Ptaki Polski

lista w projekcie Wikimedia
Główny artykuł: Fauna Polski.

Liczba gatunków ptaków (Aves) stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę krajowej awifauny wynosiła 31 grudnia 2021 r. 467 (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji)[1]. Są to ptaki, które według klasyfikacji AERC zostały zaliczone do kategorii A, B i C (pojaw naturalny lub wtórnie naturalny). Komisja Faunistyczna przy opracowywaniu swej listy stosuje od 2018 roku taksonomię według Międzynarodowego Komitetu Ornitologicznego (IOC), której zaletą jest łatwa dostępność (publikowana w Internecie) i cykliczna aktualizacja[2]. Na liście gatunków polskiej awifauny znajdują się trzy taksony uznawane przez część badaczy (np. w Kompletnej liście ptaków świata P. Mielczarka i M. Kuziemki) za podgatunki: cyraneczka karolińska (podgatunek cyraneczki zwyczajnej), gęś tundrowa (podgatunek gęsi zbożowej) i czeczotka brązowa (podgatunek czeczotki zwyczajnej).

Status gatunku w Polsce określa, czy ptak jest:

  • lęgowy (powyżej 100 par)
  • lęgowy sporadycznie (do 100 par)
  • aktualnie nielęgowy (nie obserwowano lęgów od 2008, wcześniej – sporadycznie lęgowy)
  • pojawia się regularnie (podczas jesiennych i wiosennych wędrówek lub na zimowiskach)
  • zalatuje (pojawia się nieregularnie podczas przelotów)
  • zalatuje wyjątkowo (obserwowany do pięciu razy)
  • dawniej lęgowy lub zalatujący – obserwowany w stanie dzikim w latach 1801–1950.

Gatunki zaliczane do polskiej awifaunyEdytuj

Rząd: blaszkodziobe (Anseriformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: kaczkowate (Anatidae)
sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis C zalatuje nie objęta ochroną – gatunek inwazyjny
sterniczka Oxyura leucocephala A zalatuje pod ścisłą ochroną
łabędź niemy Cygnus olor A lęgowy pod ścisłą ochroną
łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
łabędź krzykliwy Cygnus cygnus A lęgowy pod ścisłą ochroną
bernikla obrożna Branta bernicla A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
bernikla białolica Branta leucopsis A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
bernikla kanadyjska Branta canadensis C pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy nie objęta ochroną – gatunek inwazyjny
gęgawa Anser anser A lęgowy łowny z okresem ochronnym
gęś zbożowa Anser fabalis A pojawia się regularnie łowny z okresem ochronnym
gęś tundrowa Anser serrirostris
lub
Anser fabalis serrirostris
A pojawia się regularnie
gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
gęś białoczelna Anser albifrons A pojawia się regularnie łowny z okresem ochronnym
gęś mała Anser erythropus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
lodówka Clangula hyemalis A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
edredon turkan Somateria spectabilis A zalatuje pod ścisłą ochroną
edredon zwyczajny Somateria mollissima A pojawia się regularnie, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną
birginiak Polysticta stelleri A zalatuje pod ścisłą ochroną
uhla Melanitta fusca A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
uhla azjatycka Melanitta stejnegeri A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
markaczka zwyczajna Melanitta nigra A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
markaczka amerykańska Melanitta americana A zalatuje pod ścisłą ochroną
gągoł Bucephala clangula A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
bielaczek Mergellus albellus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
nurogęś Mergus merganser A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
szlachar Mergus serrator A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
kamieniuszka Histrionicus histrionicus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
kazarka egipska Alopochen aegyptiaca C pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy nie objęta ochroną – gatunek inwazyjny
ohar Tadorna tadorna A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
kazarka rdzawa Tadorna ferruginea A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
hełmiatka zwyczajna Netta rufina A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
głowienka zwyczajna Aythya ferina A lęgowy łowny z okresem ochronnym
podgorzałka zwyczajna Aythya nyroca A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
czerniczka Aythya collaris A zalatuje pod ścisłą ochroną
czernica Aythya fuligula A lęgowy łowny z okresem ochronnym
ogorzałka zwyczajna Aythya marila A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
ogorzałka mała Aythya affinis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
bajkałówka Sibirionetta formosa A zalatuje wyjątkowo
cyranka zwyczajna Spatula querquedula A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
płaskonos zwyczajny Spatula clypeata A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
cyranka modroskrzydła Spatula discors A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
krakwa Mareca strepera A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
świstun zwyczajny Mareca penelope A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
świstun amerykański Mareca americana A zalatuje pod ścisłą ochroną
krzyżówka Anas platyrhynchos A lęgowy łowny z okresem ochronnym
rożeniec Anas acuta A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
cyraneczka zwyczajna Anas crecca A lęgowy łowny z okresem ochronnym
cyraneczka karolińska Anas carolinensis
lub
Anas crecca carolinensis
A zalatuje pod ścisłą ochroną
mandarynka Aix galericulata C pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy nie objęta ochroną – gatunek inwazyjny

Rząd: grzebiące (Galliformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: kurowate (Phasianidae)
przepiórka zwyczajna Coturnix coturnix A lęgowy pod ścisłą ochroną
bażant zwyczajny Phasianus colchicus C lęgowy łowny z okresem ochronnym
kuropatwa zwyczajna Perdix perdix A lęgowy łowny z okresem ochronnym
jarząbek zwyczajny Tetrastes bonasia A lęgowy łowny z okresem ochronnym
pardwa mszarna Lagopus lagopus B dawniej wyjątkowo zalatujący pod ścisłą ochroną
głuszec zwyczajny Tetrao urogallus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
cietrzew zwyczajny Lyrurus tetrix A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej

Rząd: flamingowe (Phoenicopteriformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: flamingi (Phoenicopteridae)
flaming różowy Phoenicopterus roseus A zalatuje pod ścisłą ochroną

Rząd: perkozowe (Podicipediformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: perkozy (Podicipedidae)
perkozek grubodzioby Podilymbus podiceps A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
perkozek zwyczajny Tachybaptus ruficollis A lęgowy pod ścisłą ochroną
perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena A lęgowy pod ścisłą ochroną
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus A lęgowy pod ścisłą ochroną
perkoz rogaty Podiceps auritus A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
perkoz zausznik Podiceps nigricollis A lęgowy pod ścisłą ochroną

Rząd: gołębiowe (Columbiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: gołębiowate (Columbidae)
gołąb miejski Columba livia forma urbana C lęgowy objęty ochroną częściową
siniak Columba oenas A lęgowy pod ścisłą ochroną
grzywacz Columba palumbus A lęgowy łowny z okresem ochronnym
turkawka Streptopelia turtur A lęgowy pod ścisłą ochroną
turkawka wschodnia Streptopelia orientalis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
sierpówka Streptopelia decaocto A lęgowy pod ścisłą ochroną

Rząd: stepówki (Pteroclidiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: stepówki (Pteroclidae)
pustynnik Syrrhaptes paradoxus A zalatuje, dawniej wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną

Rząd: lelkowe (Caprimulgiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: lelkowate (Caprimulgidae)
lelek zwyczajny Caprimulgus europaeus A lęgowy pod ścisłą ochroną

Rząd: krótkonogie (Apodiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: jerzykowate (Apodidae)
jerzyk alpejski Tachymarptis melba A zalatuje pod ścisłą ochroną
jerzyk blady Apus pallidus A zalatuje pod ścisłą ochroną
jerzyk zwyczajny Apus apus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej

Rząd: kukułkowe (Cuculiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: kukułkowate (Cuculidae)
kukułka zwyczajna Cuculus canorus A lęgowy pod ścisłą ochroną

Rząd: żurawiowe (Gruiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: chruściele (Rallidae)
wodnik Rallus aquaticus A lęgowy pod ścisłą ochroną
derkacz Crex crex A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
kropiatka Porzana porzana A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
zielonka Zapornia parva A lęgowy pod ścisłą ochroną
karliczka Zapornia pusilla A zalatuje wyjątkowo, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną
kokoszka zwyczajna Gallinula chloropus A lęgowy pod ścisłą ochroną
łyska Fulica atra A lęgowy łowny z okresem ochronnym
Rodzina: żurawie (Gruidae)
żuraw stepowy Grus virgo A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
żuraw zwyczajny Grus grus A lęgowy pod ścisłą ochroną

Rząd: dropie (Otidiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: dropie (Otididae)
strepet Tetrax tetrax A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
drop zwyczajny Otis tarda A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
hubara arabska Chlamydotis macqueenii A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną

Rząd: siewkowe (Charadriiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: kulony (Burhinidae)
kulon Burhinus oedicnemus A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
Rodzina: ostrygojady (Haematopodidae)
ostrygojad Haematopus ostralegus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: szczudłonogi (Recurvirostridae)
szczudłak Himantopus himantopus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
szablodziób Recurvirostra avosetta A pojawia się regularnie, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: sieweczkowate (Charadriidae)
siewnica Pluvialis squatarola A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
siewka złota Pluvialis apricaria A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
siewka złotawa Pluvialis fulva A zalatuje pod ścisłą ochroną
siewka szara Pluvialis dominica A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
mornel Charadrius morinellus A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
sieweczka obrożna Charadrius hiaticula A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
sieweczka rzeczna Charadrius dubius A lęgowy pod ścisłą ochroną
sieweczka morska Charadrius alexandrinus A zalatuje, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną
sieweczka mongolska Charadrius mongolus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
sieweczka pustynna Charadrius leschenaultii A zalatuje pod ścisłą ochroną
sieweczka długonoga Charadrius asiaticus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
czajka Vanellus vanellus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
czajka szponiasta Vanellus spinosus A zalatuje wyjątkowo
czajka towarzyska Vanellus gregarius A zalatuje pod ścisłą ochroną
czajka stepowa Vanellus leucurus A zalatuje pod ścisłą ochroną
Rodzina: bekasowate (Scolopacidae)
kulik mniejszy Numenius phaeopus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
kulik cienkodzioby Numenius tenuirostris A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
kulik wielki Numenius arquata A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
szlamnik Limosa lapponica A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
rycyk Limosa limosa A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
kamusznik Arenaria interpres A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
biegus wielki Calidris tenuirostris A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
biegus rdzawy Calidris canutus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
batalion Calidris pugnax A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
biegus płaskodzioby Calidris falcinellus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
biegus krzywodzioby Calidris ferruginea A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
biegus mały Calidris temminckii A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
piaskowiec Calidris alba A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
biegus zmienny Calidris alpina A pojawia się regularnie, dawniej sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
biegus morski Calidris maritima A zalatuje pod ścisłą ochroną
biegus długoskrzydły Calidris bairdii A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
biegus malutki Calidris minuta A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
biegus karłowaty Calidris minutilla A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
biegus białorzytny Calidris fuscicollis A zalatuje pod ścisłą ochroną
biegus płowy Calidris subruficollis A zalatuje pod ścisłą ochroną
biegus arktyczny Calidris melanotos A zalatuje pod ścisłą ochroną
biegus tundrowy Calidris pusilla A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
szlamiec długodzioby Limnodromus scolopaceus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
słonka Scolopax rusticola A lęgowy łowny z okresem ochronnym
dubelt Gallinago media A lęgowy pod ścisłą ochroną
bekas kszyk Gallinago gallinago A lęgowy pod ścisłą ochroną
bekasik Lymnocryptes minimus A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
terekia Xenus cinereus A zalatuje pod ścisłą ochroną
brodziec piskliwy Actitis hypoleucos A lęgowy pod ścisłą ochroną
brodziec plamisty Actitis macularius A zalatuje pod ścisłą ochroną
samotnik Tringa ochropus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
brodziec żółtonogi Tringa flavipes A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
brodziec śniady Tringa erythropus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
kwokacz Tringa nebularia A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
brodziec piegowaty Tringa melanoleuca A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
krwawodziób Tringa totanus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
łęczak Tringa glareola A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
brodziec pławny Tringa stagnatilis A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius A zalatuje pod ścisłą ochroną
Rodzina: żwirowcowate (Glareolidae)
żwirowiec łąkowy Glareola pratincola A zalatuje pod ścisłą ochroną
żwirowiec stepowy Glareola nordmanni A zalatuje pod ścisłą ochroną
Rodzina: alki (Alcidae)
maskonur Fratercula arctica A zalatuje pod ścisłą ochroną
nurnik Cepphus grylle A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
alka Alca torda A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
alczyk Alle alle A zalatuje pod ścisłą ochroną
nurzyk polarny Uria lomvia A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
nurzyk Uria aalge A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
Rodzina: wydrzyki (Stercorariidae)
wydrzyk długosterny Stercorarius longicaudus A zalatuje pod ścisłą ochroną
wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus A zalatuje pod ścisłą ochroną
wydrzyk wielki Stercorarius skua A zalatuje pod ścisłą ochroną
Rodzina: mewowate (Laridae)
mewa modrodzioba Pagophila eburnea A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
mewa obrożna Xema sabini A zalatuje pod ścisłą ochroną
mewa trójpalczasta Rissa tridactyla A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
mewa cienkodzioba Chroicocephalus genei A zalatuje pod ścisłą ochroną
mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus A lęgowy pod ścisłą ochroną
mewa mała Hydrocoloeus minutus A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
mewa różowa Rhodostethia rosea A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
mewa karaibska Leucophaeus atricilla A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
mewa śródziemnomorska Ichthyaetus audouinii A zalatuje wyjątkowo
mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
mewa orlica Ichthyaetus ichthyaetus A zalatuje pod ścisłą ochroną
mewa siwa Larus canus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
mewa delawarska Larus delawarensis A zalatuje pod ścisłą ochroną
mewa żółtonoga Larus fuscus A pojawia się regularnie, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną
mewa srebrzysta Larus argentatus A lęgowy objęty ochroną częściową
mewa popielata Larus smithsonianus A zalatuje wyjątkowo
mewa romańska Larus michahellis A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
mewa białogłowa Larus cachinnans A lęgowy objęty ochroną częściową
mewa blada Larus hyperboreus A zalatuje pod ścisłą ochroną
mewa polarna Larus glaucoides A zalatuje pod ścisłą ochroną
mewa ochocka Larus schistisagus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
mewa siodłata Larus marinus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
rybitwa krótkodzioba Gelochelidon nilotica A zalatuje pod ścisłą ochroną
rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
rybitwa czubata Thalasseus sandvicensis A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
rybitwa różowa Sterna dougallii A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
rybitwa rzeczna Sterna hirundo A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
rybitwa popielata Sterna paradisaea A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
rybitwa białoczelna Sternula albifrons A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
rybitwa czarna Chlidonias niger A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej

Rząd: nury (Gaviiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: nury (Gaviidae)
nur rdzawoszyi Gavia stellata A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
nur czarnoszyi Gavia arctica A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
nur pacyficzny Gavia pacifica A zalatuje wyjątkowo
nur lodowiec Gavia immer A zalatuje pod ścisłą ochroną
nur białodzioby Gavia adamsii A zalatuje pod ścisłą ochroną

Rząd: rurkonose (Procellariiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: oceanniki (Oceanitidae)
oceannik żółtopłetwy Oceanites oceanicus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
Rodzina: nawałniki (Hydrobatidae)
nawałnik burzowy Hydrobates pelagicus A zalatuje pod ścisłą ochroną
nawałnik duży Hydrobates leucorhous A zalatuje pod ścisłą ochroną
Rodzina: burzykowate (Procellariidae)
fulmar zwyczajny Fulmarus glacialis A zalatuje pod ścisłą ochroną
burzyk żółtodzioby Calonectris diomedea A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
burzyk szary Ardenna grisea A zalatuje pod ścisłą ochroną
burzyk północny Puffinus puffinus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
burzyk balearski Puffinus mauretanicus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną

Rząd: bocianowe (Ciconiiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: bociany (Ciconiidae)
bocian czarny Ciconia nigra A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
bocian biały Ciconia ciconia A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej

Rząd: pelikanowe (Pelecaniformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: pelikany (Pelecanidae)
pelikan różowy Pelecanus onocrotalus A zalatuje pod ścisłą ochroną
pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus A zalatuje pod ścisłą ochroną
Rodzina: czaplowate (Ardeidae)
bąk zwyczajny Botaurus stellaris A lęgowy pod ścisłą ochroną
bączek zwyczajny Ixobrychus minutus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
ślepowron zwyczajny Nycticorax nycticorax A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
czapla modronosa Ardeola ralloides A zalatuje pod ścisłą ochroną
czapla złotawa Bubulcus ibis A zalatuje pod ścisłą ochroną
czapla siwa Ardea cinerea A lęgowy objęty ochroną częściową[a]
czapla purpurowa Ardea purpurea A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
czapla biała Ardea alba A lęgowy pod ścisłą ochroną
czapla nadobna Egretta garzetta A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: ibisy (Threskiornithidae)
warzęcha zwyczajna Platalea leucorodia A zalatuje pod ścisłą ochroną
ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus A zalatuje pod ścisłą ochroną

Rząd: głuptakowe (Suliformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: głuptaki (Sulidae)
głuptak zwyczajny Morus bassanus A zalatuje pod ścisłą ochroną
Rodzina: kormorany (Phalacrocoracidae)
kormoran mały Microcarbo pygmeus A zalatuje pod ścisłą ochroną
kormoran czubaty Phalacrocorax aristotelis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
kormoran zwyczajny Phalacrocorax carbo A lęgowy objęty ochroną częściową[a]

Rząd: szponiaste (Accipitriformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: rybołowy (Pandionidae)
rybołów Pandion haliaetus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
Rodzina: jastrzębiowate (Accipitridae)
kaniuk Elanus caeruleus A zalatuje pod ścisłą ochroną
trzmielojad Pernis apivorus A lęgowy pod ścisłą ochroną
orłosęp Gypaetus barbatus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
ścierwnik Neophron percnopterus A zalatuje pod ścisłą ochroną
gadożer Circaetus gallicus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
sęp płowy Gyps fulvus A zalatuje pod ścisłą ochroną
sęp kasztanowaty Aegypius monachus A zalatuje pod ścisłą ochroną
orlik krzykliwy Clanga pomarina A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
orlik grubodzioby Clanga clanga A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
orzeł stepowy Aquila nipalensis A zalatuje pod ścisłą ochroną
orzeł cesarski Aquila heliaca A zalatuje pod ścisłą ochroną
orzeł przedni Aquila chrysaetos A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
orzełek Hieraaetus pennatus A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
błotniak stawowy Circus aeruginosus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
błotniak zbożowy Circus cyaneus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
błotniak stepowy Circus macrourus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
błotniak łąkowy Circus pygargus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
krogulec krótkonogi Accipiter brevipes A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
krogulec Accipiter nisus A lęgowy pod ścisłą ochroną
jastrząb Accipiter gentilis A lęgowy pod ścisłą ochroną
bielik wschodni Haliaeetus leucoryphus B dawniej zalatywał wyjątkowo pod ścisłą ochroną
bielik Haliaeetus albicilla A lęgowy pod ścisłą ochroną
kania ruda Milvus milvus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
kania czarna Milvus migrans A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
myszołów włochaty Buteo lagopus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
myszołów Buteo buteo A lęgowy pod ścisłą ochroną
kurhannik Buteo rufinus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną

Rząd: sowy (Strigiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: płomykówkowate (Tytonidae)
płomykówka Tyto alba A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
Rodzina: puszczykowate (Strigidae)
sowa jarzębata Surnia ulula A zalatuje pod ścisłą ochroną
sóweczka Glaucidium passerinum A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
pójdźka Athene noctua A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
włochatka Aegolius funereus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
syczek Otus scops A zalatuje pod ścisłą ochroną
uszatka zwyczajna Asio otus A lęgowy pod ścisłą ochroną
uszatka błotna Asio flammeus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
puszczyk Strix aluco A lęgowy pod ścisłą ochroną


puszczyk uralski Strix uralensis A lęgowy pod ścisłą ochroną
puszczyk mszarny Strix nebulosa A zalatuje, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
puchacz śnieżny Bubo scandiacus A zalatuje pod ścisłą ochroną
puchacz Bubo bubo A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej

Rząd: dzioborożcowe (Bucerotiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: dudki (Upupidae)
dudek Upupa epops A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej

Rząd: dzięciołowe (Piciformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: dzięciołowate (Picidae)
krętogłów Jynx torquilla A lęgowy pod ścisłą ochroną
dzięcioł zielonosiwy Picus canus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
dzięcioł zielony Picus viridis A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
dzięcioł czarny Dryocopus martius A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
dzięcioł średni Dendrocoptes medius A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
dzięciołek Dryobates minor A lęgowy pod ścisłą ochroną
dzięcioł duży Dendrocopos major A lęgowy pod ścisłą ochroną
dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus A lęgowy pod ścisłą ochroną
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej

Rząd: kraskowe (Coraciiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: żołny (Meropidae)
żołna Merops apiaster A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
Rodzina: kraski (Coraciidae)
kraska Coracias garrulus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
Rodzina: zimorodkowate (Alcedinidae)
zimorodek Alcedo atthis A lęgowy pod ścisłą ochroną
rybaczek srokaty Ceryle rudis B dawniej zalatywał wyjątkowo pod ścisłą ochroną

Rząd: sokołowe (Falconiformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: sokołowate (Falconidae)
pustułeczka Falco naumanni A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
pustułka Falco tinnunculus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
kobczyk Falco vespertinus A pojawia się regularnie, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
drzemlik Falco columbarius A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
kobuz Falco subbuteo A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
sokół skalny Falco eleonorae A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
raróg Falco cherrug A zalatuje, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną
białozór Falco rusticolus A zalatuje pod ścisłą ochroną
sokół wędrowny Falco peregrinus A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej

Rząd: papugowe (Psittaciformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: papugi wschodnie (Psittaculidae)
aleksandretta obrożna Psittacula krameri C zalatuje, sporadycznie lęgowy

Rząd: wróblowe (Passeriformes)Edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: wireonkowate (Vireonidae)
wireonek czerwonooki Vireo olivaceus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
Rodzina: wilgowate (Oriolidae)
wilga zwyczajna Oriolus oriolus A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: dzierzby (Laniidae)
gąsiorek Lanius collurio A lęgowy pod ścisłą ochroną
dzierzba rdzawosterna Lanius phoenicuroides A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
dzierzba pustynna Lanius isabellinus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
dzierzba czarnoczelna Lanius minor A zalatuje, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
srokosz Lanius excubitor A lęgowy pod ścisłą ochroną
dzierzba rudogłowa Lanius senator A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
Rodzina: krukowate (Corvidae)
wieszczek Pyrrhocorax graculus A zalatuje wyjątkowo, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
sójka syberyjska Perisoreus infaustus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
sójka Garrulus glandarius A lęgowy pod ścisłą ochroną
sroka Pica pica A lęgowy objęty ochroną częściową
orzechówka Nucifraga caryocatactes A lęgowy pod ścisłą ochroną
kawka Corvus monedula A lęgowy pod ścisłą ochroną
gawron Corvus frugilegus A lęgowy pod ścisłą ochroną, osobniki w obszarze administracyjnym miast – ochrona częściowa
kruk Corvus corax A lęgowy objęty ochroną częściową
czarnowron Corvus corone A pojawia się regularnie, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną
wrona siwa Corvus cornix A lęgowy objęty ochroną częściową
Rodzina: sikory (Paridae)
sosnówka Periparus ater A lęgowy pod ścisłą ochroną
czubatka Lophophanes cristatus A lęgowy pod ścisłą ochroną
sikora uboga Poecile palustris A lęgowy pod ścisłą ochroną
czarnogłówka Poecile montanus A lęgowy pod ścisłą ochroną
modraszka Cyanistes caeruleus A lęgowy pod ścisłą ochroną
sikora lazurowa Cyanistes cyanus A zalatuje pod ścisłą ochroną
bogatka Parus major A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: remizy (Remizidae)
remiz zwyczajny Remiz pendulinus A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: skowronki (Alaudidae)
lerka Lullula arborea A lęgowy pod ścisłą ochroną
skowronek białoskrzydły Alauda leucoptera A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
skowronek zwyczajny Alauda arvensis A lęgowy pod ścisłą ochroną
dzierlatka Galerida cristata A lęgowy pod ścisłą ochroną
górniczek Eremophila alpestris A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla A zalatuje pod ścisłą ochroną
kalandra szara Melanocorypha calandra B zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
kalandra czarna Melanocorypha yeltoniensis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
skowrończyk mały Alaudala rufescens A zalatuje wyjątkowo
Rodzina: wąsatki (Panuridae)
wąsatka Panurus biarmicus A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: świerszczaki (Locustellidae)
świerszczak melodyjny Helopsaltes certhiola A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
brzęczka Locustella luscinioides A lęgowy pod ścisłą ochroną
strumieniówka Locustella fluviatilis A lęgowy pod ścisłą ochroną
świerszczak zwyczajny Locustella naevia A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: trzciniaki (Acrocephalidae)
zaganiacz mały Iduna caligata A zalatuje pod ścisłą ochroną
zaganiacz blady Iduna pallida A zalatuje wyjątkowo
zaganiacz szczebiotliwy Hippolais polyglotta A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
zaganiacz zwyczajny Hippolais icterina A lęgowy pod ścisłą ochroną
wodniczka Acrocephalus paludicola A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
tamaryszka Acrocephalus melanopogon A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus A lęgowy pod ścisłą ochroną
zaroślówka Acrocephalus dumetorum A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
łozówka Acrocephalus palustris A lęgowy pod ścisłą ochroną
trzcinniczek zwyczajny Acrocephalus scirpaceus A lęgowy pod ścisłą ochroną
trzcinniczek kaspijski Acrocephalus agricola A zalatuje pod ścisłą ochroną
trzciniak zwyczajny Acrocephalus arundinaceus A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: jaskółkowate (Hirundinidae)
jaskółka oknówka Delichon urbicum A lęgowy pod ścisłą ochroną
jaskółka rudawa Cecropis daurica A zalatuje pod ścisłą ochroną
jaskółka dymówka Hirundo rustica A lęgowy pod ścisłą ochroną
jaskółka brzegówka Riparia riparia A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: świstunki (Phylloscopidae)
świstunka górska Phylloscopus bonelli A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix A lęgowy pod ścisłą ochroną
świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
świstunka ałtajska Phylloscopus humei A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
świstunka złotawa Phylloscopus proregulus A zalatuje pod ścisłą ochroną
świstunka brunatna Phylloscopus fuscatus A zalatuje pod ścisłą ochroną
piecuszek Phylloscopus trochilus A lęgowy pod ścisłą ochroną
świstunka iberyjska Phylloscopus ibericus A zalatuje wyjątkowo, wyjątkowo lęgowy pod ścisłą ochroną
pierwiosnek Phylloscopus collybita A lęgowy pod ścisłą ochroną
świstunka grubodzioba Phylloscopus schwarzi A zalatuje pod ścisłą ochroną
wójcik Phylloscopus trochiloides A pojawia się regularnie, sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
świstunka północna Phylloscopus borealis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
Rodzina: raniuszki (Aegithalidae)
raniuszek Aegithalos caudatus A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: pokrzewki (Sylviidae)
kapturka Sylvia atricapilla A lęgowy pod ścisłą ochroną
gajówka Sylvia borin A lęgowy pod ścisłą ochroną
jarzębatka Curruca nisoria A lęgowy pod ścisłą ochroną
piegża zwyczajna Curruca curruca A lęgowy pod ścisłą ochroną
pokrzewka wąsata Curruca cantillans A zalatuje pod ścisłą ochroną
pokrzewka aksamitna Curruca melanocephala A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
cierniówka Curruca communis A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: mysikróliki (Regulidae)
mysikrólik zwyczajny Regulus regulus A lęgowy pod ścisłą ochroną
zniczek Regulus ignicapilla A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: jemiołuszki (Bombycillidae)
jemiołuszka Bombycilla garrulus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
Rodzina: kowaliki (Sittidae)
kowalik Sitta europaea A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: pełzacze (Certhiidae)
pełzacz leśny Certhia familiaris A lęgowy pod ścisłą ochroną
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: pomurniki (Tichodromidae)
pomurnik Tichodroma muraria A sporadycznie lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: strzyżyki (Troglodytidae)
strzyżyk zwyczajny Troglodytes troglodytes A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: szpakowate (Sturnidae)
szpak zwyczajny Sturnus vulgaris A lęgowy pod ścisłą ochroną
pasterz Pastor roseus A zalatuje pod ścisłą ochroną
Rodzina: pluszcze (Cinclidae)
pluszcz zwyczajny Cinclus cinclus A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: muchołówkowate (Muscicapidae)
muchołówka szara Muscicapa striata A lęgowy pod ścisłą ochroną
rudzik Erithacus rubecula A lęgowy pod ścisłą ochroną
słowik syberyjski Larvivora sibilans A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
słowik rdzawy Luscinia megarhynchos A lęgowy pod ścisłą ochroną
słowik szary Luscinia luscinia A lęgowy pod ścisłą ochroną
podróżniczek Luscinia svecica A lęgowy pod ścisłą ochroną
modraczek Tarsiger cyanurus A zalatuje pod ścisłą ochroną
muchołówka mała Ficedula parva A lęgowy pod ścisłą ochroną
muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca A lęgowy pod ścisłą ochroną
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis A lęgowy pod ścisłą ochroną
pleszka zwyczajna Phoenicurus phoenicurus A lęgowy pod ścisłą ochroną
kopciuszek zwyczajny Phoenicurus ochruros A lęgowy pod ścisłą ochroną
nagórnik zwyczajny Monticola saxatilis A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
pokląskwa Saxicola rubetra A lęgowy pod ścisłą ochroną
kląskawka syberyjska Saxicola maurus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
kląskawka zwyczajna Saxicola rubicola A lęgowy pod ścisłą ochroną
białorzytka zwyczajna Oenanthe oenanthe A lęgowy pod ścisłą ochroną
białorzytka płowa Oenanthe isabellina A zalatuje pod ścisłą ochroną
białorzytka pustynna Oenanthe deserti A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
białorzytka pstra Oenanthe pleschanka A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
białorzytka saharyjska Oenanthe leucopyga A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
Rodzina: drozdowate (Turdidae)
drozdoń tajgowy Zoothera aurea A zalatuje pod ścisłą ochroną
drozdaczek ciemny Geokichla sibirica A zalatuje pod ścisłą ochroną
paszkot Turdus viscivorus A lęgowy pod ścisłą ochroną
drozd śpiewak Turdus philomelos A lęgowy pod ścisłą ochroną
droździk Turdus iliacus A lęgowy pod ścisłą ochroną
kos Turdus merula A lęgowy pod ścisłą ochroną
drozd oliwkowy Turdus obscurus A zalatuje pod ścisłą ochroną
kwiczoł Turdus pilaris A lęgowy pod ścisłą ochroną
drozd obrożny Turdus torquatus A lęgowy pod ścisłą ochroną
drozd rdzawy Turdus naumanni A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
drozd rdzawoskrzydły Turdus eunomus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
drozd czarnogardły Turdus atrogularis A zalatuje pod ścisłą ochroną
drozd rdzawogardły Turdus ruficollis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
Rodzina: płochacze (Prunellidae)
płochacz halny Prunella collaris A lęgowy pod ścisłą ochroną
płochacz syberyjski Prunella montanella A zalatuje pod ścisłą ochroną
płochacz czarnogardły Prunella atrogularis A zalatuje wyjątkowo
płochacz pokrzywnica Prunella modularis A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: wróble (Passeridae)
wróbel zwyczajny Passer domesticus A lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
mazurek Passer montanus A lęgowy pod ścisłą ochroną
wróbel skalny Petronia petronia B dawniej zalatywał wyjątkowo, raz lęgowy pod ścisłą ochroną
śnieżka zwyczajna Montifringilla nivalis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
Rodzina: pliszkowate (Motacillidae)
świergotek drzewny Anthus trivialis A lęgowy pod ścisłą ochroną
świergotek tajgowy Anthus hodgsoni A zalatuje pod ścisłą ochroną
świergotek rdzawogardły Anthus cervinus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
świergotek łąkowy Anthus pratensis A lęgowy pod ścisłą ochroną
siwerniak Anthus spinoletta A lęgowy pod ścisłą ochroną
świergotek nadmorski Anthus petrosus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
świergotek szponiasty Anthus richardi A zalatuje pod ścisłą ochroną
świergotek stepowy Anthus godlewskii A zalatuje wyjątkowo
świergotek polny Anthus campestris A lęgowy pod ścisłą ochroną
pliszka żółta Motacilla flava A lęgowy pod ścisłą ochroną
pliszka górska Motacilla cinerea A lęgowy pod ścisłą ochroną
pliszka cytrynowa Motacilla citreola A pojawia się regularnie, lęgowy pod ścisłą ochroną
pliszka siwa Motacilla alba A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: łuszczakowate (Fringillidae)
zięba zwyczajna Fringilla coelebs A lęgowy pod ścisłą ochroną
jer Fringilla montifringilla A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
grubodziób Coccothraustes coccothraustes A lęgowy pod ścisłą ochroną
dziwonia Carpodacus erythrinus A lęgowy pod ścisłą ochroną
łuskowiec Pinicola enucleator A zalatuje pod ścisłą ochroną
gil zwyczajny Pyrrhula pyrrhula A lęgowy pod ścisłą ochroną
dzwoniec Chloris chloris A lęgowy pod ścisłą ochroną
makolągwa Linaria cannabina A lęgowy pod ścisłą ochroną
rzepołuch Linaria flavirostris A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
czeczotka brązowa Acanthis cabaret
lub
Acanthis flammea cabaret
A lęgowy
czeczotka Acanthis flammea A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
czeczotka tundrowa Acanthis hornemanni A zalatuje pod ścisłą ochroną
krzyżodziób sosnowy Loxia pytyopsittacus A zalatuje, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra A lęgowy pod ścisłą ochroną
krzyżodziób modrzewiowy Loxia leucoptera A zalatuje pod ścisłą ochroną
szczygieł Carduelis carduelis A lęgowy pod ścisłą ochroną
osetnik Carduelis citrinella A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
kulczyk zwyczajny Serinus serinus A lęgowy pod ścisłą ochroną
czyż Spinus spinus A lęgowy pod ścisłą ochroną
Rodzina: poświerki (Calcariidae)
poświerka Calcarius lapponicus A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
śnieguła Plectrophenax nivalis A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
Rodzina: trznadle (Emberizidae)
trznadel czarnogłowy Granativora melanocephala A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
potrzeszcz Emberiza calandra A lęgowy pod ścisłą ochroną
głuszek Emberiza cia A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
ortolan Emberiza hortulana A lęgowy pod ścisłą ochroną
cierlik Emberiza cirlus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
trznadel zwyczajny Emberiza citrinella A lęgowy pod ścisłą ochroną
trznadel białogłowy Emberiza leucocephalos A zalatuje wyjątkowo, aktualnie nielęgowy pod ścisłą ochroną
trznadel szarogłowy Emberiza spodocephala A zalatuje wyjątkowo
potrzos Schoeniclus schoeniclus A lęgowy pod ścisłą ochroną
trznadel czubaty Schoeniclus rusticus A zalatuje pod ścisłą ochroną
trznadelek Schoeniclus pusillus A zalatuje pod ścisłą ochroną
trznadel złotawy Schoeniclus aureolus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
trznadel złotobrewy Schoeniclus chrysophrys A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
Rodzina: pasówki (Passerellidae)
junko Junco hyemalis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
bagiennik żółtobrewy Passerculus sandwichensis A zalatuje wyjątkowo

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. a b Zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących nie dotyczy osobników w obrębach hodowlanych ustanowionych zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

PrzypisyEdytuj

  1. Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego: Lista awifauny krajowej. Gatunki ptaków stwierdzone w Polsce – stan z 31.12.2021. [dostęp 2022-03-05].
  2. T. Stawarczyk. Zmiany taksonomiczne na liście ptaków krajowych według taksonomii IOC. „Ornis Polonica”. 59, s. 71–77, 2018. 

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj