Równanie Grossa-Pitajewskiego

Równanie Grossa-Pitajewskiego – nieliniowe równanie modelowe na funkcję falową kondensatu Bosego-Einsteina. Ma formę podobną do równania Ginzburga-Landaua.

Kondensat Bosego-Einsteina (BEC) jest jednakowych gazem bozonów, które okupują jeden stan kwantowy, który w przybliżeniu może być przedstawiony w postaci iloczynu funkcji falowych poszczególnych cząstek, które są takie same. Każda z cząstek jest opisywana przez jednocząstkowe równanie Schrödingera. Oddziaływania między cząstkami w gazie rzeczywistym są opisywane przez ogólne wielocząstkowe równanie Schrödingera. Jeśli jednak gaz jest rzadki, można założyć, że cząstki oddziałują ze sobą, tylko gdy są w tym samym miejscu, co wraz z formalizmem drugiej kwantyzacji prowadzi do równania Grossa-Pitajewskiego.

Forma równaniaEdytuj

Równanie ma postać równania Schrödingera z dodanym nieliniowym członem oddziaływania. Stała sprzężenia, g, jest proporcjonalna do długości rozpraszania dwóch oddziałujących bozonów:

 

gdzie   jest stałą Plancka, a   jest masą każdego z bozonów. Hamiltonian ma postać:

 

gdzie   są operatorami kreacji

Stosując przybliżenie, że każda cząstka okupuje stan   otrzymujemy gęstość energii:

 

Dokonując wariacji ze względu na   i dodając mnożnik Lagrange’a – potencjał chemiczny utrzymujemy równanie Grossa-Pitajewskigo:

 

wraz z warunkiem na potencjał chemiczny:

 

Istnieje też równanie Grossa-Pitajewskiego zależne od czasu:

 

Równanie to pozwala określić ewolucję kondensatu.

RozwiązaniaEdytuj

Rozwiązanie równania Grossa Pitajewskiego ze względu na jego nieliniowość jest trudnym problemem. W praktyce wykonuje się obliczenia numeryczne lub wykorzystuje rozmaite przybliżenia, rachunek zaburzeń. Występują szczególne rozwiązania:

  • solitonowe („jasne” i „ciemne” solitony”)
  • Thomasa-Fermiego (zaniedbany człon kinetyczny)

BibliografiaEdytuj