Punkt graniczny

Punkt graniczny - punkt określający przebieg granicy nieruchomości[1], a właściwie punkt załamania granicy między działkami ewidencyjnymi.

Na jego podstawie określana jest granica pomiędzy działkami, obrębami, jednostkami ewidencyjnymi, gminami, powiatami, województwami a także granica państwa. Materializowany w terenie za pomocą znaków granicznych (graniczników). Punkt graniczny jest obiektem bazy danych ewidencja gruntów i budynków (EGiB)[2] i państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG)[3].

Atrybuty punktu granicznego w EGiB:

Atrybuty punktu granicznego w PRG:

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999 r. nr 45, poz. 453).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393).
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012 r. poz. 199).