Rada Polska Ziemi Mohylewskiej

Rada Polska Ziemi Mohylewskiej – organizacja zrzeszająca Polaków zamieszkujących gubernię mohylewską Rosji. Jej celem było pełnienie roli organu samorządowego miejscowej społeczności polskiej. Utworzona została podczas zjazdu przedstawicieli Rad Powiatowych Ziemi Mohylewskiej w dniach 8–10 kwietnia 1917 roku w Mohylewie. Uczestniczyło w nim 188 delegatów reprezentujących różne grupy zawodowe i społeczne mieszkańców Mohylewszczyzny narodowości polskiej. Organizację reprezentowało 6 delegatów w Radzie Polskiej Ziem Białoruskich. Jej przedstawiciel, Mirosław Obiezierski, brał udział w Polskim Zjeździe Politycznym w Moskwie[1].

Rada Polska Ziemi Mohylewskiej
Państwo  Rosja
Data założenia 8–10 kwietnia 1917
Adres siedziby Mohylew

PrzypisyEdytuj

  1. Tarasiuk 2007 ↓, s. 119–121

BibliografiaEdytuj

  • Dariusz Tarasiuk: Między nadzieją a niepokojem. Działalność społeczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Białorusi w latach 1905–1918. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 211. ISBN 978-83-227-2629-7.