Rada Naczelna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Rada Naczelna ZHR – jest najwyższą władzą Związku pomiędzy zjazdami.

Skład Rady Naczelnej ZHREdytuj

Kompetencje Rady Naczelnej ZHREdytuj

 • Powołuje spośród harcmistrzyń i harcmistrzów związku: 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, Członków Naczelnictwa oraz ich odwołuje.
 • Wybiera oraz zwalnia Naczelnego Kapelana Związku w porozumieniu z właściwą władzą kościelną.
 • Ustala liczbę członków Naczelnictwa.
 • Wybiera Naczelnika Harcerzy, Naczelniczkę Harcerek w wypadku rezygnacji z pełnionych funkcji pomiędzy Zjazdami ZHR.
 • Wyznacza spośród wiceprzewodniczących pełniącego obowiązki Przewodniczącego w wypadku rezygnacji z pełnionych funkcji pomiędzy Zjazdami ZHR.
 • Interpretuje Statut ZHR i Uchwały Zjazdu ZHR.
 • Uchwala regulamin Rady Naczelnej, Naczelnictwa oraz regulamin wyborczy na Zjazd ZHR i regulamin okręgu.
 • Uchwala na wniosek Sądu Harcerskiego jego regulamin.
 • Uchwala na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku jej regulamin.
 • Nadzoruje prace Naczelnictwa, przyjmuje jego roczne sprawozdania.
 • Nadzoruje gospodarkę majątkową Związku.
 • Uchwala budżet i ustala wysokości składek organizacyjnych.
 • Zatwierdza bilans Związku oraz rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu.
 • Tworzy i likwiduje okręgi ZHR.
 • Rozpatruje odwołania od decyzji Naczelnictwa, zatwierdza oraz rozwiązuje ruchy programowo-metodyczne.

Członkowie Rady wybierani są na dwuletni okres kadencji pomiędzy Zjazdami ZHR spośród instruktorek i instruktorów w stopniu harcmistrzyni i harcmistrza lub podharcmistrzyni i podharcmistrza. W razie vacatu Rada może dokooptować nowych członków, przy czym ich liczba nie może przekroczyć 1/3 Rady. Zebrania Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zebranie zwołuje Przewodniczący ZHR lub wiceprzewodniczący. Na żadanie 1/3 członków Rady lub Komisji Rewizyjnej Związku Przewodniczący ZHR musi zwołać, nie później niż dwa tygodnie po złożeniu odpowiedniego wniosku, Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Naczelnej.

Skład Rady Naczelnej ZHR – XVII Zjazd ZHR (2021–2023)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd:

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XVI Zjazd ZHR (2018–2021)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd

 • hm. Renata Adrian-Cieślak
 • hm. Jarosław Błoniarz
 • phm. Bartłomiej Dukała
 • hm. Marek Jędrzejowski
 • hm. Rene Karkocha
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Urszula Kret
 • hm. Karol Leszczyński
 • hm. Jan Pastwa
 • phm. Urszula Pawlak
 • phm. Marcin Pluta
 • phm. Adam Skarżyński
 • phm. Barbara Sobieska
 • hm. Przemysław Stawicki

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XV Zjazd ZHR (2016–2018)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd

Uchwałą nr X[1] XV Zjazdu ZHR zmniejszono ilość członków Rady Naczelnej z 22 do 16 z wyboru.

 • hm. Renata Adrian-Cieślak
 • hm. Włodzimierz Dola
 • hm. Monika Jaskuła (zrezygnowała 18.06.2016)
 • hm. Marek Jędrzejowski
 • phm. Rene Karkocha
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Barbara Kubiak
 • hm. Anna Malinowska
 • hm. Lech Najbauer
 • hm. Małgorzata Siergiej
 • hm. Przemysław Stawicki
 • phm. Rafał Zommer (od 25.09.2016)

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XIV Zjazd ZHR (2014–2016)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd

 • hm. Sebastian Adamus
 • hm. Renata Adrian-Cieślak
 • hm. Jarosław Błoniarz
 • hm. Michał Butkiewicz
 • hm. Włodzimierz Dola
 • phm. Bartłomiej Dukała
 • phm. Maciej Górski
 • hm. Andrzej Jaworski
 • hm. Marek Jędrzejowski
 • phm. Paweł Joachimiak
 • hm. Grzegorz Karczmarczyk
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Piotr Koj
 • hm. Adam Kralisz
 • hm. Magdalena Masiak
 • hm. Mariusz Ossowski
 • phm. Paweł Pająk
 • hm. Jan Pastwa
 • phm. Daniel Rudnicki
 • hm. Monika Rudnicka
 • phm. Przemysław Stawicki
 • phm. Rafał Zommer

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XII Zjazd ZHR (20122014)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd

 • hm. Renata Adrian-Cieślak
 • hm. Jarosław Błoniarz
 • hm. Michał Butkiewicz
 • hm. Barbara Brzewska
 • phm. Bartłomiej Dukała
 • hm. Marek Gajdziński
 • hm. Marek Jędrzejowski
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Magdalena Masiak
 • hm. Adam Niemkiewicz
 • hm. Mariusz Ossowski
 • hm. Jan Pastwa
 • hm. Monika Rudnicka
 • phm. Daniel Rudnicki
 • hm. Maciej Sady
 • hm. Monika Sidor
 • phm. Andrzej Smoliński
 • phm. Anna Stawiarska
 • phm. Przemysław Stawicki
 • hm. Tomasz Sulewski
 • hm. Wiesław Turzański – zrezygnował z członkostwa w RN ZHR w dniu 30 czerwca 2012 w związku z podjęciem funkcji Sekretarza Generalnego ZHR
 • hm. Anna Wysocka

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • przewodniczący Okręgów ZHR

Skład Rady Naczelnej ZHR – XI Zjazd ZHR (20102012)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd

 • hm. Renata Adrian-Cieślak
 • hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 • hm. Ewa Ciosek
 • hm. Elżbieta Czuma
 • phm. Włodzimierz Dola
 • hm. Joanna Filipowicz-Adamowicz
 • hm. Marek Gajdziński
 • hm. Bartłomiej Godzisz
 • ks. hm. Michał Gutkowski
 • hm. Wojciech Hausner
 • hm. Marek Jędrzejowski
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Magdalena Karowska-Koperwas
 • hm. Adam Komorowski
 • phm. Katarzyna Ossowska
 • phm. Andrzej Smoliński
 • phm. Przemysław Stawicki
 • hm. Szymon Tatar
 • hm. Wiesław Turzański
 • o. hm. Marcin Wrzos
 • hm. Anna Wysocka

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • phm. Grzegorz Karczmarczyk (Okręg Mazowiecki)
 • hm. Anna Litner (Okręg Górnośląski)
 • phm. Wojciech Smolak (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 • przewodniczący pozostałych okręgów

Skład Rady Naczelnej ZHR – X Zjazd ZHR (20082010)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • hm. Anna Litner (Okręg Górnośląski)
 • hm. Tomasz Sibora zastąpiony przez phm. Wojciech Smolak w marcu 2010 (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 • phm. Monika Kobus (Okręg Lubelski)
 • phm. Przemysław Czuma (Okręg Łódzki)
 • hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
 • hm. Lech Najbauer (Okręg Mazowiecki)
 • hm. Józef Mitka (Okręg Podkarpacki)
 • phm. Mariusz Ossowski (Okręg Pomorski)
 • phm. Leszek Masklak (Okręg Wielkopolski)
 • phm. Jacek Kowalski (Okręg Północno-Zachodni)

Skład Rady Naczelnej ZHR – IX Zjazd ZHR (20062008)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd

 • hm. Iwona Betcher
 • hm. Jarosław Błoniarz
 • hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 • phm. Agnieszka Dworczyk
 • hm. Dominika Karmolińska
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Adam Komorowski
 • hm. Dariusz Kuszczak
 • hm. Izabella Lankosz
 • phm. Joanna Martynuska
 • phm. Danuta Milewska
 • phm. Lech Najbauer
 • hm. Rafał Obarzanek
 • hm. Konrad Obrębski
 • phm. Przemysław Stawicki
 • hm. Tomasz Sulewski
 • hm. Agnieszka Szymańska
 • hm. Maria Tkaczyk
 • phm. Jacek Tworkowski
 • hm. Krzysztof Wójtowicz – Sekretarz Rady Naczelnej
 • phm. Anna Zagajek
 • hm. Maria Zięba

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • hm. Paweł Schindler (Okręg Dolnośląski)
 • hm. Iwona Solisz (Okręg Górnośląski)
 • hm. Tomasz Sibora (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 • hm. Konrad Konefał (Okręg Lubelski)
 • phm. Radosław Podogrocki (Okręg Łódzki)
 • hm. Dariusz Kuszczak (Okręg Małopolski)
 • hm. Małgorzata Żochowska (Okręg Mazowiecki)
 • ks. hm. Roman Jurczak (Okręg Podkarpacki)
 • phm. Mariusz Ossowski (Okręg Pomorski)
 • phm. Jarosław Szymczak (Okręg Wielkopolski)
 • hm. Andrzej Karut (Okręg Północno-Zachodni)

Skład Rady Naczelnej ZHR – VIII Zjazd ZHR (20042006)Edytuj

Członkowie wybrani przez Zjazd

 • hm. Jarosław Błoniarz
 • hm. Ewa Borkowska-Pastwa
 • hm. Konrad Ciesiołkiewicz
 • hm. Agnieszka Dorosz
 • phm. Eliza Dzwonkiewicz
 • hm. Marek Gorgoń
 • hm. Michał Gutkowski
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Adam Komorowski
 • hm. Izabella Lankosz
 • hm. Tomasz Maracewicz
 • hm. Konrad Obrębski
 • phm. Piotr Papieski
 • hm. Marek Różycki
 • phm. Karol Siergiej
 • hm. Stanisław Stawski
 • hm. Anna Stąsiek
 • hm. Tomasz Sulewski
 • phm. Izabela Szułcik-Obrębska (Sekretarz Rady Naczelnej)
 • phm. Szymon Tatar
 • hm. Roman Wróbel
 • hm. Joanna Zommer

Osoby wchodzące w skład Rady Naczelnej z urzędu:

 • phm. Wojciech Piątkowski (Okręg Dolnośląski)
 • hm. Iwona Solisz (Okręg Górnośląski)
 • hm. Tomasz Sibora (Okręg Kujawsko-Pomorski)
 • hm. Roman Śliwczyński (Okręg Lubelski)
 • phm. Radosław Podogrocki (Okręg Łódzki)
 • hm. Urszula Kret (Okręg Małopolski)
 • hm. Małgorzata Żochowska (Okręg Mazowiecki)
 • phm. Leszek Węgrzyn (Okręg Podkarpacki)
 • phm. Paweł Bajurski (Okręg Pomorski)
 • phm. Magdalena Wieremiejuk (Okręg Północno-Wschodni)
 • phm. Witold Jackowiak (Okręg Wielkopolski)
 • hm. Andrzej Karut (Okręg Północno-Zachodni)

Skład Rady Naczelnej ZHR – VI zjazd ZHR (1999–2001)Edytuj

 • hm. Feliks Borodzik
 • hm. Jarosław Cichoń
 • phm. Maciej Dokurno
 • ks. hm. Zbigniew Formella
 • hm. Beata Hucz-Pszon
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Urszula Kret
 • ks. hm. Adam Leszczyński
 • phm. Joanna Ochonczenko
 • phm. Artur Oleszczuk
 • hm. Krzysztof Piaseczny
 • hm. Paulina Podogrocka
 • phm. Radosław Podogrocki
 • hm. Joanna Rudnik
 • phm. Paweł Schindler
 • hm. Iwona Solisz
 • phm. Przemysław Stawicki
 • ks. hm. Krzysztof Szczygieł
 • phm. Małgorzata Szymańska
 • phm. Marcin Tatara
 • hm. Grażyna Wardawy
 • phm. Piotr Wróblewski.

Skład Rady Naczelnej ZHR – V zjazd ZHR (1997–1999)Edytuj

 • phm. Teodor Buchner
 • phm. Małgorzata Drabińska
 • hm. Ireneusz Dzieszko
 • ks. hm. Zbigniew Formella
 • hm. Jacek Gęsiak
 • hm. Marek Gorgoń
 • hm. Ewa Hoffmann-Piotrowska
 • hm. Maciej Karmoliński
 • hm. Robert Kawałko
 • hm. Piotr Koj
 • ks. phm. Adam Leszczyński
 • hm. Aleksander Motała
 • hm. Małgorzata Oleszczuk
 • hm. Monika Petri
 • hm. Tomasz Pisarek
 • hm. Marek Różycki
 • hm. Małgorzata Ruprecht
 • phm. Paweł Schindler
 • phm. Maciej Starego
 • hm. Michał Sternicki
 • phm. Dariusz Szkiłondź
 • hm. Krzysztof Jacek Woś.

Skład Rady Naczelnej ZHR – IV zjazd ZHR (1995–1997)Edytuj

 • hm. Jacek Brzezinka
 • phm. Włodzimierz Dębiński
 • phm. Ireneusz Dzieszko
 • ks. hm. Zbigniew Formella
 • phm. Jacek Gęsiak
 • hm. Wojciech Hausner
 • phm. Ewa Hoffmann
 • hm. Beata Hucz–Pszon
 • hm. Magdalena Jędrzejewska
 • hm. Marek Jędrzejowski
 • hm. Marek Karmoliński
 • hm. Jerzy Mika
 • phm. Tomasz Nowacki
 • hm. Monika Petri
 • hm. Marek Różycki
 • phm. Maciej Starego
 • phm. Dariusz Szkiłondź
 • phm. Małgorzata Szymańska
 • phm. Piotr Tarnowski
 • hm. Wiesław Turzański
 • hm. Remigiusz Wojtek
 • hm. Anna Zachwieja.

Skład Rady Naczelnej ZHR – II zjazd ZHR (1990–1992)Edytuj

 • phm. Agata Bąk
 • hm. Ryszard Brykowski
 • hm. Michał Butkiewicz
 • hm. Jacek Chodorski
 • hm. Barbara Fiktus
 • hm. Marek Frąckowiak
 • phm. Piotr Giczela
 • ks. hm. Roman Jurczak
 • phm. Ryszard Kandzora
 • hm. Maciej Karmoliński
 • phm. Maciej Kowalik
 • phm. Tomasz Łęcki
 • phm. Mariola Łukaszewska
 • hm. Józef Mitka
 • hm. Aleksander Motała
 • hm. Jan Pastwa
 • hm. Michał Rzepiak
 • hm. Krzysztof Stanowski
 • hm. Wiesław Turzański
 • hm. Ewa Urbańczyk
 • hm. Jacek Zaucha
 • hm. Ryszard Żukowski.

Skład Rady Naczelnej ZHR – I zjazd ZHR (1989–1990)Edytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Statut ZHR – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, www.zhr.pl [dostęp 2018-04-24] (pol.).

Linki zewnętrzneEdytuj