Qumranistyka

Qumranistyka – zespół rozmaitych dyscyplin historycznych i orientalistycznych, których przedstawiciele badają szeroko pojętą kwestię Kumran oraz zwojów z Pustyni Judzkiej. Do dyscyplin „qumranologicznych” należą historia, archeologia, hebraistyka, arameistyka, biblistyka, paleografia i epigrafika, semitystyka itp.

Początek qumranistyki datuje się od czasu powołania pierwszego zespołu badawczego (tzw. Scrollery Team w 1952) pod kierownictwem ojca Rolanda de Vaux, francuskiego dominikanina, biblisty, archeologa i historyka starożytnego Izraela.

Jednym z zasłużonych polskich świeckich qumranistów był ks. Józef Tadeusz Milik.
Wśród teologów polskich zajmujących się qumranistyką jest ks. prof. Henryk Muszyński, prymas-senior Polski[1], a także ks. prof. A. Tronina[2]. Niemal wszystkie teksty z Qumran, poza biblijnymi, zostały wydane w j. polskim przez P. Muchowskiego[3]. Polskim qumranistą jest także Zdzisław Jan Kapera, autor licznych artykułów i książek w języku zarówno angielskim jak i polskim, a także redaktor i właściciel wydawnictwa The Enigma Press, wydającego m.in. The Qumran Chronicle oraz Qumranica Mogilanensia.

PrzypisyEdytuj

  1. Por. Andrzej Mrozek, Krzysztof Pilarczyk. Sześćdziesiąt lat badań qumranoznawczych w Polsce. „Studia Judaica”. nr 2(20), s. 185–199, 2007. 
  2. A. Tronina: Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego. Kraków: The Enigma Press, 2001, s. 148, seria: Biblioteka Zwojów. Tło Nowego Testamentu 8. ISBN 83-86110-46-5.
  3. Kraków 2000, (wyd. 2) The Enigma Press