Otwórz menu główne

Punkty karne

sankcja za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

Punkty karne – dodatkowa sankcja za przestępstwa i wykroczenia popełnione w ruchu drogowym. Autonomiczne systemy punktów karnych funkcjonują w wielu krajach, w Polsce wprowadzone zostały po raz pierwszy w 1993 roku[1].

System punktowy w PolsceEdytuj

Punty karne w Polsce może otrzymać tylko kierowca, który kierując pojazdem silnikowym lub motorowerem, dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego[2].

Ponadto wpisowi do ewidencji punktów karnych nie podlega kierowca niebędący obywatelem polskim i nieposiadający karty pobytu, chyba że dopuścił się naruszenia, za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów[2]. Maksymalny limit punktów, jaki można posiadać w Polsce to 24, w szczególnych przypadkach (np. kierowca w pierwszym roku posiadania prawa jazdy) tylko 20[3]. Przekroczenie dopuszczalnego limitu punktów prowadzi do zatrzymania i w konsekwencji nawet do utraty uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym, czyli do skutków takich, jakie pociąga za sobą orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów.

Ewidencję punktów w Polsce (niezależnie od organu stwierdzającego naruszenie przepisów ruchu drogowego) prowadzi tylko Policja.

Naliczanie punktów karnych obcokrajowcomEdytuj

Zasadniczo punkty karne przypisywane są tylko obywatelom własnego kraju (tak jest na przykład w Polsce). Jednak coraz więcej krajów wprowadza naliczanie punktów karnych również obcokrajowcom. Takie przepisy obowiązują już w Austrii, Niemczech oraz Czechach. Francja wprowadziła ich naliczanie w 2017 roku[4].

PrzypisyEdytuj

  1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz.U. z 1993 r. nr 38, poz. 169)
  2. a b Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)
  3. Art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990)
  4. We Francji dostaniesz punkty karne, motocaina.pl [dostęp 2016-12-27].