Przewodniczący Rady Państwa

przewodniczący kolegialnego organu naczelnej władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1947–1989)

Przewodniczący Rady Państwa – przewodniczący kolegialnego organu naczelnej władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 19471989, której podstawowym zadaniem było zapewnienie ciągłości najwyższego kierownictwa państwowego, w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu. Do 1952 roku był nim z urzędu Prezydent Polski. Od 1952 wybierany przez Sejm spośród swoich członków.

Polska Rzeczpospolita Ludowa


Godło PRL

Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka PRL

Od 1952 – w związku z poszerzeniem kompetencji Rady Państwa – jej przewodniczący pełnił nieformalnie obowiązki głowy państwa (formalnie głową państwa była cała Rada Państwa). Wykonywał w związku z tym protokolarne i reprezentacyjne funkcje, charakterystyczne dla instytucji głowy państwa. Przewodniczący Rady podpisywał też np. ustawy uchwalone przez Sejm wraz z Sekretarzem bez prawa weta i zarządzał ich ogłoszenie w Dzienniku Ustaw[1].

Lista przewodniczących[2] edytuj

Lp. Przewodniczący Rady Państwa Zdjęcie Od Do Partia
1. Bolesław Bierut
(1892–1956)
  1947-02-20 20 lutego 1947(dts) 1952-11-20 20 listopada 1952(dts) bezpartyjny (do sierpnia 1948)[3]
Polska Partia Robotnicza (od sierpnia do 15 grudnia 1948)
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (od 15 grudnia 1948)
2. Aleksander Zawadzki
(1899–1964)
  1952-11-20 20 listopada 1952(dts) 1964-08-07 7 sierpnia 1964(dts) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
-
Urząd nieobsadzony – zastępcy przewodniczącego:
1964-08-07 7 sierpnia 1964(dts) 1964-08-12 12 sierpnia 1964(dts) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Ochab i Lange) i jej partie satelickie: Stronnictwo Demokratyczne (Kulczyński), Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (Podedworny)
3. Edward Ochab
(1906–1989)
  1964-08-12 12 sierpnia 1964(dts) 1968-04-11 11 kwietnia 1968(dts) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
4. Marian Spychalski
(1906–1980)
  1968-04-11 11 kwietnia 1968(dts) 1970-12-23 23 grudnia 1970(dts)
5. Józef Cyrankiewicz
(1911–1989)
  1970-12-23 23 grudnia 1970(dts) 1972-03-28 28 marca 1972(dts)
6. Henryk Jabłoński
(1909–2003)
  1972-03-28 28 marca 1972(dts) 1985-11-06 6 listopada 1985(dts)
7. Wojciech Jaruzelski
(1923–2014)
  1985-11-06 6 listopada 1985(dts) 1989-07-19 19 lipca 1989(dts)


Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1952 r. nr 33, poz. 232.
  2. Encyklopedia Powszechna PWN. Suplement (tom 5), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1989, ISBN 83-01-08614-9, s. 323.
  3. Faktycznie tajny członek Biura Politycznego PPR na polecenie Józefa Stalina. Ryszard Terlecki, Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1990, Kraków 2007, ISBN 978-83-08-04105-5, s. 34.