Otwórz menu główne

Rada Dialogu Społecznego

forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu

OpisEdytuj

Rada zastąpiła funkcjonującą od 1994, a umocowaną prawnie w 2001 Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.[2] Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia[3]. Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek uprawnionych podmiotów.

Zgodnie z art. 32 ustawy, przewodniczący Rady przedstawia Sejmowi i Senatowi corocznie, nie później niż do dnia 31 maja, sprawozdanie z działalności Rady w roku poprzednim. Sprawozdanie jest publikowane na stronach obu izb parlamentu w postaci druków: sejmowego i senackiego.

Skład RadyEdytuj

Przedstawiciele strony pracownikówEdytuj

reprezentujący Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
 • Piotr Duda – Przewodniczący Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność
 • Wojciech Ilnicki
 • Bogdan Kubiak
 • Andrzej Kuchta
 • Jarosław Lange
 • Henryk Nakonieczny
 • Waldemar Sopata
 • Leszek Walczak
reprezentujący Forum Związków Zawodowych
 • Tadeusz Chwałka (od 22.10.2015 do 11.11.2015) – Przewodniczący Forum Związków Zawodowych
 • Dorota Gardias (od 2.02.2016)[4] – Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
 • Waldemar Lutkowski
 • Dariusz Trzcionka
 • Katarzyna Ptok
 • Stanisław Stolorz
 • Marek Mnich
 • Marcin Kolasa
 • Rafał Jankowski (od 19.06.2017)
reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Przedstawiciele strony pracodawcówEdytuj

reprezentujący Konfederację Lewiatan
reprezentujący Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
reprezentujący Związek Pracodawców Business Centre Club
 • Wojciech Warski – Przewodniczący Konwentu Business Centre Club
 • Łukasz Bernatowicz
 • Grażyna Majcher-Magdziak
 • Witold Michałek
 • Jan Stefankiewicz
 • Zbigniew Żurek
reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego
reprezentujący Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Przedstawiciele strony rządowej[5]Edytuj

Skład od 11.12.2015[6]:

Skład od 22.10.2015 do 16.11.2015[8]:

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społecznyEdytuj

 • Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (od 11.12.2015)
 • Radosław Mleczko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (od 22.10.2015 do 16.11.2015)

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżetEdytuj

Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejEdytuj

 • Agnieszka Lenartowicz-Łysik – doradca społeczny Prezydenta RP

Przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku PolskiegoEdytuj

Przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu StatystycznegoEdytuj

Przedstawiciel Głównego Inspektora PracyEdytuj

 • Wiesław Łyszczek – Główny Inspektor Pracy

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj