Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ dialogu obywatelskiego pomiędzy przedstawicielami instytucji i władz publicznych a reprezentantami środowisk młodzieżowych, funkcjonujący w formule organu opiniodawczo-doradczego Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, utworzony ustawą o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 19 lipca 2019[1].

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem
Data utworzenia 2019
Siedziba Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
Współprzewodniczący Piotr Mazurek,
Piotr Wasilewski
brak współrzędnych
Strona internetowa

GenezaEdytuj

W maju 2019, podczas spotkania ze środowiskami młodzieżowymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powołanie Rady zapowiedział wicepremier, przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński[2]. Działanie to stanowiło odpowiedź na postulaty zgłaszane przez młodzieżowe środowiska obywatelskie[3].

Zadania i działalnośćEdytuj

Zgodnie z ustawą do zadań Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • tworzenie forum dialogu między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami społecznymi a organami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia;
 • wspieranie działalności instytucji dialogu obywatelskiego działających na rzecz młodego pokolenia, w tym dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieżowych rad gmin.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem pracuje w formie posiedzeń plenarnych oraz w ramach stałych i doraźnych zespołów roboczych. Powołane zostały stałe zespoły robocze do spraw[4]:

 • Aktywizacji Młodzieży;
 • Społeczeństwa Obywatelskiego;
 • Rynku Pracy i Przedsiębiorczości;
 • Polityki Informacyjnej i Komunikacji;
 • Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Wychowania;
 • Ekologii, Klimatu, Energii i Ochrony Środowiska.

W kwietniu 2020 Rada podpisała porozumienie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na mocy którego resort zlecił jej przeprowadzenie otwartego konkursu na Młodzieżowego Delegata RP na 75. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych[5], który został rozstrzygnięty ostatecznie na drodze trzyetapowej procedury we wrześniu tego samego roku[6]. W tym samym roku Rada wypracowała założenia projektu ustawy wzmacniającego młodzieżowe rady przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego[7], a także zaangażowała się, we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, w tworzenie Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów pomagającego najstarszym w okresie pandemii COVID-19[8].

W styczniu 2021, współpracując z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Rada przeprowadziła nabór na członków zespołu monitorującego program Gwarancje dla Młodzieży reprezentujących organizacje młodzieżowe[9].

StrukturaEdytuj

Zgodnie z przepisami ustawowymi, w skład Rady wchodzi między 20 a 35 członków, w tym przedstawiciele:

Przedstawiciele strony pozarządowej (młodzieżowych rad gmin, Parlamentu Studentów RP i organizacji pozarządowych) stanowią co najmniej połowę składu Rady. Członków Rady powołuje i we wskazanych w ustawie sytuacjach odwołuje przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa dwa lata.

Rada I kadencjiEdytuj

7 października 2019 przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powołał członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem I kadencji. Zgodnie z ustawą, Rada wybrała spośród siebie dwóch współprzewodniczących, którymi zostali Piotr Wasilewski (strona pozarządowa) i Piotr Mazurek (strona rządowo-samorządowa), który we wrześniu 2020 został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na urząd pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej[10].

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1570)
 2. TweetupMłodzi w KPRM – wicepremier Piotr Gliński o Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem. wpolityce.pl, 28 maja 2019. [dostęp 2019-10-20].
 3. Wicepremier: chcemy powołać Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem. polskieradio.pl, 25 czerwca 2019. [dostęp 2019-10-20].
 4. Zespoły robocze RDzMP. gov.pl. [dostęp 2021-02-06].
 5. RDzMP wspólnie z MSZ wyłoni Młodzieżowego Delegata RP do ZO ONZ. pozytek.gov.pl. [dostęp 2020-05-02].
 6. Uroczystość mianowania Młodzieżowego Delegata RP. gov.pl, 2 września 2020. [dostęp 2021-02-06].
 7. Min. Mazurek zaprasza do udziału w konsultacjach ustawy wzmacniającej młodzieżowe rady JST. gov.pl, 4 stycznia 2021. [dostęp 2021-02-06].
 8. Korpus Wsparcia Seniorów. Piotr Mazurek: wolontariusze pomogą przy szczepieniach, zakupach, usługach cyfrowych. polskieradio24.pl, 22 stycznia 2021. [dostęp 2021-02-06].
 9. Nabór kandydatów do Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży. gov.pl, 31 stycznia 2021. [dostęp 2021-02-06].
 10. Piotr Mazurek Pełnomocnikiem Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. gov.pl, 23 września 2020. [dostęp 2020-11-08].