Psamity

rodzina skał osadowych okruchowych

Psamity (arenity) – luźne bądź zwięzłe skały okruchowe, zbudowane przeważnie z ziarn frakcji psamitowej (piaskowej), o średnicy ziaren od 0,1 mm do 2 mm lub od 0,063 mm do 2 mm. Według klasyfikacji opartej na wielkości ziaren są to osadowe skały średniookruchowe.

Piaskowiec

Do psamitów należą piaski i piaskowce a także arkozy, waka, szarogłazy, piaskowiec kwarcytowy (kwarcyt). Czasami psamity występują jako domieszka w innych skałach (m.in. w glinach, marglach, wapieniach).

Zobacz teżEdytuj