Przyczepa lekkaprzyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg[1]. Rzeczywista masa przyczepy nie może przekraczać masy pojazdu ciągnącego.

Przyczepa lekka z ładunkiem

Do kierowania zespołem pojazdów z przyczepą lekką uprawnia kategoria B, C1, C, D1, D. W przypadku motocykla dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może przekraczać 100 kg.

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 51 (Dz.U. z 2022 r. poz. 988).