Quod Iam Diuencyklika papieża Benedykta XV wydana 1 grudnia 1918 o podtytule O przyszłej konferencji pokojowej. Adresatami dokumentu byli patriarchowie, prymasi, arcybiskupi, biskupi i inni ordynariusze będący w komunii ze Stolicą Apostolską.

Papież Benedykt XV

Papież w tej encyklice wezwał katolików do modlitwy w intencji przyszłej konferencji pokojowej.

Tło powstania edytuj

Jesienią 1918 zakończyły się działania wojenne I wojny światowej. 11 listopada 1918 został podpisany rozejm Niemiec z państwami ententy. Warunki pokoju miała ustalić przyszła konferencja pokojowa.

Treść edytuj

Benedykt XV na początku dokumentu wyraża radość z zakończenia wojny oraz wstrzymania rzezi i dewastacji. Przypomina modlitwy wiernych z całego świata w intencji zakończenia konfliktu. Nawiązuje również do mającej się wkrótce odbyć konferencji pokojowej, na której delegaci różnych narodów spotkają się, aby dać światu sprawiedliwy i trwały pokój. Zauważa, że będą oni musieli podjąć poważne i złożone decyzje.

Papież uważa, że pomoc Boga jest niezbędna, aby delegaci mogli dobrze wykonać swoją misję. Dlatego apeluje do katolików, aby wzywali Boskiej pomocy dla wszystkich, którzy wezmą udział w konferencji pokojowej. Stwierdza, że poparcie dla ładu i rozwoju społecznego jest obowiązkiem sumienia każdego katolika.

Benedykt XV zwraca się do biskupów i innych ordynariuszy, aby przedstawili ten obowiązek wszystkim wiernym oraz aby w tej intencji odprawiano publiczne modlitwy w każdej parafii. Wyraża również nadzieję, że przyczyni się to do nastania prawdziwego pokoju opartego na chrześcijańskich zasadach sprawiedliwości.

Pod koniec encykliki papież udziela błogosławieństwa.

Po wydaniu edytuj

Konferencja wersalska, do której odnosi się encyklika, odbyła się w dniach od 18 stycznia 1919 do 21 stycznia 1920.

Bibliografia edytuj

  • Benedykt XV: Quod Iam Diu. vatican.va. [dostęp 2018-11-15]. (ang.).

Linki zewnętrzne edytuj

  • Benedykt XV: Quod Iam Diu. vatican.va. [dostęp 2018-11-15]. (łac.).