Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – organ przedstawicielski szkolnictwa wyższego, który współdziała z ministrem ds. nauki i szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym.

SkładEdytuj

  • 14 nauczycieli akademickich wybranych przez konferencje spośród kandydatów wybranych przez uczelnie, z podziałem tej liczby pomiędzy konferencje proporcjonalnie do łącznej liczby studentów studiujących w uczelniach członkowskich każdej z tych konferencji
  • 3 przedstawicieli PAN wybranych przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk
  • 1 przedstawiciel instytutów badawczych i 1 przedstawiciel państwowych instytutów badawczych wybrani przez Radę Główną Instytutów Badawczych
  • 4 studentów wybranych przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
  • 2 doktorantów wybranych przez Krajową Reprezentację Doktorantów
  • 2 przedstawicieli pracowników wybranych przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych
  • 2 przedstawicieli pracodawców wybranych przez reprezentatywne organizacje pracodawców

Linki zewnętrzneEdytuj