Punkt krytyczny (matematyka)

Nie mylić z: ekstremum.

Punkt krytyczny – nazwa kilku odrębnych pojęć w różnych działach matematyki.

Analiza matematyczna
punkt krytyczny (stacjonarny) jest punktem, w którym funkcja jest różniczkowalna i jej pochodna jest równa 0.
Równania różniczkowe
punkt przestrzeni fazowej, który jest jednocześnie trajektorią układu dynamicznego.
Teoria pola
punkty krytyczne są punktami, w których pole wektorowe zeruje się.

Zobacz teżEdytuj