Równanie Nernsta

Równanie Nernsta – podstawowa zależność elektrochemiczna wyrażająca równowagowy potencjał elektrody względem jej potencjału standardowego i stężenia substancji biorących udział w procesie elektrodowym.

Ogólna postać równania[1][2]:

dla temperatury 298 K i roztworów na tyle rozcieńczonych, że współczynnik aktywności jonów w nich zawartych jest z dobrym przybliżeniem równy 1 upraszcza się do:

gdzie:

stała gazowa równa 8,314 J·K−1 mol−1,
temperatura wyrażona w kelwinach,
– liczba elektronów wymienianych w reakcji połówkowej,
aktywność molowa indywiduów chemicznych biorących udział w reakcji elektrodowej,
stała Faradaya równa 96485 C·mol−1,
stężenie molowe formy zredukowanej,
stężenie molowe formy utlenionej.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. C. Chambers, A.K. Holliday: Modern Inorganic Chemistry. Butterworths, 1975, s. 100.
  2. N.V. Bhagavan: Medical Biochemistry. San Diego: Academic Press, 2002, s. 72. ISBN 978-0-12-095440-7.