Równina Chojnowska

Równina Chojnowskamezoregion fizycznogeograficzny (317.78) stanowiący południowo-wschodnie zakończenie Niziny Śląsko-Łużyckiej. Od północy graniczy z Równiną Legnicką, od wschodu ze Wzgórzami Strzegomskimi, od południowego wschodu z Obniżeniem Podsudeckim, od południa z Pogórzem Kaczawskim i od zachodu z Borami Dolnośląskimi[1].

Równina Chojnowska
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Sasko-Łużyckie

Makroregion

Nizina Śląsko-Łużycka

Mezoregion

Równina Chojnowska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

powiat bolesławiecki, powiat jaworski, powiat legnicki

Jest to teren pofałdowany, stanowiący przejście między Równiną Legnicką a Pogórzem Kaczawskim, od którego do oddzielony jest brzeżnym uskokiem sudeckim[1].

Pod względem geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego, pokryty osadami zlodowaceń południowopolskich – głównie piaskami, żwirami i glinami oraz lessami[1].

Dzięki dobrym glebom brunatnym i płowym jest to teren wybitnie rolniczy, z przewagą upraw pszenno-buraczanych i pszenno-ziemniaczanymi[1].

Większe miasta to Chojnów, Jawor oraz położona w większości na obszarze Pogórza Kaczawskiego Złotoryja[1].

Mikroregiony edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b c d e Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: PWN, 2002, s. 170-171. ISBN 83-01-13897-1.
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce.. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Krotoszyce, 2016, s. 5-6.