Przestrzeń sprzężona

strona ujednoznaczniająca
(Przekierowano z Przestrzeń dualna)
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Przestrzeń sprzężona”.

Termin „przestrzeń sprzężona” do danej może oznaczać jedną z poniższych przestrzeni liniowych: