Przyszłość

część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć i dopóki się nie wydarzy można ją zmienić

Przyszłość – część linii czasu, która dopiero ma się wydarzyć (w liniowej koncepcji czasu). Część czasoprzestrzeni, w której zawarte są wszystkie zdarzenia, które jeszcze nie miały miejsca, ale się wydarzą.

Futurystyczna wizja Paryża w 2000 roku (1902)

W tym sensie przyszłości przeciwstawia się przeszłość (zbiór zdarzeń, które wydarzyły się wcześniej) oraz teraźniejszość (zbiór zdarzeń, które właśnie się dzieją).

Znaczenie przyszłości dla ludzkości Edytuj

Rozważania na temat przyszłości zawsze zajmowały szczególne miejsce w filozofii oraz w życiu duchowym człowieka. Jest rzeczą dyskusyjną, czy ludzki mózg jest wynikiem ewolucji zdolności potrzebnych do przewidywania przyszłości, to znaczy abstrakcyjnej wyobraźni, logiki i wnioskowania indukcyjnego. Wyobraźnia pozwala nam "zobaczyć" wiarygodny model danej sytuacji bez efektywnego obserwowania go. Logiczne rozumowanie pozwala przewidywać nieuniknione konsekwencje akcji i sytuacji. Indukcja pozwala na połączenie przyczyny z konsekwencjami, co jest fundamentem każdej prognozy. Taka zdolność do posiadania chociażby szczątkowej wiedzy o tym, co prawdopodobnie się wydarzy, jest znaczącym elementem w ewolucji ludzkości.

Człowiek, pomimo posiadania tak potężnych instrumentów, dążył do jeszcze lepszego przewidywania przyszłości. Osoby twierdzące, że potrafią przewidywać przyszłość za pomocą postrzegania pozazmysłowego (np. wyrocznie i wróżbici) cieszyły się olbrzymim szacunkiem w wielu społecznościach zarówno w przeszłości, jak i teraz. Wiele pseudonauk, takich jak astrologia lub chiromancja, powstało po to, aby móc przewidywać przyszłość. W pewnym sensie również fizyka jest nauką próbującą dokonywać ilościowych i jakościowych prognoz przyszłości. Nauką zajmującą się formułowaniem przewidywań dotyczących postępu społecznego i technicznego jest futurologia. Na krótszą skalę, przewidywaniem przyszłości zajmują się też prognozy pogody.

Przyszłość jest także doskonałym tematem dla religii. Często religie oferują proroctwa o życiu po śmierci i o końcu świata.

W kosmologii i fizyce Edytuj

Dwa największe pytania kosmologii dotyczą początku i końca wszechświata. Na drugie z pytań zaproponowano kilka odpowiedzi:

W fizyce zgodnie z koncepcjami ogólnej teorii względności przyszłość jest zdefiniowana w lokalnym układzie współrzędnych jako ta część czasoprzestrzeni, na którą mogą wpływać zdarzenia mające miejsce w lokalnym układzie. Inaczej, jest to ta część czasoprzestrzeni, do której można przekazać jakiekolwiek informacje za pomocą sygnałów podróżujących z prędkością mniejszą lub równą prędkości światła w próżni. Tak określone pojęcie przyszłości ma wyłącznie lokalny charakter i w tym sensie przyszłość każdego obserwatora obejmuje inny podzbiór punktów czasoprzestrzeni (choć możliwe jest osiągnięcie stanu, w którym zbiory te są identyczne).

Zobacz też Edytuj