Otwórz menu główne
Schemat replikacji DNA z zaznaczonymi starterami

RNA starterowy, starter, primer − polinukleotydowy fragment RNA powstający z udziałem prymazy, który jest dołączany do opóźnionej nici DNA.

Do RNA starterowego dobudowywane są, z zachowaniem zasady komplementarności, deoksyrybonukleotydy. Odbywa się to przy udziale polimerazy DNA (różnej dla prokariontów i eukariontów). Synteza zawsze odbywa się w kierunku od końca 5' do końca 3'[1] (polarność replikacji).

Wyróżnia się dwa typy starterów: starter przedni, którego sekwencja musi być taka sama jak sekwencja powielana, oraz starter wsteczny, którego sekwencja musi być komplementarna wobec powielanej[2].

W reakcji PCR jako startery wykorzystuje się krótkie (około 20 nukleotydów) jednoniciowe syntetyczne oligonukleotydy DNA[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Tablice biologiczne. Witold Mizerski (red.). Warszawa: Wydawnictwo Adamantan, 2013, s. 287. ISBN 978-83-7350-243-7.
  2. a b Agnieszka Sok-Grochowska: Poznanie sekwencji genu białka wiążącego hormon juwenilny z Galleria mellonella. Politechnika Wrocławska. Wydziałowy Zakład Biochemii, 2007. s. 52. [dostęp 2009-10-15]. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-11)].