Różnica zbiorów

działanie na zbiorach

Różnica zbiorów i podzbiór zbioru złożony z tych elementów, które nie należą do oznaczany ukośnikiem wstecznym[1][2][3], niekiedy także minusem: [4][5][6]. Formalnie[4][5][6]:

Różnica zbiorów i oznaczona kolorem fioletowym.

co jest równoważne

[2][3],

gdzie jest zbiorem wszystkich rozważanych elementów zwanym przestrzenią[7][8] lub uniwersum[9].

Za pomocą różnicy zbiorów można zdefiniować dwie inne operacje: różnicę symetryczną i dopełnienie zbioru.

Przykłady edytuj

  • Niech   będzie zbiorem liczb wymiernych, a   niech będzie zbiorem liczb rzeczywistych. Wówczas   jest zbiorem liczb niewymiernych[4]  
 
  • Jeżeli   a   to  

Własności edytuj

Ogólne edytuj

Różnica zbiorów:

  • nie jest przemienna – w ogólności  
  • nie jest łączna – w ogólności   przykładowo  
  • ma jeden idempotent:  
  • ma prawostronny element neutralny:  
  • ma lewostronny element absorbujący:  

Związki z inkluzją edytuj

  jest podzbiorem   (czyli zbiór   zawiera się w  ) wtedy i tylko wtedy, gdy różnica   jest zbiorem pustym:

 

Z inkluzji dwóch par zbiorów można wywnioskować inkluzję pewnych różnic[10][11]:

 

Definicja przekroju edytuj

 
Diagram Venna przedstawiający prawostronną rozdzielność różnicy zbiorów względem ich sumy:   

Za pomocą różnicy można zdefiniować także przekrój (część wspólną) zbiorów:

 [12].
  • Dowód:
 
 
 

Prawa rozdzielności edytuj

Różnica zbiorów jest prawostronnie rozdzielna względem sumy zbiorów[13]:

 

Iloczyn kartezjański jest rozdzielny względem różnicy zbiorów[14]:

 

Prawa De Morgana i dualności edytuj

 
Ilustracja praw De Morgana dla różnicy zbiorów.

Różnica zbiorów nie jest rozdzielna lewostronnie względem sumy ani przekroju zbiorów, ale zachodzą podobne równości, zaliczane do praw De Morgana[10][11]:

 
 

W teorii zbiorów i jej zastosowaniach ważną rolę odgrywa tak zwana zasada dualności[15], która jest oparta na dwóch następujących tożsamościach:

  • Dopełnienie sumy zbiorów jest równe iloczynowi ich dopełnień:
 
  • Dopełnienie iloczynu zbiorów jest równe sumie ich dopełnień:
 

Zasada dualności w teorii mnogości polega na tym, że z dowolnej równości, dotyczącej podzbiorów ustalonego zbioru   można całkiem automatycznie uzyskać równość dualną, zastępując wszystkie zbiory ich dopełnieniami, sumy – iloczynami, a iloczyny – sumami.

Przypisy edytuj

Bibliografia edytuj

Linki zewnętrzne edytuj