Rów łączący

Rów łączący – jest to wąski rów o narysie łamanym lub krzywoliniowym, umożliwiający ukryte przejście pododdziałów piechoty i przenoszenie lekkiego sprzętu bojowego w granicach strefy obserwacji naziemnej nieprzyjaciela. W powiązaniu z systemem transzei rowy łączące służą do ukrytego przejścia między punktami oporu, okopami i poszczególnymi obiektami fortyfikacyjnymi w pozycjach i pasach obrony, w rejonach wyjściowych, na stanowiskach dowodzenia i punktach obserwacyjnych.