Równina Rychwalska

Równina Rychwalska (318.16) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce, stanowiący północną część Niziny Południowowielkopolskiej. Region graniczy od północy z Doliną Konińską, od zachodu (na krótkim odcinku) z Wałem Żerkowskim, od południowego zachodu i południa z Wysoczyzną Kaliską a od wschodu z Wysoczyzną Turecką; na północnym zachodzie region styka się z Kotliną Śremską a na północnym wschodzie z Kotliną Kolską. Wschodnią krawędzią regionu przepływa dolna Prosna. Równina Rychwalska leży w całości na obszarze województwa wielkopolskiego.

Równina Rychwalska
Mapa regionu
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Środkowopolskie

Makroregion

Nizina Południowowielkopolska

Mezoregion

Równina Rychwalska

Powierzchnia
• ogółem
• w Polsce


1 186 km²
1 186 km²

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. wielkopolskie

Mezoregion jest równiną o środkowej części złożonej z zalegających na glinie zwałowej utworów piaszczystych (nieprzepuszczalne podłoże powoduje tworzenie się bagien). Krajobraz Równiny Rychwalskiej jest w znacznej mierze urozmaicony: są tu łąki, lasy, torfowiska i pola uprawne.

Głównymi miastami mezoregionu są Chocz, Rychwał i Zagórów (na pograniczu), ponadto wsie Stare Miasto, Grodziec, Rzgów i Gizałki.

Bibliografia

edytuj
  • Jerzy Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa: PWN, 2002, ISBN 83-01-13897-1, OCLC 830377558.
  • Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (red.), Iwona Swenson (red.), Zofia Aleksandrowicz, Warszawa: PWN, 1998, ISBN 83-01-12677-9, OCLC 830195866.