Kinematyka płynów

badanie ruchu płynów bez ich wyjaśniania

Kinematyka płynów – dział mechaniki płynów zajmujący się ruchem płynu bez analizy sił, które towarzyszą temu ruchowi.

Kinematyka płynów jest odpowiednikiem kinematyki.

Podstawową zależnością opisującą przepływ jest równanie ciągłości przepływu, zapisywane:

Zapis klasyczny
Zapis indeksowy
Zapis absolutny

gdzie v – wektor prędkości, gęstość płynu

Istnieją dwa podstawowe podejścia do opisu ruchu płynu: analiza wędrowna i lokalna.

Zobacz też edytuj