Przestrzeń Blocha

Przestrzeń Blocha – przestrzeń funkcji holomorficznych określonych na otwartym kole jednostkowym płaszczyzny zespolonej takim, że funkcja

jest ograniczona. Badał je francuski matematyk André Bloch.