Równina Radomska

Równina Radomska (318.86) – duży mezoregion fizycznogeograficzny w województwie mazowieckim.

Równina Radomska
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Makroregion

Wzniesienia Południowomazowieckie

Mezoregion

Równina Radomska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
województwo mazowieckie
województwo świętokrzyskie (skrawek)

Równina Radomska rozpościera się na południe od Doliny Białobrzeskiej, między Przedgórzem Iłżeckim, Równiną Kozienicką i Małopolskim Przełomem Wisły obejmując powierzchnię ok. 3640 km².

Jest to równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów czwartorzędowych (w wyniku procesów peryglacjalnych), pod którą występują warstwy jurajskie i kredowe, zapadające się ku północnemu wschodowi.[potrzebny przypis]

Równinę przecinają płytkie doliny Radomki, Iłżanki i Krępianki.

Jest to równina rolnicza z małym udziałem lasów.

Największe miasta położone na Równinie Radomskiej to: