Ptaki Polski

lista w projekcie Wikimedia
Główny artykuł: Fauna Polski.

Liczba gatunków ptaków (Aves) stwierdzonych w Polsce i wpisanych na listę krajowej awifauny wynosiła 31 grudnia 2023 r. 475 (według podziału przyjętego przez Komisję Faunistyczną Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, która zajmuje się weryfikacją obserwacji)[1]. Są to ptaki, które według klasyfikacji AERC zostały zaliczone do kategorii A, B i C (pojaw naturalny lub wtórnie naturalny). Komisja Faunistyczna przy opracowywaniu swej listy stosuje od 2018 roku taksonomię według Międzynarodowego Komitetu Ornitologicznego (IOC), której zaletą jest łatwa dostępność (publikowana w Internecie) i cykliczna aktualizacja[2]. Na liście gatunków polskiej awifauny znajdują się trzy taksony uznawane przez część badaczy (np. w Kompletnej liście ptaków świata P. Mielczarka i M. Kuziemki) za podgatunki: cyraneczka karolińska (podgatunek cyraneczki), czarnowron (podgatunek wrony siwej) i czeczotka brązowa (podgatunek czeczotki).

Status gatunku w Polsce określa, czy ptak jest:

 • lęgowy (powyżej 100 par)
 • lęgowy sporadycznie (do 100 par)
 • aktualnie nielęgowy (nie obserwowano lęgów od 2008, wcześniej – sporadycznie lęgowy)
 • pojawia się regularnie (podczas jesiennych i wiosennych wędrówek lub na zimowiskach)
 • zalatuje (pojawia się nieregularnie podczas przelotów)
 • zalatuje wyjątkowo (obserwowany do pięciu razy)
 • dawniej lęgowy lub zalatujący – obserwowany w stanie dzikim w latach 1801–1950.

Gatunki zaliczane do polskiej awifauny edytuj

Uwaga: Informacje dotyczące liczebności, np. licznie lęgowy, pochodzą z książki autorstwa L. Svenssona, Ptaki, 2021, ISBN 978-837763-530-8[3]

Rząd: blaszkodziobe (Anseriformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: kaczkowate (Anatidae)
sterniczka Oxyura leucocephala A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
łabędź niemy Cygnus olor A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
łabędź czarnodzioby Cygnus columbianus A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
łabędź krzykliwy Cygnus cygnus A skrajnie nieliczny lęgowy, nielicznie zimujący i przelotny pod ścisłą ochroną
 
bernikla obrożna Branta bernicla A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 

bernikla białolica Branta leucopsis A skrajnie nielicznie przelotna pod ścisłą ochroną
 
bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis A skrajnie nielicznie przelotna pod ścisłą ochroną
 
bernikla kanadyjska Branta canadensis C lęgowa sporadycznie, skrajnie nielicznie przelotna nie objęta ochroną – gatunek inwazyjny
 

gęgawa Anser anser A nielicznie lęgowa łowny z okresem ochronnym
 
gęś zbożowa Anser fabalis A bardzo licznie przelotna i zimująca łowny z okresem ochronnym
 
gęś krótkodzioba Anser brachyrhynchus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
gęś tundrowa Anser serrirostris A pojawia się regularnie
 
gęś białoczelna Anser albifrons A bardzo licznie przelotna i zimująca łowny z okresem ochronnym
 
gęś mała Anser erythropus A skrajnie nielicznie przelotna pod ścisłą ochroną
 
kazarka egipska Alopochen aegyptiaca C lęgowa sporadycznie, zalatuje rzadko nie objęta ochroną – gatunek inwazyjny
 
ohar Tadorna tadorna A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
kazarka rdzawa Tadorna ferruginea A zalatuje rzadko, dawniej sporadycznie lęgowa pod ścisłą ochroną
 
mandarynka Aix galericulata C skrajnie nielicznie lęgowa, zalatuje rzadko nie objęta ochroną – gatunek inwazyjny
 
lodówka Clangula hyemalis A licznie zimująca i przelotna pod ścisłą ochroną
 
birginiak Polysticta stelleri A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
edredon turkan Somateria spectabilis A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
edredon Somateria mollissima A lęgowy sporadycznie, nielicznie zimujący i przelotnie pod ścisłą ochroną
 
kamieniuszka Histrionicus histrionicus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
uhla Melanitta fusca A bardzo licznie zimująca i przelotna pod ścisłą ochroną
 
uhla garbonosa Melanitta stejnegeri A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
markaczka Melanitta nigra A licznie zimująca i przelotna pod ścisłą ochroną
 
markaczka amerykańska Melanitta americana A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
gągoł Bucephala clangula A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
bielaczek Mergellus albellus A licznie zimujący i przelotny pod ścisłą ochroną
 
nurogęś Mergus merganser A bardzo nielicznie lęgowy, nielicznie zimujący pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
szlachar Mergus serrator A lęgowy sporadycznie (ostatni lęg w 2003 roku), nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
hełmiatka Netta rufina A skrajnie nielicznie lęgowa pod ścisłą ochroną
 
głowienka Aythya ferina A licznie lęgowa łowny z okresem ochronnym
 
podgorzałka Aythya nyroca A skrajnie nielicznie lęgowa pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
czerniczka Aythya collaris A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
czernica Aythya fuligula A licznie lęgowa łowny z okresem ochronnym
 
ogorzałka Aythya marila A bardzo licznie zimująca i przelotna, sporadycznie lęgowa pod ścisłą ochroną
 
ogorzałka mała Aythya affinis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
bajkałówka Sibirionetta formosa A zalatuje wyjątkowo
 
cyranka Spatula querquedula A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
płaskonos Spatula clypeata A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
cyranka modroskrzydła Spatula discors A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
krakwa Mareca strepera A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
świstun Mareca penelope A skrajnie nielicznie lęgowy, bardzo nielicznie zimujący i przelotny pod ścisłą ochroną
 
świstun amerykański Mareca americana A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
krzyżówka Anas platyrhynchos A bardzo licznie lęgowy łowny z okresem ochronnym
 
rożeniec Anas acuta A skrajnie nielicznie lęgowy, bardzo nielicznie przelotny, skrajnie nielicznie zimujący pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
cyraneczka Anas crecca A nielicznie lęgowy łowny z okresem ochronnym
 
cyraneczka karolińska Anas carolinensis
lub
Anas crecca carolinensis
A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 

Rząd: grzebiące (Galliformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: kurowate (Phasianidae)
przepiórka Coturnix coturnix A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
kuropatwa Perdix perdix A licznie lęgowy łowny z okresem ochronnym
 
bażant Phasianus colchicus C bardzo licznie lęgowy łowny z okresem ochronnym
 

jarząbek Tetrastes bonasia A licznie lęgowy łowny z okresem ochronnym
 
pardwa mszarna Lagopus lagopus B dawniej wyjątkowo zalatujący pod ścisłą ochroną
 
głuszec Tetrao urogallus A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
cietrzew Lyrurus tetrix A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rząd: flamingowe (Phoenicopteriformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: flamingi (Phoenicopteridae)
flaming różowy Phoenicopterus roseus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 

Rząd: perkozowe (Podicipediformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: perkozy (Podicipedidae)
perkozek grubodzioby Podilymbus podiceps A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
perkozek Tachybaptus ruficollis A nielicznie/licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena A nieliczne lęgowy pod ścisłą ochroną
 
perkoz dwuczuby Podiceps cristatus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
perkoz rogaty Podiceps auritus A lęgowy sporadycznie, bardzo nielicznie zimujący i przelotny pod ścisłą ochroną
 
perkoz zausznik Podiceps nigricollis A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rząd: gołębiowe (Columbiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: gołębiowate (Columbidae)
gołąb miejski Columba livia forma urbana C bardzo licznie lęgowy objęty ochroną częściową
 
siniak Columba oenas A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
grzywacz Columba palumbus A bardzo licznie lęgowy łowny z okresem ochronnym
 
turkawka Streptopelia turtur A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
turkawka wschodnia Streptopelia orientalis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
sierpówka Streptopelia decaocto A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rząd: stepówki (Pteroclidiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: stepówki (Pteroclidae)
pustynnik Syrrhaptes paradoxus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 

Rząd: lelkowe (Caprimulgiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: lelkowate (Caprimulgidae)
lelek Caprimulgus europaeus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rząd: krótkonogie (Apodiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: jerzykowate (Apodidae)
jerzyk alpejski Tachymarptis melba A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
jerzyk blady Apus pallidus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
jerzyk Apus apus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rząd: kukułkowe (Cuculiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: kukułkowate (Cuculidae)
kukułka Cuculus canorus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rząd: dropie (Otidiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: dropie (Otididae)
strepet Tetrax tetrax A lęgowy sporadycznie, zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
drop Otis tarda A bardzo nielicznie lęgowy (ostatnia para w 1986), zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
hubara arabska Chlamydotis macqueenii A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 

Rząd: żurawiowe (Gruiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: chruściele (Rallidae)
wodnik Rallus aquaticus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
derkacz Crex crex A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

kropiatka Porzana porzana A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
zielonka Zapornia parva A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
karliczka Zapornia pusilla A lęgowy sporadycznie, zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
kokoszka Gallinula chloropus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
łyska Fulica atra A bardzo licznie lęgowy łowny z okresem ochronnym
 
Rodzina: żurawie (Gruidae)
żuraw stepowy Grus virgo A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
żuraw Grus grus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rząd: siewkowe (Charadriiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: kulony (Burhinidae)
kulon Burhinus oedicnemus A skrajnie nielicznie lęgowy, zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
Rodzina: ostrygojady (Haematopodidae)
ostrygojad Haematopus ostralegus A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: szczudłonogi (Recurvirostridae)
szczudłak Himantopus himantopus A sporadycznie lęgowy, zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 

szablodziób Recurvirostra avosetta A sporadycznie lęgowy, zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: sieweczkowate (Charadriidae)
siewnica Pluvialis squatarola A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
siewka złota Pluvialis apricaria A lęgowy sporadycznie, nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
siewka złotawa Pluvialis fulva A zalatuje wyjatkowo pod ścisłą ochroną
 
siewka szara Pluvialis dominica A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
mornel Charadrius morinellus A lęgowy sporadycznie, skrajnie nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
sieweczka obrożna Charadrius hiaticula A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
sieweczka rzeczna Charadrius dubius A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
sieweczka morska Charadrius alexandrinus A zalatuje sporadycznie, lęgowy sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
sieweczka mongolska Charadrius mongolus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
sieweczka pustynna Charadrius leschenaultii A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
sieweczka długonoga Charadrius asiaticus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
czajka Vanellus vanellus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
czajka szponiasta Vanellus spinosus A zalatuje wyjątkowo
 
czajka towarzyska Vanellus gregarius A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
czajka stepowa Vanellus leucurus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: bekasowate (Scolopacidae)
kulik mniejszy Numenius phaeopus A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
kulik cienkodzioby Numenius tenuirostris A zalatuje wyjątkowo (wymarły) pod ścisłą ochroną
 
kulik wielki Numenius arquata A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
szlamnik Limosa lapponica A skrajnie nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
rycyk Limosa limosa A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
kamusznik Arenaria interpres A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
biegus wielki Calidris tenuirostris A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
biegus rdzawy Calidris canutus A skrajnie nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
batalion Calidris pugnax A skrajnie nielicznie lęgowy, licznie przelotny pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
biegus płaskodzioby Calidris falcinellus A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
biegus ostrosterny Calidris acuminata A zalatuje wyjątkowo
 
biegus krzywodzioby Calidris ferruginea A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
biegus mały Calidris temminckii A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
piaskowiec Calidris alba A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
biegus zmienny Calidris alpina A sporadycznie lęgowy, nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
biegus morski Calidris maritima A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
biegus długoskrzydły Calidris bairdii A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
biegus malutki Calidris minuta A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
biegus karłowaty Calidris minutilla A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
biegus białorzytny Calidris fuscicollis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
biegus płowy Calidris subruficollis A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
biegus arktyczny Calidris melanotos A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
biegus tundrowy Calidris pusilla A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
szlamiec długodzioby Limnodromus scolopaceus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
słonka Scolopax rusticola A licznie/bardzo licznie lęgowy łowny z okresem ochronnym
 
dubelt Gallinago media A bardzo nieliczny lęgowy pod ścisłą ochroną
 
kszyk Gallinago gallinago A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

bekasik Lymnocryptes minimus A lęgowy sporadycznie, bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
terekia Xenus cinereus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
brodziec piskliwy Actitis hypoleucos A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
brodziec plamisty Actitis macularius A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
samotnik Tringa ochropus A nielicznie/licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
brodziec żółtonogi Tringa flavipes A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
brodziec śniady Tringa erythropus A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
kwokacz Tringa nebularia A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
brodziec piegowaty Tringa melanoleuca A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
krwawodziób Tringa totanus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
łęczak Tringa glareola A skrajnie nielicznie lęgowy, licznie przelotny pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
brodziec pławny Tringa stagnatilis A skrajnie nielicznie lęgowy, zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
płatkonóg płaskodzioby Phalaropus fulicarius A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: żwirowcowate (Glareolidae)
żwirowiec łąkowy Glareola pratincola A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
żwirowiec stepowy Glareola nordmanni A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: alki (Alcidae)
maskonur Fratercula arctica A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
nurnik Cepphus grylle A bardzo nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
alka Alca torda A nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
alczyk Alle alle A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
nurzyk polarny Uria lomvia A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
nurzyk Uria aalge A bardzo nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: wydrzyki (Stercorariidae)
wydrzyk długosterny Stercorarius longicaudus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
wydrzyk ostrosterny Stercorarius parasiticus A skrajnie nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
wydrzyk tęposterny Stercorarius pomarinus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
wydrzyk wielki Stercorarius skua A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: mewowate (Laridae)
mewa modrodzioba Pagophila eburnea A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
mewa obrożna Xema sabini A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
mewa trójpalczasta Rissa tridactyla A skrajnie nielicznie przelotna pod ścisłą ochroną
 
mewa cienkodzioba Chroicocephalus genei A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
mewa śmieszka Chroicocephalus ridibundus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
mewa mała Hydrocoloeus minutus A dawniej skrajnie nielicznie lęgowy, nielicznie przelotny i bardzo nielicznie zimujący pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
mewa różowa Rhodostethia rosea A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
mewa karaibska Leucophaeus atricilla A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
mewa śródziemnomorska Ichthyaetus audouinii A zalatuje wyjątkowo
 
mewa czarnogłowa Ichthyaetus melanocephalus A skrajnie nielicznie lęgowy i przelotny pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
mewa orlica Ichthyaetus ichthyaetus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
mewa siwa Larus canus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
mewa delawarska Larus delawarensis A zalatuje wyjatkowo pod ścisłą ochroną
 
mewa żółtonoga Larus fuscus A nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
mewa srebrzysta Larus argentatus A nielicznie lęgowy objęty ochroną częściową
 
mewa popielata Larus smithsonianus A zalatuje wyjątkowo
 
mewa romańska Larus michahellis A skrajnie nielicznie lęgowy, przelotny? pod ścisłą ochroną
 
mewa białogłowa Larus cachinnans A bardzo nielicznie lęgowy objęty ochroną częściową
 
mewa blada Larus hyperboreus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
mewa polarna Larus glaucoides A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
mewa ochocka Larus schistisagus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
mewa siodłata Larus marinus A nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
rybitwa krótkodzioba Gelochelidon nilotica A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia A lęgowy sporadycznie, bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
rybitwa czubata Thalasseus sandvicensis A sporadycznie lęgowy, nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

rybitwa różowa Sterna dougallii A zalatuje wyjatkowo pod ścisłą ochroną
 
rybitwa rzeczna Sterna hirundo A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

rybitwa popielata Sterna paradisaea A lęgowy sporadycznie, skrajnie nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
rybitwa białoczelna Sternula albifrons A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida A bardzo nielicznie/nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
rybitwa czarna Chlidonias niger A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus A skrajnie nieliczny/nieliczny lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rząd: nury (Gaviiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: nury (Gaviidae)
nur rdzawoszyi Gavia stellata A pojawia się regularnie pod ścisłą ochroną
 
nur czarnoszyi Gavia arctica A lęgowy sporadycznie, nielicznie przelotny, bardzo nielicznie zimujący pod ścisłą ochroną
nur pacyficzny Gavia pacifica A zalatuje wyjątkowo
nur lodowiec Gavia immer A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 

nur białodzioby Gavia adamsii A zalatuj sporadycznie pod ścisłą ochroną
 

Rząd: rurkonose (Procellariiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: oceanniki (Oceanitidae)
oceannik żółtopłetwy Oceanites oceanicus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: nawałniki (Hydrobatidae)
nawałnik burzowy Hydrobates pelagicus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
nawałnik duży Hydrobates leucorhous A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: burzykowate (Procellariidae)
fulmar Fulmarus glacialis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
burzyk żółtodzioby Calonectris diomedea A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
burzyk szary Ardenna grisea A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
burzyk północny Puffinus puffinus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
burzyk balearski Puffinus mauretanicus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 

Rząd: bocianowe (Ciconiiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: bociany (Ciconiidae)
bocian czarny Ciconia nigra A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
bocian biały Ciconia ciconia A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rząd: pelikanowe (Pelecaniformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: pelikany (Pelecanidae)
pelikan różowy Pelecanus onocrotalus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
pelikan kędzierzawy Pelecanus crispus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: czaplowate (Ardeidae)
bąk Botaurus stellaris A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
bączek Ixobrychus minutus A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
ślepowron Nycticorax nycticorax A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
czapla modronosa Ardeola ralloides A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
czapla złotawa Bubulcus ibis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
czapla siwa Ardea cinerea A nielicznie/licznie lęgowy objęty ochroną częściową[a]
 
czapla purpurowa Ardea purpurea A skrajnie nielicznie lęgowy, zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
czapla biała Ardea alba A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
czapla nadobna Egretta garzetta A lęgowa sporadycznie, zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: ibisy (Threskiornithidae)
warzęcha Platalea leucorodia A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 

Rząd: głuptakowe (Suliformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: głuptaki (Sulidae)
głuptak Morus bassanus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
głuptak białobrzuchy Sula leucogaster A zalatuje wyjątkowo
 
Rodzina: kormorany (Phalacrocoracidae)
kormoran mały Microcarbo pygmeus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
kormoran czubaty Phalacrocorax aristotelis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
kormoran Phalacrocorax carbo A licznie lęgowy objęty ochroną częściową[a]
 

Rząd: szponiaste (Accipitriformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: rybołowy (Pandionidae)
rybołów Pandion haliaetus A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rodzina: jastrzębiowate (Accipitridae)
kaniuk Elanus caeruleus A zalatuje wyjątkowo (widziany dwa razy) pod ścisłą ochroną
 
trzmielojad Pernis apivorus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
orłosęp Gypaetus barbatus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
ścierwnik Neophron percnopterus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
gadożer Circaetus gallicus A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
sęp płowy Gyps fulvus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
sęp kasztanowaty Aegypius monachus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
orlik krzykliwy Clanga pomarina A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
orlik grubodzioby Clanga clanga A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
orzeł stepowy Aquila nipalensis A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
orzeł cesarski Aquila heliaca A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
orzeł przedni Aquila chrysaetos A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
orzeł południowy Aquila fasciata A zalatuje wyjątkowo
 
orzełek Hieraaetus pennatus A dawniej skrajnie nielicznie lęgowy, obecnie zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
błotniak stawowy Circus aeruginosus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
błotniak zbożowy Circus cyaneus A lęgowy sporadycznie (ostatnio w 2020), przelotny pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
błotniak stepowy Circus macrourus A skrajnie nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
błotniak łąkowy Circus pygargus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
krogulec krótkonogi Accipiter brevipes A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
krogulec Accipiter nisus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
jastrząb Accipiter gentilis A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
bielik wschodni Haliaeetus leucoryphus B dawniej zalatywał wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
bielik Haliaeetus albicilla A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
kania ruda Milvus milvus A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
kania czarna Milvus migrans A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
myszołów włochaty Buteo lagopus A nielicznie lęgowy i przelotny pod ścisłą ochroną
 
myszołów Buteo buteo A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

kurhannik Buteo rufinus A skrajne nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 

Rząd: sowy (Strigiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: płomykówkowate (Tytonidae)
płomykówka Tyto alba A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
Rodzina: puszczykowate (Strigidae)
sowa jarzębata Surnia ulula A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
sóweczka Glaucidium passerinum A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
pójdźka Athene noctua A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
włochatka Aegolius funereus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
syczek Otus scops A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
uszatka Asio otus A lęgowy nielicznie/licznie pod ścisłą ochroną
 
uszatka błotna Asio flammeus A skrajnie nielicznie lęgowy, przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
puszczyk Strix aluco A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 puszczyk uralski Strix uralensis A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
puszczyk mszarny Strix nebulosa A sporadycznie lęgowy, zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
puchacz śnieżny Bubo scandiacus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
puchacz Bubo bubo A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rząd: dzioborożcowe (Bucerotiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: dudki (Upupidae)
dudek Upupa epops A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rząd: dzięciołowe (Piciformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: dzięciołowate (Picidae)
krętogłów Jynx torquilla A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
dzięcioł zielonosiwy Picus canus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
dzięcioł zielony Picus viridis A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
dzięcioł czarny Dryocopus martius A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
dzięcioł średni Dendrocoptes medius A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
dzięciołek Dryobates minor A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
dzięcioł duży Dendrocopos major A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rząd: kraskowe (Coraciiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: żołny (Meropidae)
żołna Merops apiaster A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
Rodzina: kraski (Coraciidae)
kraska Coracias garrulus A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
Rodzina: zimorodkowate (Alcedinidae)
zimorodek Alcedo atthis A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
rybaczek srokaty Ceryle rudis B zalatuje wyjątkowo (raz stwierdzony w 1856) pod ścisłą ochroną
 

Rząd: sokołowe (Falconiformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: sokołowate (Falconidae)
pustułeczka Falco naumanni A dawniej lęgowy (ostatni lęg w 1962), obecnie zalatuje wyjątkowo (ostatnio w 2007) pod ścisłą ochroną
 
pustułka Falco tinnunculus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
kobczyk Falco vespertinus A lęgowy sporadycznie, skrajnie nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
drzemlik Falco columbarius A bardzo nielicznie przelotny, skrajnie nielicznie zimujący pod ścisłą ochroną
 
kobuz Falco subbuteo A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
sokół skalny Falco eleonorae A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
raróg Falco cherrug A lęgowy sporadycznie, zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
raróg górski Falco biarmicus A pochodzący z niewoli pod ścisłą ochroną
 
białozór Falco rusticolus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
sokół wędrowny Falco peregrinus A skrajnie nielicznie lęgowy, przelotny pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 

Rząd: wróblowe (Passeriformes) edytuj

Nazwa polska Nazwa łacińska Kat. AERC Status gatunku w Polsce Ochrona w Polsce Grafika
Rodzina: wireonkowate (Vireonidae)
wireonek czerwonooki Vireo olivaceus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: wilgowate (Oriolidae)
wilga Oriolus oriolus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: dzierzby (Laniidae)
gąsiorek Lanius collurio A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
dzierzba rdzawosterna Lanius phoenicuroides A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
dzierzba pustynna Lanius isabellinus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
dzierzba czarnoczelna Lanius minor A lęgowa sporadycznie, zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
srokosz północny Lanius borealis A zalatuje wyjątkowo
 
srokosz Lanius excubitor A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
dzierzba rudogłowa Lanius senator A dawniej skrajnie nielicznie lęgowy, obecnie zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
Rodzina: krukowate (Corvidae)
wieszczek Pyrrhocorax graculus A lęgowy sporadycznie, zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
sójka syberyjska Perisoreus infaustus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
sójka Garrulus glandarius A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

sroka Pica pica A bardzo licznie lęgowy objęty ochroną częściową
 

orzechówka Nucifraga caryocatactes A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
kawka Corvus monedula A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
gawron Corvus frugilegus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną, osobniki w obszarze administracyjnym miast – ochrona częściowa
 
kruk Corvus corax A licznie lęgowy objęty ochroną częściową
 
czarnowron Corvus corone
lub
Corvus corone corone
A skrajnie nielicznie lęgowy, przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
wrona siwa Corvus cornix
lub
Corvus corone
A licznie/bardzo licznie lęgowy objęty ochroną częściową
 

Rodzina: sikory (Paridae)
sosnówka Periparus ater A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
czubatka Lophophanes cristatus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

sikora uboga Poecile palustris A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
czarnogłówka Poecile montanus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
modraszka Cyanistes caeruleus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
sikora lazurowa Cyanistes cyanus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
bogatka Parus major A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rodzina: remizy (Remizidae)
remiz Remiz pendulinus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: skowronki (Alaudidae)
lerka Lullula arborea A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
skowronek białoskrzydły Alauda leucoptera A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
skowronek Alauda arvensis A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

dzierlatka Galerida cristata A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
górniczek Eremophila alpestris A nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
kalandra dwuplamista Melanocorypha bimaculata A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
kalandra szara Melanocorypha calandra A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
kalandra czarna Melanocorypha yeltoniensis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
skowrończyk mały Alaudala rufescens A zalatuje wyjątkowo
 
Rodzina: wąsatki (Panuridae)
wąsatka Panurus biarmicus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: świerszczaki (Locustellidae)
świerszczak melodyjny Helopsaltes certhiola A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
brzęczka Locustella luscinioides A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

strumieniówka Locustella fluviatilis A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
świerszczak Locustella naevia A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: trzciniaki (Acrocephalidae)
zaganiacz mały Iduna caligata A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
zaganiacz blady Iduna pallida A zalatuje wyjątkowo
 
zaganiacz szczebiotliwy Hippolais polyglotta A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
zaganiacz Hippolais icterina A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
wodniczka Acrocephalus paludicola A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
tamaryszka Acrocephalus melanopogon A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
zaroślówka Acrocephalus dumetorum A skrajnie nielicznie lęgowy/zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
łozówka Acrocephalus palustris A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
trzcinniczek kaspijski Acrocephalus agricola A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
trzciniak Acrocephalus arundinaceus A licznie/bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rodzina: jaskółkowate (Hirundinidae)
oknówka Delichon urbicum A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
jaskółka rudawa Cecropis daurica A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
dymówka Hirundo rustica A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

brzegówka Riparia riparia A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: świstunki (Phylloscopidae)
świstunka górska Phylloscopus bonelli A lęgowy sporadycznie, zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
świstunka leśna Phylloscopus sibilatrix A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

świstunka żółtawa Phylloscopus inornatus A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
świstunka ałtajska Phylloscopus humei A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
świstunka złotawa Phylloscopus proregulus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
świstunka brunatna Phylloscopus fuscatus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
piecuszek Phylloscopus trochilus A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

świstunka iberyjska Phylloscopus ibericus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
pierwiosnek Phylloscopus collybita A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

świstunka grubodzioba Phylloscopus schwarzi A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
wójcik Phylloscopus trochiloides A lęgowy sporadycznie, skrajnie nielicznie przelotny, niedostateczne rozpoznany pod ścisłą ochroną
 
świstunka północna Phylloscopus borealis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: raniuszki (Aegithalidae)
raniuszek Aegithalos caudatus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: pokrzewki (Sylviidae)
kapturka Sylvia atricapilla A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 
gajówka Sylvia borin A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
jarzębatka Curruca nisoria A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
piegża Curruca curruca A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
pokrzewka wąsata Curruca cantillans A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
pokrzewka iberyjska Curruca iberiae A zalatuje wyjątkowo
 
pokrzewka aksamitna Curruca melanocephala A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
cierniówka Curruca communis A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: mysikróliki (Regulidae)
mysikrólik Regulus regulus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
zniczek Regulus ignicapilla A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: jemiołuszki (Bombycillidae)
jemiołuszka Bombycilla garrulus A nielicznie przelotna i zimująca pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: kowaliki (Sittidae)
kowalik Sitta europaea A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rodzina: pełzacze (Certhiidae)
pełzacz leśny Certhia familiaris A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: pomurniki (Tichodromidae)
pomurnik Tichodroma muraria A skrajnie nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: strzyżyki (Troglodytidae)
strzyżyk Troglodytes troglodytes A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rodzina: szpakowate (Sturnidae)
szpak Sturnus vulgaris A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

pasterz Pastor roseus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: pluszcze (Cinclidae)
pluszcz Cinclus cinclus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: muchołówkowate (Muscicapidae)
muchołówka szara Muscicapa striata A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
rudzik Erithacus rubecula A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

słowik syberyjski Larvivora sibilans A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
słowik rdzawy Luscinia megarhynchos A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

słowik szary Luscinia luscinia A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

podróżniczek Luscinia svecica A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
modraczek Tarsiger cyanurus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
muchołówka mała Ficedula parva A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

muchołówka białoszyja Ficedula albicollis A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
pleszka Phoenicurus phoenicurus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
kopciuszek Phoenicurus ochruros A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
nagórnik Monticola saxatilis A lęgowy skrajnie nielicznie/zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
pokląskwa Saxicola rubetra A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
kląskawka syberyjska Saxicola maurus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
kląskawka Saxicola rubicola A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
białorzytka Oenanthe oenanthe A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
białorzytka płowa Oenanthe isabellina A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
białorzytka pustynna Oenanthe deserti A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
białorzytka pstra Oenanthe pleschanka A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
białorzytka saharyjska Oenanthe leucopyga A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: drozdowate (Turdidae)
drozdoń tajgowy Zoothera aurea A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
drozdaczek ciemny Geokichla sibirica A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
paszkot Turdus viscivorus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
drozd śpiewak Turdus philomelos A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

droździk Turdus iliacus A bardzo nielicznie lęgowy, licznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
kos Turdus merula A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

drozd oliwkowy Turdus obscurus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
kwiczoł Turdus pilaris A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
drozd obrożny Turdus torquatus A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
drozd rdzawy Turdus naumanni A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
drozd rdzawoskrzydły Turdus eunomus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
drozd czarnogardły Turdus atrogularis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
drozd rdzawogardły Turdus ruficollis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: płochacze (Prunellidae)
płochacz halny Prunella collaris A bardzo nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
płochacz syberyjski Prunella montanella A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
płochacz czarnogardły Prunella atrogularis A zalatuje wyjątkowo
 
płochacz pokrzywnica Prunella modularis A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 

Rodzina: wróble (Passeridae)
wróbel Passer domesticus A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną; wymaga ochrony czynnej
 
mazurek Passer montanus A bardzo licznie/masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 
wróbel skalny Petronia petronia B zalatywał wyjątkowo, sporadycznie lęgowy (status dawny) pod ścisłą ochroną
 
śnieżka Montifringilla nivalis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: pliszkowate (Motacillidae)
świergotek drzewny Anthus trivialis A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
świergotek tajgowy Anthus hodgsoni A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
świergotek rdzawogardły Anthus cervinus A skrajnie nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
świergotek łąkowy Anthus pratensis A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
siwerniak Anthus spinoletta A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
świergotek nadmorski Anthus petrosus A bardzo nielicznie przelotny pod ścisłą ochroną
 
świergotek szponiasty Anthus richardi A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
świergotek stepowy Anthus godlewskii A zalatuje wyjątkowo
 
świergotek polny Anthus campestris A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
pliszka żółta Motacilla flava A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
pliszka syberyjska Motacilla tschutschensis A zalatuje wyjątkowo
pliszka górska Motacilla cinerea A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
pliszka cytrynowa Motacilla citreola A skrajnie nielicznie lęgowy, zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
pliszka siwa Motacilla alba A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: łuszczakowate (Fringillidae)
zięba Fringilla coelebs A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

jer Fringilla montifringilla A bardzo licznie przelotny, nielicznie zimujący pod ścisłą ochroną
 
grubodziób Coccothraustes coccothraustes A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
dziwonia Carpodacus erythrinus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
łuskowiec Pinicola enucleator A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
gil Pyrrhula pyrrhula A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
gilak pustynny Bucanetes githagineus A zalatuje wyjątkowo
 
dzwoniec Chloris chloris A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
makolągwa Linaria cannabina A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
rzepołuch Linaria flavirostris A nielicznie/licznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
czeczotka brązowa Acanthis cabaret
lub
Acanthis flammea cabaret
A bardzo nielicznie lęgowy, licznie/bardzo licznie przelotny i zimujący
 
czeczotka Acanthis flammea A bardzo nielicznie lęgowy, licznie/bardzo licznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
czeczotka tundrowa Acanthis hornemanni A zalatuje rzadko pod ścisłą ochroną
 
krzyżodziób sosnowy Loxia pytyopsittacus A sporadycznie lęgowy, zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra A nielicznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
krzyżodziób modrzewiowy Loxia leucoptera A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
szczygieł Carduelis carduelis A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
osetnik Carduelis citrinella A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
kulczyk Serinus serinus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
czyż Spinus spinus A licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: poświerki (Calcariidae)
poświerka Calcarius lapponicus A bardzo nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
śnieguła Plectrophenax nivalis A nielicznie przelotny i zimujący pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: trznadle (Emberizidae)
potrzeszcz Emberiza calandra A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
trznadel Emberiza citrinella A masowo lęgowy pod ścisłą ochroną
 

trznadel białogłowy Emberiza leucocephalos A lęgowy sporadycznie (stwierdzono mieszany lęg z trznadlem), zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
głuszek Emberiza cia A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
ortolan Emberiza hortulana A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
cierlik Emberiza cirlus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
trznadelek Schoeniclus pusillus A zalatuje spoadycznie pod ścisłą ochroną
 
trznadel złotobrewy Schoeniclus chrysophrys A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
trznadel czubaty Schoeniclus rusticus A zalatuje sporadycznie pod ścisłą ochroną
 
trznadel złotawy Schoeniclus aureolus A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
trznadel czarnogłowy Granativora melanocephala A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
trznadel rudogłowy Granativora bruniceps A zalatuje wyjątkowo
 
trznadel szarogłowy Emberiza spodocephala A zalatuje wyjątkowo
 
potrzos Schoeniclus schoeniclus A bardzo licznie lęgowy pod ścisłą ochroną
 
Rodzina: pasówki (Passerellidae)
junko Junco hyemalis A zalatuje wyjątkowo pod ścisłą ochroną
 
bagiennik żółtobrewy Passerculus sandwichensis A zalatuje wyjątkowo
 

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. a b Zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących nie dotyczy osobników w obrębach hodowlanych ustanowionych zgodnie z przepisami o rybactwie śródlądowym.

Przypisy edytuj

 1. Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego: Lista awifauny krajowej. Gatunki ptaków stwierdzone w Polsce – stan z 31.12.2023. [dostęp 2024-01-19].
 2. T. Stawarczyk. Zmiany taksonomiczne na liście ptaków krajowych według taksonomii IOC. „Ornis Polonica”. 59, s. 71–77, 2018. 
 3. Lars Svensson, Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego, Wydanie II poprawione i zaktualizowane, Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2021, ISBN 978-83-7763-530-8, OCLC 1296502606 [dostęp 2023-04-23].

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj