Rów tektoniczny

Rowy (graben) i zręby (horst) tektoniczne

Rów tektoniczny (graben) – rodzaj obniżenia geologicznego, obejmujący wąski i podłużny fragment skorupy ziemskiej, który zapadł się wzdłuż równoległych do siebie uskoków normalnych. Natomiast część skorupy, która została wypiętrzona i znajduje się ponad rowem nosi nazwę zrębu lub horstu.

Używane niekiedy na oznaczenie rowu tektonicznego słowo „graben” pochodzi z języka niemieckiego.

Przykłady rowów tektonicznych:

Zobacz teżEdytuj