Rada Ministrów USRR

Rada Ministrów USRR, ukr. Рада Міністрів УРСР - najwyższy organ władzy wykonawczej w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej, działająca od 1946, w którym zastąpiła Radę Komisarzy Ludowych USRR. Rada Ministrów działała do odzyskania niepodległości przez Ukrainę w 1991.

Przewodniczący Rady Ministrów USRREdytuj