Rachunek niepewności

Rachunek (teoria) niepewności – zalecany od 1995 r. przez międzynarodowe organizacje standaryzacyjne[1] sposób wyznaczania wyniku pomiaru operujący pojęciem niepewność pomiaru zamiast tzw. klasycznego pojęcia błędu pomiaru używanego w rachunku błędów.

PrzypisyEdytuj