Przywilej czerwiński

Przywilej czerwiński nadany 23 lipca 1422 roku szlachcie polskiej przez króla Władysława II Jagiełłę na sejmie obozowym[1] w Czerwińsku nad Wisłą w zamian za udział w wojnie z zakonem krzyżackim.

Przywilej ten gwarantował[2][3]:

BibliografiaEdytuj

  • Encyklopedia powszechna PWN. ABCDEF, Tom 1. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, s. 550.
  • A. Prochaska, Przywilej czerwiński z 1422 r., „Przegląd Historyczny”, 1907, t. 4, nr 3, s. 283-296.

PrzypisyEdytuj

  1. Historia sejmu polskiego. praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Michalskiego. Tom I do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, s. 23.
  2. H. Samsonowicz, Historia Polski do roku 1795, wyd. 4 popr., Warszawa 1985, s. 98.
  3. Historia Polski. Kalendarium dziejów, t. 1: Pradzieje - 1655, red. A. Nowak, Kraków 2010, s. 239.