Równanie algebraiczne

równanie na miejsce zerowe wielomianu, niekoniecznie jednej zmiennej

Równanie algebraicznerównanie w postaci gdzie jest wielomianem stopnia jednej lub wielu zmiennych [1].

Przykładowy wykres równania jednej zmiennej stopnia 4.

Np. równanie algebraiczne jednej zmiennej ma postać

gdzie:

liczba całkowita nieujemna,
– elementy pewnego ciała, nazywanymi współczynnikami równania,
– zmienna (niewiadoma, poszukiwane rozwiązanie równania).

Zakłada się, że współczynniki równania algebraicznego nie są wszystkie równe zero.

Stopniem równania nazywa się największą liczbę naturalną dla której

Klasyfikacja równań edytuj

Pojęcie pierwiastków równania edytuj

Pierwiastkami lub rozwiązaniami równania nazywa się wartości niewiadomej   które spełniają równanie (to znaczy po podstawieniu ich w miejsce   zamieniają równanie w tożsamość); są one jednocześnie pierwiastkami wielomianu  

Co znaczy rozwiązać równanie? edytuj

Rozwiązać równanie algebraiczne w ciele   znaczy znaleźć wszystkie jego pierwiastki będące elementami ciała  

Zazwyczaj bierze się takie ciało   które zawiera wszystkie współczynniki równania. Np. jeżeli wszystkie współczynniki są rzeczywiste, to można rozwiązywać równanie w ciele liczb rzeczywistych, a można też w ciele liczb zespolonych (ponieważ każda liczba rzeczywista jest również liczbą zespoloną).

Twierdzenia edytuj

Tw. 1 (tzw. zasadnicze twierdzenie algebry)

Każde równanie algebraiczne z zespolonymi współczynnikami (z wyjątkiem równania ze stałą częścią lewą) ma co najmniej jeden pierwiastek zespolony.

Tw. 2 Równanie stopnia nie wyższego niż czwarty zawsze można rozwiązać, przy czym pierwiastki mają postać skończonych wyrażeń matematycznych, które

a) zawierają współczynniki danego równania

b) zawierają wyłącznie operacje dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potęgowania, pierwiastkowania.

Tw. 3 (twierdzenie Abela-Ruffiniego)

Dla równań stopnia wyższego niż czwarty w przypadku ogólnym powyżej opisane metody nie mogą istnieć.

Dla rozwiązywania równań stopnia wyższego niż czwarty często są potrzebne przybliżone metody numeryczne.

Tw. 4 Jeśli wielomian w ma pierwiastki wielokrotne, to można skonstruować wielomian o takich samych, ale jednokrotnych pierwiastkach: R(w)(x) = NWD(w,w′), gdzie w′ to pochodna wielomianu w[2].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Równanie algebraiczne, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-24].
  2. Maciej Bryński, Pierwiastki wielokrotne wielomianu, [w:] pismo „Delta”, deltami.edu.pl, grudzień 2015, ISSN 0137-3005 [dostęp 2022-03-15] (pol.).