Ołtarz kościoła katolickiego w Saint Lucia w Ostrach, zawierający ilustrację drugiego wersetu psalmu 42.

Psalm 42 – jeden z utworów zgromadzonych w biblijnej Księdze Psalmów. W Septuagincie psalm ten nosi numer 41.

Ogólne informacjeEdytuj

Psalm 42 wydaje się być ściśle powiązany pod względem literackim z Psalmem 43[1]. Wiele przesłanek wskazuje, iż te dwa psalmy stanowiły niegdyś jeden spójny utwór[2]. Pierwszy werset wskazuje na autorstwo Synów Koracha. Treść utworu skupia się na psalmiście, który doznaje cierpienia i poczucia opuszczenia przez Boga Jahwe. Modląc się wspomina swoje wcześniejsze doświadczenia z Bogiem, doznawane podczas religijnych obrzędów[1]. Ufność, o której mówi psalmista zdaje się wskazywać jedynie na chwilowe opuszczenie przez Boga[2].


CiekawostkiEdytuj

  • Werset 5 prawdopodobnie dotyczy obrzędu liturgicznego, w którym psalmista brał niegdyś udział[1].
  • Odniesienie się w wersecie 7 do Jordanu i Hermonu oraz w wersecie 8 zwrot huk wodospadów wskazuje, iż wyrażenie dom Boży oznacza sanktuarium w Dan w Królestwie Północnym. Znajdowało się ono w pobliżu miejsca gdzie wody Jordanu mają swój początek[2].
  • Termin hebrajski nepesz tłumaczony jako dusza odnosi się tutaj do całej osoby żyjącej[2]. Należy zaznaczyć jednak, że powszechną praktyką wśród autorów biblijnych w odniesieniu do człowieka jest oddzielenie z sobą elementów fizycznych (ciało) z elementami duchowymi (duch i dusza)[3], w tym wypadku wydaje się jednak być inaczej.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, s. 1182.
  2. a b c d K. Farmer, Księga Psalmów, druga (Ps 42-72) i trzecia (Ps 73-89), [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, red. W. R. Farmer, Warszawa, 2001, ss. 718-719.
  3. D. R. A. Hare, Ciało i Duch, [w:] Słownik Wiedzy Biblijnej, red. B. M. Metzger, M. D. Coogan, 2004, s. 91.

BibliografiaEdytuj

  • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Święty Paweł, Częstochowa 2009.
  • Farmer W. R. (red.), Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, Verbinum, Warszawa 2001.
  • Bruce M. Metzger, M. D. Coogan (red.), Słownik Wiedzy Biblijnej, Vocatio, Warszawa 2004.

Linki zewnętrzneEdytuj