Równina Kozienicka

Równina Kozienicka (318.77) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce. Ograniczają ją następujące regiony fizycznogeograficzne:

Równina Kozienicka
Ilustracja
Mapa regionu
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Niziny Środkowopolskie
Makroregion Nizina Środkowomazowiecka
Mezoregion Równina Kozienicka
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj.mazowieckie
woj.lubelskie

Równina Kozienicka o powierzchni ok. 950 km², jest równiną denudacyjną (peryglacjalną). Na powierzchni równiny zalegają zwydmione piaski, na których zachowały się pozostałości Puszczy Kozienickiej chronionej w formie Kozienickiego Parku Krajobrazowego (powstałego w 1983).

Przez środek równiny płynie pradoliną rzeka Radomka (prawobrzeżny dopływ Wisły), mająca swe źródła na Garbie Gielniowskim.

Największe miasta na terenie równiny to: