Rów Kościeliski

część mezoregionu fizycznogeograficznego Rów Podtatrzański

Rów Kościeliski – część Rowu Podtatrzańskiego znajdująca się pomiędzy Tatrami a Pogórzem Gubałowskim. Bywa też nazywany Kotliną Kościeliską. Zachodnią granicę Rowu Kościeliskiego tworzy Brama Orawska i biegnący nią Wielki Europejski Dział Wodny. Oddzielają go od Doliny Cichej Orawskiej, dalszej na zachód części Rowu Podtatrzańskiego. Granicę wschodnią tworzy Nędzowski Dział oddzielający go od Rowu Zakopiańskiego.

Rów Kościeliski
Ilustracja
Megaregion region karpacki
Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym
Podprowincja Centralne Karpaty Zachodnie
Makroregion Obniżenie Orawsko-Podhalańskie
Mezoregion Rów Podtatrzański
Mikroregion(y) Rów Kościeliski
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
powiat tatrzański

Główne cieki wodne to Antałowski Potok, Lejowy Potok oraz Kirowa Woda i Siwa Woda. Z połączenia Kirowej i Siwej Wody na północno-zachodnim skraju Rowu Kościeliskiego w Roztokach powstaje Czarny Dunajec.

Rów Kościeliski to rozległe i płaskie rozszerzenie Rowu Podtatrzańskiego, na którym rozłożyły się miejscowości Kościelisko (wschodnia część) i Witów (część zachodnia). Teren zajęty jest głównie przez łąki kośne, lasy, zabudowania i polany (Molkówka, Siwa Polana, Polana Biały Potok).

BibliografiaEdytuj

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  3. Tatry Zachodnie słowackie i polskie. Mapa turystyczna 1:25 000. Warszawa: Wyd. Kartograficzne Polkart Anna Siwicka, 2009/10. ISBN 83-87873-36-5.


Rów Kościeliski i Tatry Zachodnie