Rada Federacji (ros. Совет Федерaции) – izba wyższa, będąca przedstawicielstwem części składowych Federacji Rosyjskiej. W jej skład wchodzi po dwóch reprezentantów z każdej większej jednostki terytorialnej (subiekt) Federacji Rosyjskiej.

Rada Federacji
Совет Федерaции
Herb Rada Federacji
Państwo

 Rosja

Rodzaj

izba wyższa

Rok założenia

1993

Kierownictwo
Przewodnicząca Rady Federacji

Walentina Matwijenko (JR)

Zastępca przewodniczącego

Andriej Turczak (JR),
Andriej Jackin (JR)

Struktura
Struktura Rada Federacji
Liczba członków

170

Stowarzyszenia polityczne

Partia rządząca

  •     Jedna Rosja (142)
  •     KPFR (4)
  •     SR (4)
  •     LDPR (4)
  •     niezależni (14)
  •     wakat (3)
Ostatnie wybory

12 grudnia 1993

Siedziba
Siedziba Rada Federacji
ul. Bolszaja Dmitrowka 26, Moskwa
Strona internetowa

Jej kompetencje są o wiele skromniejsze niż izby niższej. Zajmuje się zatwierdzaniem zmian granic pomiędzy terytoriami federacji, zatwierdzaniem dekretów prezydenta dotyczących wprowadzenia stanu wojennego i stanu wyjątkowego, rozstrzyga o użyciu Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej poza granicami państwa. Zarządza również wybory prezydenckie. Posiada prawo inicjatywy ustawodawczej.

Do Rady Federacji wybiera się po 2 przedstawicieli z każdego podmiotu (np. obwodu) federacji. Rada składa się ze 178 członków, pochodzących z 89 podmiotów federacji, również z tych, które nie są uznawane przez społeczność międzynarodową za prawnie należące do Federacji Rosyjskiej. Jeden z przedstawicieli jest wybierany przez organ ustawodawczy danego elementu federacji, a drugi przez egzekutywę (są oni wybierani spoza składu organów ustawodawczych i wykonawczych danego okręgu). W wyborach tych obowiązuje system większościowy, a każdy wyborca głosuje na dwóch kandydatów. Kandydatów wysuwają grupy wyborców, partie oraz bloki partyjne. Drugi reprezentant delegowany jest przez lokalny organ wykonawczy lub lokalny rząd.