Otwórz menu główne

Przywilej piotrkowski z 1388

Przywilej piotrkowski z 1388przywilej nadany szlachcie 29 lutego 1388 w Piotrkowie przez króla Polski Władysława II Jagiełłę. Gwarantował m.in. wykup szlachcica z niewoli zagranicznej, żołd w wysokości trzech grzywien od kopii w czasie wyprawy zagranicznej, niepowierzanie zamków obcokrajowcom. Potwierdzał przywilej koszycki nadany przez Ludwika Andegaweńskiego w 1374r.