Rada Miejska w Kłodzku

Rada Miejska w Kłodzku – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy miejskiej Kłodzko. Istnieje od 1990 roku. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie miasta w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające pięć lat, licząc od dnia wyboru (w latach 1990−2018 kadencja ta wynosiła 4 lata)[1]. Obecnym przewodniczącym rady jest Elżbieta Żytyńska, a funkcję wiceprzewodniczącego pełnią: Zdzisław Duda i Zdzisława Górska (wszyscy z ramienia KWW Michała Piszko „Lubię Kłodzko”)[2].

Rada Miejska w Kłodzku
Ilustracja
Ratusz w Kłodzku − siedziba rady miejskiej
Województwo Dolnośląskie
Powiat kłodzki
Miejsce Kłodzko
Polska
Adres siedziba:
pl. Bolesława Chrobrego 1
57-300 Kłodzko
Liczba radnych 21
Kadencja VIII (2018–2021)
Przewodniczący Rady Elżbieta Żytyńska
Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Duda
Zdzisława Górska

Wybory do rady miejskiejEdytuj

Radni do Rady Miejskiej w Kłodzku są wybierani aktualnie w wyborach co 5 lat. Do 2000 r. wybierani byli w trzech okręgach wyborczych[3] oraz 17 stałych obwodów głosowania[4] Aktualnie wybiera się ich w czterech okręgach wyborczych, którym przyporządkowane jest 19 obwodów głosowania[5]. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odrębna ustawa. Skrócenie kadencji rady może nastąpić w drodze referendum[6].

Organizacja RadyEdytuj

 
Sala rajców w kłodzkim ratuszu

Radę Miasta tworzy obecnie 21 radnych, wybierających spośród siebie przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących. Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych. Komisje Stałe[7]:

Komisja Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej
Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Ładu Przestrzennego
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Sportu i Turystyki
Komisja Edukacji i Kultury,
Komisja Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego
Komisja Rewizyjna

Siedziba RadyEdytuj

Siedziba Rady Miejskiej w Kłodzku znajduje się w kłodzkim ratuszu, mieszczącym się przy placu Bolesława Chrobrego 1.[8]

HistoriaEdytuj

I kadencja (1990–1994)Edytuj

 • Prezydium:
  • Przewodniczący – Jerzy Kowalczyk (do 1991), Andrzej Mikuś
  • Wiceprzewodniczący – Andrzej Mikuś (do 1991), Edward Osowski (do 1992), Henryk Urbanowski

II kadencja (1994–1998)Edytuj

 
Rada Miasta Kłodzka II kadencji
 • Prezydium:
  • Przewodniczący – Zdzisław Suliga (do 1995), Jan Krombach
  • Wiceprzewodniczący – Ryszard Kwiecień (do 1995), Eugenia Hybsz
  • Wiceprzewodniczący – Zofia Lechocińska (do 1995), Teresa Budzioch
 • Skład (kluby radnych)[9]
  • Kłodzki Komitet Obywatelski: 6 członków:
   • Józef Migdał, Zdzisław Suliga, Eugenia Hybsz, Grzegorz Muskała, Bolesław Bobula, Bronisław Krawczyk
  • Kłodzkie Forum Demokratyczne: 3 członków:
  • Kłodzkie Forum Społeczne: 3 członków:
   • Marek Krzak, Zofia Lechocińska, Jerzy Taurogiński
  • Polskie Stronnictwo Ludowe: 2 członków:
  • Sojusz Lewicy Demokratycznej: 2 członków:
   • Jan Krombach, Iwona Wioletta Banyś
  • Dolnośląska Izba Lekarska: 2 członków
   • Witold Adam Gacek, Krystyna Grzywacz
  • Lista Gospodarcza: 1 członek
   • Tadeusz Duda
  • Niezrzeszeni: 9 członków:
   • Janusz Cykowski, Henryk Tomczak, Barbara Ojszanowska, Grzegorz Stryjski, Henryk Górecki, Andrzej Zilbert, Mirosław Kocab, Teresa Budzioch, Zbigniew Legawiec

III kadencja (1998–2002)Edytuj

 
Rada Miasta Kłodzka III kadencji
 • Prezydium:
  • Przewodniczący – Stefan Mróz
  • Wiceprzewodniczący – Henryk Urbanowski
  • Wiceprzewodniczący – Piotr Brzostowicz

IV kadencja (2002–2006)Edytuj

 
Rada Miasta Kłodzka IV kadencji
 • Prezydium:

Na początku kadencji Romana Lipskiego, który objął stanowisko burmistrza zastąpił Józef Migdał.

V kadencja (2006–2010)Edytuj

 
Rada Miasta Kłodzka V kadencji
 • Prezydium:
  • Przewodniczący – Henryk Urbanowski (do 2009), Piotr Brzostowicz
  • Wiceprzewodniczący – Piotr Brzostowicz (do 2009), Grzegorz Muskała
  • Wiceprzewodniczący – Maciej Awiżeń (do X 2009)
 • Skład (kluby radnych)[12]
  • Prawo i Sprawiedliwość: 5 członków:
   • Zofia Bielecka, Stanisław Ferenc, Grzegorz Muskała, Henryk Urbanowski (od stycznia 2009 Józef Trocki), Ryszard Wójcik (od 2006 Bolesław Juźwin)
  • Platforma Obywatelska: 4 członków:
   • Maciej Awiżeń (od paźdz. 2009 Tomasz Żabski), Witold Krzelowski (od 2007 Grzegorz Wnuk), Adam Kwas, Teresa Ludwin
  • Polskie Stronnictwo Ludowe: 3 radnych:
   • Eugeniusz Bednarczyk, Piotr Brzostowicz, Zdzisława Górska
  • Kłodzki Komitet Obywatelski: 3 członków
   • Zdzisław Duda, Zygmunt Żerkowski, Celina Włodarczyk
  • KW Stowarzyszenia Przyjazne Kłodzko : 3 członków:
   • Janusz Kocoń, Jolanta Kobak, Zuzanna Kasprzyk-Wojciechowska
  • KWW Blok Wyboczy Bezpartyjni : 3 członków:
   • Tadeusz Kmiecik, Danuta Kołt, Leszek Michalski

W trakcie kadencji Henryka Urbanowskiego i Witolda Krzelowskiego (aktualni zastępcy burmistrza), Ryszarda Wójcika (zastępca burmistrza, potem emeryt), Macieja Awiżenia (aktualnie członek zarządu powiatu kłodzkiego) zastąpili Józef Trocki (PiS), Grzegorz Wnuk (PO), Bolesław Juźwin (PiS) i Tomasz Żabski (PO).

VI kadencja (2010–2014)Edytuj

 
Rada Miasta Kłodzka VI kadencji
 • Prezydium[13]:
  • Przewodniczący: Piotr Brzostowicz
  • Wiceprzewodniczący: Grzegorz Muskała
  • Wiceprzewodniczący: Adam Kowalski
 • Skład (kluby radnych)[14]
  • Platforma Obywatelska: 7 członków
   • Grzegorz Wnuk, Celina Włodarczyk, Tomasz Żabski, Elżbieta Żytyńska, Teresa Ludwin, Adam Kwas, Michał Piszko
  • KWW Bogusława Szpytmy − 3 członków:
   • Bogusław Szpytma (do 2010), Danuta Kołt, Andrzej Kucab, Tadeusz Kmiecik, Jolanta Kobak (od 21 listopada 2010)
  • Prawo i Sprawiedliwość − 4 członków:
   • Henryk Urbanowski (do 2010), Ryszard Wójcik, Grzegorz Muskała, Stanisław Ferenc, Marian Kłusak (od 29 listopada 2010)
  • KWW Rozwój i Partnerstwo − 2 członków
   • Piotr Brzostowicz, Zdzisława Górska
  • Dolny Śląsk XXI − 2 członków
   • Armin Jarosz, Adam Kowalski
  • Kłodzki Komitet Obywatelski − 2 członków
   • Zdzisław Duda, Zygmunt Żerkowski

Na początku kadencji Bogusława Szpytmę, który wygrał wybory na burmistrza Kłodzka w I turze 21. listopada 2010 r. zastąpiła Jolanta Kobak. Z kolei na I sesji 29. listopada 2010 r. w miejsce Henryka Urbanowskiego, który ponownie objął funkcję wiceburmistrza, mandat otrzymał Marian Kłusak.

VII kadencja (2014-2018)Edytuj

 
Rada Miasta Kłodzka VII kadencji
 • Prezydium:
  • Przewodniczący: Tomasz Żabski[15]
  • Wiceprzewodniczący: Ryszard Wójcik
  • Wiceprzewodniczący: Zdzisław Duda
 • Skład (kluby radnych)[16][17]
  • KWW Lubię Kłodzko − 10 członków
   • Zdzisław Duda, Lucyna Świst, Aneta Łosiewicz, Adam Kwas, Tomasz Żabski, Damian Ślak, Jacek Banecki, Jacek Kubicki, Ryszard Wójcik, Anna Karolczak
  • KWW Bogusława Szpytmy − 7 członków
   • Leszek Rogalewski (mandat wygasł z dn. 30.04.2015[18]), Zdzisława Górska, Tadeusz Kmiecik (mandat wygasł z dn. 05.04.2016 z powodu śmierci), Armin Jarosz, Zdzisława Woźniak-Krupska, Stanisław Ferenc, Lech Surówka,
  • Niezrzeszeni − 4 członków
   • Tomasz Karolczak (Kłodzki Komitet Obywatelski), Wojciech Łyszkiewicz (KWW Mieszkańców Okręgu Nr 6 w Kłodzku), Renata Urbaniak (SLD Lewica Razem), Zbigniew Nowak (KWW Stanisława Ostrowskiego)

W trakcie kadencji skład rady uzupełniły Elżbieta Śledź[19] i Danuta Lisota (KWW Alternatywa, za T. Kmiecika)[20].

VIII kadencja (od 2018)Edytuj

 • Prezydium:
  • Przewodniczący: Elżbieta Żytyńska
  • Wiceprzewodniczący: Zdzisław Duda
  • Wiceprzewodniczący: Zdzisława Górska
 • Skład (kluby radnych)[21][22]:
  • KWW Michała Piszko „Lubię Kłodzko” − 16 członków
   • Paweł Najda, Adam Kwas, Zbigniew Kucharek, Aneta Łosiewicz, Zdzisław Duda, Mieczysław Krombach, Anna Karolczak, Zdzisława Górska, Piotr Bryła, Teresa Ludwin, Damian Ślak, Armin Jarosz, Zbigniew Nowak, Jacek Kubicki, Iwona Sobczyk, Elżbieta Żytyńska
  • KWW Bogusława Szpytmy − 4 członków
   • Krzysztof Mąka, Stanisław Bartczak, Bogusław Szpytma (do 2020), Bogusław Procak (do 2020)[23], Jolanta Kobak
  • KWW Kłodzko Plus − 1 członek
   • Adam Kowalski

PrzypisyEdytuj

 1. Art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
 2. I sesja Rady Miejskiej w Kłodzku, artykuł i materiał filmowy z 21.11.2018 r. na stronie: kłodzko.pl [dostęp: 22.11.2018]
 3. Uchwała nr LVIII/455/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 września 2006
 4. Uchwała nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania, ich granic i numerów
 5. Granice okręgów wyborczych do Rady Miejskiej w Kłodzku i wykaz obwodów głosowania na stronie PKW z 2018 roku [on-line] [dostęp: 22.11.2018]
 6. Statut Miasta Kłodzka, Kłodzko 2008, s. 5.
 7. Statut Miasta Kłodzka, Kłodzko 2008, s. 23.
 8. Statut Miasta Kłodzka, Kłodzko 2008, s. 4.
 9. Skład rady na podstawie „Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej” z lipca 1994 r.
 10. Magazyn tygodniowy [W:] Gazeta Wrocławska, z dnia 30 października 1998 r., s. 5.
 11. Informator dolnośląski,dodatek do Słowa Polskiego, Wrocław 2003.
 12. Gazeta Wyborcza. Wrocław, z dnia 17 listopada 2006 r., s. 8.
 13. Skład Rady Miejskiej w Kłodzku (2010−2014) na stronie BIP UM w Kłodzku [on-line] [dostęp: 8.122014]
 14. Dane z wyborów w 2010 roku na stronie PKW, (dostęp: 22.11.2010)
 15. Skład Rady Miejskiej wybranej w 2014 roku na stronie miasta Kłodzka [on-line] [dostęp: 8.12.2014]
 16. Dane z wyborów w 2014 roku na stronie PKW [on-line] [dostęp: 2.12.2014)]
 17. Skład Rady Miejskiej w Kłodzku, BP
 18. Uchwała RM nr IX/51/2015
 19. Ślubowanie
 20. Nowa radna, klodzko24.eu
 21. Wyniki wyborów samorządowych do Rady Miasta Kłodzka w 2018 roku na stronie PKW [on-line] [dostęp: 02.11.2018]
 22. Radni wybrani do Rady Miejskiej w Kłodzku w 2018 roku w serwisie "Gazety Wrocławskiej" [on-line] [dostęp: 02.11.2018]
 23. Bogusław Szpytma zrezygnował z mandatu radnego. Jego miejsce w radzie zajmie Bogusław Procak, artykuł w "24.klodzko.pl" z 30.03.2020 r. [on-line] [dostęp: 17.11.2020]

Linki zewnętrzneEdytuj