Rów tektoniczny (graben) – rodzaj obniżenia geologicznego, obejmujący wąski i podłużny fragment skorupy ziemskiej, który zapadł się wzdłuż równoległych do siebie uskoków normalnych. Natomiast część skorupy, która została wypiętrzona i znajduje się ponad rowem nosi nazwę zrębu lub horstu.

Rowy (graben) i zręby (horst) tektoniczne

Używane niekiedy na oznaczenie rowu tektonicznego słowo graben pochodzi z języka niemieckiego.

Przykładowe rowy tektoniczne

Zobacz też edytuj