Przywódcy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

lista w projekcie Wikimedia

Przywódcy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich – przywódcy dawnego państwa, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).

Faktyczni przywódcy Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich edytuj

# Imię i Nazwisko Portret Kadencja Partia polityczna
Od Do
1 Włodzimierz Lenin
(1870–1924)[1]
  30 grudnia 1922 21 stycznia 1924† RKP(b)
2 Józef Stalin
(1878–1953)[2]
  21 stycznia 1924 5 marca 1953† RKP(b) (do 1925)

WKP(b) (do 1952) KPZR (od 1952)

3 Gieorgij Malenkow
(1902–1988)[3]
  5 marca 1953 7 września 1953 KPZR
4 Nikita Chruszczow
(1894–1971)[4]
  7 września 1953 14 października 1964 KPZR
5 Leonid Breżniew
(1906–1982)[5]
  14 października 1964 10 listopada 1982† KPZR
6 Jurij Andropow
(1914–1984)[6]
  12 listopada 1982 9 lutego 1984† KPZR
7 Konstantin Czernienko
(1911–1985)[7]
  13 lutego 1984 10 marca 1985† KPZR
8 Michaił Gorbaczow
(1931–2022)[8]
  11 marca 1985 25 grudnia 1991 KPZR

Głowy państwa Rosji Radzieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich edytuj

W latach 1917-1990 urząd głowy państwa pełnił organ kolegialny, jego przewodniczący pełnił jedynie m.in. funkcje reprezentacyjne i protokolarne.

Rosja Radziecka (1917-1922) edytuj

Zobacz: Przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego Rosyjskiej FSRR

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (1922-1991) edytuj

Przewodniczący Centralnego Komitetu Wykonawczego ZSRR edytuj

# Imię i Nazwisko Portret Kadencja Partia polityczna
Od Do
1 Michaił Kalinin
(1875–1946)
  30 grudnia 1922 12 stycznia 1938 RKP(b) (do 1925)

WKP(b) (od 1925)

Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR edytuj

  •      tymczasowo

# Imię i Nazwisko Portret Kadencja Partia polityczna
Od Do
1 Michaił Kalinin
(1875–1946)
  17 stycznia 1938 19 marca 1946 WKP(b)
2 Nikołaj Szwernik
(1888–1970)
  19 marca 1946 6 marca 1954 WKP(b) (do 1952)

KPZR (od 1952)

3 Klimient Woroszyłow
(1881–1969)
  14 marca 1953 7 maja 1960 KPZR
4 Leonid Breżniew
(1906–1982)
  7 maja 1960 15 lipca 1964 KPZR
5 Anastas Mikojan
(1895–1978)
  15 lipca 1964 9 grudnia 1965 KPZR
6 Nikołaj Podgorny
(1903–1983)
  9 grudnia 1965 16 czerwca 1977 KPZR
(4) Leonid Breżniew
(1906–1982)
  16 czerwca 1977 10 listopada 1982 KPZR
- Wasilij Kuzniecow
(1901–1990)
  10 listopada 1982 16 czerwca 1983 KPZR
7 Jurij Andropow
(1914–1984)
16 czerwca 1983 9 lutego 1984 KPZR
- Wasilij Kuzniecow
(1901–1990)
  9 lutego 1984 11 kwietnia 1984 KPZR
8 Konstantin Czernienko
(1911–1985)
  11 kwietnia 1984 10 marca 1985 KPZR
- Wasilij Kuzniecow
(1901–1990)
  10 marca 1985 2 lipca 1985 KPZR
9 Andriej Gromyko
(1909–1989)
  2 lipca 1985 1 października 1988 KPZR
10 Michaił Gorbaczow
(1931–2022)
  1 października 1988 25 maja 1989 KPZR

Przewodniczący Rady Najwyższej edytuj

# Imię i Nazwisko Portret Kadencja Partia polityczna
Od Do
1 Michaił Gorbaczow
(1931–2022)
  25 maja 1989 15 marca 1990 KPZR

Prezydent ZSRR edytuj

# Imię i Nazwisko Portret Kadencja Partia polityczna
Od Do
1 Michaił Gorbaczow
(1931–2022)
  15 marca 1990 25 grudnia 1991 KPZR

25 grudnia 1991 do dymisji podał się całkowicie już pozbawiony władzy prezydent ZSRR – Michaił Gorbaczow, a następnego dnia (26 grudnia) akt rozwiązania ZSRR wszedł w życie. Formalny koniec ZSRR w świetle prawa międzynarodowego to 31 grudnia 1991.

Zobacz też: Prezydenci Rosji.


Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Jako przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, czyli bolszewickiego rządu.
  2. Po śmierci Lenina Stalin początkowo rządził w ramach trójki obok Grigorija Zinowjewa i Lwa Kamieniewa. Jednak w kwietniu 1925 układ ten załamał się, gdy Stalin skonsolidował władzę, by stać się absolutnym dyktatorem Związku Radzieckiego. Jako sekretarz generalny Komitetu Centralnego Rosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików), Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) i Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, oraz przewodniczący Rady Komisarzy Ludowych, a potem Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Generalissimus Związku Radzieckiego.
  3. Jako premier Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Po śmierci Stalina Malenkow rządził w ramach trójki obok Ławrientija Berii i Wiaczesława Mołotowa, zastępując Stalina we wszystkich jego tytułach, ale został zmuszony do rezygnacji z większości z nich w ciągu miesiąca przez Politbiuro. Trójka ostatecznie załamała się, gdy Beria został aresztowany w tym samym roku. Niedługo potem został uwięziony w walce o władzę przeciwko Nikity Chruszczowowi, która doprowadziła do jego usunięcia ze stanowiska premiera w 1955 roku.
  4. Jako I sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i przewodniczący Rady Ministrów Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  5. Jako I sekretarz, a następnie sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, przez jakiś czas również przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli formalnie głowa państwa; marszałek Związku Radzieckiego.
  6. Jako sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i Przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  7. Jako sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego i przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  8. Jako sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz pierwszy i jedyny Prezydent Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.


Linki zewnętrzne edytuj