Przeszkadzanie w wyborach

Przeszkadzanie w wyborachwystępek przeciwko wyborom i referendom zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 249 kk).

Przeszkadzanie w wyborach
KK z 1997
Ciężar gatunkowy

występek

Przepis

art. 249 k.k.

Kara

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5

Strona podmiotowa

umyślna w zamiarze bezpośrednim albo ewentualnym

Odpowiedzialność od 15. roku życia

nie

Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

nie

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Za ten typ czynu zabronionego odpowiada ten kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza:

  1. odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie,
  2. swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania,
  3. głosowaniu lub obliczaniu głosów,
  4. sporządzaniu protokołów lub innych dokumentów wyborczych albo referendalnych.

Linki zewnętrzneEdytuj

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 24 sierpnia 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.