Quaggawolne oprogramowanie będące implementacją protokołów routingu opartych na TCP/IP.

Quagga Routing Software Suite
Aktualna wersja stabilna 1.2.4
(19 lutego 2018) [±]
System operacyjny Linux, BSD
Licencja GNU GPL
Strona internetowa

Obsługuje protokoły RIP (v1 i v2), OSPF (v1, v2, v3) oraz BGP (v4) w wersjach tradycyjnych jak i IPv6. Istnieje także, choć niedoskonała, obsługa protokołu IS-IS.

Projekt Quagga jest kontynuacją nierozwijanego już oprogramowania GNU Zebra. Podobnie jak Zebra, Quagga jest napisana modułowo, każdy protokół rutingu występuje w postaci osobnego procesu w systemie. Konfiguracja poszczególnych protokołów rutingu jest dokonywana z używaniem składni bardzo zbliżonej do składni używanej w urządzeniach Cisco.

Zobacz teżEdytuj

  • Vyatta – gnu/linuksowy router oparty na Quagga