Otwórz menu główne
Rowy zboczowe na Smreku

Rów zboczowy – podłużne zagłębienie lub kilka takich zagłębień wzdłuż zbocza. W Polsce spotyka się je np. w Tatrach Zachodnich. Rowy zboczowe mogą mieć długość od kilkunastu do kilkuset metrów, a głębokość od kilku do ok. 100 m[potrzebny przypis].

Rowy zboczowe powstają głównie w skałach krystalicznych i metamorficznych[potrzebny przypis]. Podobne formy na grzbietach i graniach nazywa się rowami grzbietowymi (lub graniowymi).

Formy te są powierzchniowym przejawem głębokich, strukturalnych ruchów masowych związanych najczęściej z glacjalnym podcięciem stoków, ich odciążeniem wskutek wytopienia lodowca lub też zmianą warunków klimatycznych w etapie postglacjalnym. Określa się je także jako uskoki grawitacyjne.