Równina Kodeńska

Równina Kodeńska (845.12) – mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, północno-wschodni skraj Polesia Zachodniego, na zachód od Bugu. Rozpościera się między Sławatyczami a Terespolem.

Równina Kodeńska
Mapa regionu
Megaregion Niż Wschodnioeuropejski
Prowincja Niż Wschodniobałtycko-Białoruski
Podprowincja Polesie
Makroregion Polesie Zachodnie
Mezoregion Równina Kodeńska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. lubelskie

Region jest równiną, pokrytą zdenudowaną gliną zwałową z częściowo zalegającymi zwydmionymi piaskami.

Główną miejscowością (od której pochodzi nazwa własna terenu) jest Kodeń; ważnym ośrodkiem jest też wieś gminna Sławatycze. Obie wsie gminne, dawne miasteczka, leżą nad Bugiem. Rzeka przepływa w sąsiedztwie, przez mezoregion Polesia Brzeskiego.