Rada Dialogu Społecznego

forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu

Rada Dialogu Społecznego – forum dialogu społecznego przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu powołane na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego[1].

OpisEdytuj

Rada zastąpiła funkcjonującą od 1994, a umocowaną prawnie w 2001 Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.[2] Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia[3]. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek uprawnionych podmiotów.

Zgodnie z art. 32 ustawy, przewodniczący Rady przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia 31 maja, sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim. Sprawozdanie jest publikowane na stronach obu izb parlamentu w postaci druków: sejmowego i senackiego.

Skład RadyEdytuj

Przedstawiciele strony pracownikówEdytuj

reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
 • Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność
 • Wojciech Ilnicki
 • Bogdan Kubiak
 • Andrzej Kuchta
 • Jarosław Lange
 • Henryk Nakonieczny
 • Waldemar Sopata
 • Leszek Walczak
reprezentujący Forum Związków Zawodowych
 • Dorota Gardias (od 2.02.2016)[4] – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
 • Waldemar Lutkowski
 • Dariusz Trzcionka
 • Krystyna Ptok
 • Jan Przywoźny
 • Marek Mnich
 • Marcin Kolasa
 • Rafał Jankowski (od 19.06.2017)
 • Tadeusz Chwałka (od 22.10.2015 do 11.11.2015) – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych
reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Andrzej Radzikowski – Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • Dariusz Potyrała
 • Sławomir Broniarz
 • Urszula Michalska
 • Leszek Miętek
 • Sławomir Redmer
 • Monika Bocian
 • Mirosław Grzybek
 • Jan Guz (od 22.10.2015 do 24.05.2019)

Przedstawiciele strony pracodawcówEdytuj

reprezentujący Konfederację Lewiatan
reprezentujący Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentujący Związek Pracodawców Business Centre Club
 • Łukasz Bernatowicz – Wiceprezes Business Centre Club
 • Grażyna Majcher-Magdziak
 • Witold Michałek
 • Jan Stefanowicz
 • Zbigniew Żurek
reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego
reprezentujący Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Przedstawiciele strony rządowej[5]Edytuj

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społecznyEdytuj

 • Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 11.12.2015)
 • Radosław Mleczko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od 22.10.2015 do 16.11.2015)

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżetEdytuj

Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejEdytuj

 • Agnieszka Lenartowicz-Łysik – doradca społeczny Prezydenta RP

Przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku PolskiegoEdytuj

Przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu StatystycznegoEdytuj

Przedstawiciel Głównego Inspektora PracyEdytuj

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232)
 2. l, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego / Archiwum / Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych, www.dialog.gov.pl [dostęp 2018-01-10] (pol.).
 3. Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego. www.prezydent.pl. [dostęp 22-10-2015].
 4. Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Aktualności / Wydarzenia / Prezydent powołał Dorotę Gardias w skład Rady Dialogu Społecznego, www.prezydent.pl [dostęp 2017-11-20] (pol.).
 5. Strona rządowa w RDS, dialog.gov.pl/dialog-krajowy [dostęp 2020-01-03].

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj