Równanie Tafelarównanie opisujące zależność szybkości reakcji elektrochemicznej od nadpotencjału elektrody[1]. Równanie to zostało najpierw ustalone eksperymentalnie, a dopiero później uzasadnione teoretyczne. Nazwa pochodzi od chemika Juliusa Tafela (1862–1918).

Dla pojedynczej elektrody równanie Tafela można wyrazić jako:

gdzie:

– nadpotencjał, [V],
– nachylenie „linii Tafela”, [V],
gęstość prądu elektrodowego, [A/m²],
– gęstość prądu wymiany na elektrodzie, [A/m²].

Nachylenie linii Tafela jest ustalane eksperymentalnie na podstawie następującej zależności:

gdzie:

stała Boltzmanna,
temperatura bezwzględna,
ładunek elektronu,
– stała zwana „współczynnikiem wymiany ładunku” albo „symetrii” reakcji elektrodowej.

Forma alternatywna edytuj

Równanie Tafela można alternatywnie wyrazić jako:

 

gdzie:

dodatni znak w eksponensie jest dla reakcji anodowych, a ujemny dla katodowych,
  – liczba elektronów biorących udział w reakcji elektrodowej,
 stała szybkości reakcji elektrodowej,
 stała gazowa,
 stała Faradaya.

Zastosowanie edytuj

Równanie Tafela zakłada, że szybkość reakcji odwrotnej jest mała w porównaniu z szybkością reakcji wprost.

Równanie Tafela jest stosowalne dla wysokich nadpotencjałów. Dla niskich nadpotencjałów prąd jest zazwyczaj zależny liniowo (a nie eksponencjalnie) od polaryzacji:

 

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. A.J. Bard, L.R. Faulkner, Electrochemical Methods. Fundamentals and Applications 2nd Ed. Wiley, New York 2001, ISBN 0-471-04372-9.