Rada Powiatu Jasielskiego

Rada Powiatu Jasielskiego – organ stanowiący i kontrolny samorządu powiatu jasielskiego z siedzibą w Jaśle, istniejący od 1998. W jego skład wchodzą radni wybierani w powiecie jasielskim, w wyborach bezpośrednich na kadencję trwającą pięć lat (do 2018 kadencja trwała cztery lata).

Rada Powiatu Jasielskiego
Ilustracja
Starostwo Powiatowe w Jaśle
Województwo podkarpackie
Powiat jasielski
Miejsce Jasło
Polska Polska
Adres ul. Rynek 1
38-200 Jasło
Liczba radnych 23
Kadencja V (2014–2018)
Przewodniczący Rady Robert Snoch
Wiceprzewodniczący
Rady
Bogusław Kręcisz
Strona internetowa

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Jasielskiego I kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[1] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Akcja Wyborcza Solidarność 20 445 49,00 28 62,22
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 10 356 24,82 12 26,67
Sojusz Lewicy Demokratycznej 3806 9,12 4 8,89
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 3312 7,94 1 2,22
„Jasielskie Porozumienie Mieszkaniowe” 1700 4,07
„Jasło – 2000” 1656 3,99
„Samopomoc” 452 1,08
Ogółem 41 727 100,00 45 100,00
Głosy nieważne 2999 6,71
Frekwencja 44 726 49,58

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowanie zarządu, opozycja radziecka i pozaradziecka [starosta Marian Gancarz, AWS]:

28 12 4 1
AWS PS SLD RPO
AWS PS SLD RPO JPM

Radni I kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Paweł Steczkowski (421)
Edward Stój (287)
Tomasz Śmietana (223)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Roman Buchała (311)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Robert Snoch (411)
Piotr Słowik (360)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Balik (461)
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Paweł Samborski (587)
Edward Górczyński (400)
Stefan Juryś (225)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jan Reczek (375)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Marian Gancarz (765)
Jan Urban (342)
Mariusz Warchoł (189)
5 Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Tomasz Pilch (1250)
Stanisław Bąk (234)
Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Pyra (334)
6 Akcja Wyborcza Solidarność
Zbigniew Staniszewski (616)
Krystian Ciejka (311)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Antoni Zwierzyński (357)
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Tadeusz Gorgosz (652)
Marian Skowron (577)
Tadeusz Dybaś (509)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Kazimierz Stefanik (454)
Aleksander Sendra (284)
Ruch Patriotyczny Ojczyzna
Tadeusz Dybaś (334)
8 Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Koczwara (678)
Maria Kurowska (503)
Stanisław Bułat (290)
Antoni Salacha (283)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Franciszek Furmański (179)
9 Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Albert Jakubowski (530)
Jan Buczakowski (416)
Akcja Wyborcza Solidarność
Ryszard Bal (487)
10 Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Zdzisław Dubis (688)
Jan Piątek (381)
Akcja Wyborcza Solidarność
Wacław Pankiewicz (591)
11 Akcja Wyborcza Solidarność
Anna Nigborowicz (791)
Krzysztof Wnęk (343)
Józef Pawluś (333)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Wacław Gubernat (367)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Ryszard Biernacki (350)
12 Akcja Wyborcza Solidarność
Bogusław Wójcik (575)
Stanisław Lawera (358)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Kazimierz Kozicki (237)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Jasielskiego II kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[2] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Przymierze Samorządowe Prawicy 14 650 32,25 11 44,00
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy 10 361 22,81   13,69[a] 5   1[b] 20,00
Polskie Stronnictwo Ludowe 9015 19,84   4,98[c] 5   7[d] 20,00
KWW Rodzina i Sprawiedliwość 6639 14,61 3 12,00
KWW Samorządowy Komitet Wyborczy 4764 10,49 1 4,00
Ogółem 45 429 100,00 25 100,00
Głosy nieważne 3790 7,70   0,99
Frekwencja 49 219 52,32   2,74

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu i opozycja radziecka [starosta Marian Gancarz, koalicja PSP-PSL]:

11 5 5 3 1
PSP PSL SLD–UP RiS SKW
PSP PSL SLD–UP RiS SKW

Radni II kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KWW Przymierze Samorządowe Prawicy
Marian Gancarz (779)
Jan Urban (664)
Paweł Samborski (371)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Zbigniew Balik (1710)
Jan Reczek (381)
KWW Rodzina i Sprawiedliwość
Witold Lechowski (735)
Robert Snoch (408)
KWW Samorzadowy Komitet Wyborczy
Artur Sadzikowski (335)[e]
2 KWW Przymierze Samorządowe Prawicy
Tadeusz Gorgosz (558)
KWW Rodzina i Sprawiedliwość
Tadeusz Dybaś (359)[f]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Kazimierz Stefanik (548)
3 KWW Przymierze Samorządowe Prawicy
Anna Nigborowicz (919)
Wacław Sychta (574)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Kmiecik (695)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Ryszard Biernacki (354)
4 KWW Przymierze Samorządowe Prawicy
Antoni Salacha (657)
Maria Kurowska (630)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Stanisław Żygłowicz (717)
5 Polskie Stronnictwo Ludowe
Krzysztof Michalski (1027)
Stanisław Spólnik (425)
KWW Przymierze Samorządowe Prawicy
Piotr Zoła (515)
6 KWW Przymierze Samorządowe Prawicy
Jarosław Gawior (654)
Jan Muzyka (572)
KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy
Stefan Sochacki (470)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Piątek (553)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Jasielskiego III kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[3] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 14 621 35,52 8 34,78
Polskie Stronnictwo Ludowe 5568 13,53   6,31 5   21,74
Przymierze Samorządowe Prawicy 5446 13,23   19,02 5   6 21,74
KWW Porozumienie Obywatelskie 4846 11,77 3 13,04
Liga Polskich Rodzin 2778 6,75 2 8,70
Ponadpartyjny KWW 3855 9,36
Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 2110 5,13
KKW Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP 1384 3,36   19,45[g]   5[h]
KWW Jaślanie – Razem 558 1,36
Ogółem 41 166 100,00 23 100,00
Głosy nieważne 3176 7,16   0,54
Frekwencja 44 342 48,87   3,45

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja radziecka i pozaradziecka [starosta Adam Kmiecik, koalicja PiS-PO]:

8 3 5 5 2
PiS PO PSL PSP LPR
PiS PO PSL PSP LPR P SRP LID

Radni II kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Witold Lechowski (924)
Robert Snoch (390)
wakat[i]
Przymierze Samorządowe Prawicy
Jan Urban (424)
Tadeusz Górczyk (298)
Liga Polskich Rodzin
Justyna Gorczyca (218)
KWW Porozumienie Obywatelskie
Dorota Gawlik-Feldo (406)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz Gorgosz (521)
KWW Porozumienie Obywatelskie
Henryk Motkowicz (382)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Kazimierz Sanokowski (294)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Mariusz Sepioł (536)
Anna Nigborowicz (485)[j]
KWW Porozumienie Obywatelskie
Stanisław Żygłowicz (684)
Przymierze Samorządowe Prawicy
Józef Kozioł (511)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Dorota Woźniak (319)
Liga Polskich Rodzin
Rafał Papciak (197)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Stachurski (521)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Spólnik (264)
Przymierze Samorządowe Prawicy
Ryszard Bal (201)
5 Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Piątek (664)
Zdzisław Dubis (423)
Prawo i Sprawiedliwość
Jan Muzyka (737)
Przymierze Samorządowe Prawicy
Stanisław Kosiek (143)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Jasielskiego IV kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[4] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 16 213 36,47   0,95 9   1 39,13
Platforma Obywatelska RP 12 225 27,50 7 30,43
Polskie Stronnictwo Ludowe 9013 20,27   6,74 4   1 17,39
KWW Przymierze Samorządowe Podkarpacia 7004 15,76 3 13,04
Ogółem 44 455 100,00 23 100,00
Głosy nieważne 3607 7,50   0,34
Frekwencja 48 062 51,51   2,64

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu i opozycja radziecka [starosta Adam Kmiecik, koalicja PO-PSL-PSP]:

8 4 3 9
PO PSL PSP PiS
PO PSL PSP PiS

Radni IV kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Witold Lechowski (1273)
Wojciech Zając (748)
Platforma Obywatelska RP
Adam Kmiecik (1490)
Dorota Gawlik-Feldo (730)
KWW Przymierze Samorządowe Podkarpacia
Zbigniew Dranka (650)
Jolanta Brągiel (520)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Urban (573)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz Gorgosz (1142)
Henryk Motkowicz (747)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Marta Misiołek (474)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Adam Pawluś (1044)
Mariusz Sepioł (724)
Platforma Obywatelska RP
Stanisław Żygłowicz (1019)
Bogusław Kręcisz (995)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Dorota Woźniak (504)
KWW Przymierze Samorządowe Podkarpacia
Józef Kozioł (578)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Stachurski (868)
Bogdan Rzońca (685)
Platforma Obywatelska RP
Stanisław Mlicki (603)
5 Polskie Stronnictwo Ludowe
Grzegorz Pers (1076)
Franciszek Miśkowicz (738)
Prawo i Sprawiedliwość
Jan Muzyka (1493)
Platforma Obywatelska RP
Stanisław Lawera (398)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Jasielskiego V kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[5] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 13 608 32,24   4,23 9   39,13
Polskie Stronnictwo Ludowe 12 546 29,72   9,45 8   4 34,78
Platforma Obywatelska RP 8097 19,18   8,32 4   3 17,39
KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami 6139 14,54 2 8,70
Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 1562 3,70
KWW Pracowity i Uczciwy Samorząd 255 0,60
Ogółem 42 207 100,00 23 100,00
Głosy nieważne 6037 12,51   5,01
Frekwencja 48 244 51,18   0,33

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja radziecka i pozaradziecka [starosta Franciszek Miśkowicz, koalicja PSL-PO-PSPP]:

8 4 2 9
PSL PO PSPP PiS
PSL PO PSPP PiS NP

Radni V kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Mateusz Lechwar (702)
Stanisław Zając (546)
Robert Snoch (495)[k]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Urban (641)
Anna Bialik (453)
KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami
Janusz Przetacznik (557)
Platforma Obywatelska RP
Adam Kmiecik (752)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz Gorgosz (1236)
Platforma Obywatelska RP
Bożena Macek-Lubaś (252)[l]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Lazar (295)
3 Polskie Stronnictwo Ludowe
Dorota Woźniak (690)
Platforma Obywatelska RP
Bogusław Kręcisz (920)
Prawo i Sprawiedliwość
Mariusz Sepioł (614)
4 KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami
Józef Kozioł (587)
Prawo i Sprawiedliwość
Marek Biernacki (475)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Tomasz Kaleta (342)[m]
5 Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Stachurski (524)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Spólnik (829)
Platforma Obywatelska RP
Stanisław Mlicki (681)
6 Polskie Stronnictwo Ludowe
Grzegorz Pers (1728)
Franciszek Miśkowicz (727)
Prawo i Sprawiedliwość
Jan Muzyka (1262)
Józef Rosół (435)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu Jasielskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[6] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 23 480 51,60   19,36 13   4 56,52
KWW Samorząd dla Mieszkańców 13 027 28,63 7 30,43
KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami 8999 19,78   5,24 3   1 13,04
Ogółem 45 506 100,00 23 100,00
Głosy nieważne 2258 4,73   7,78
Frekwencja 47 764 50,94   0,24

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu i opozycja radziecka [starosta Adam Pawluś, PiS]:

13 7 3
PiS SdM PSPP
PiS SdM PSPP

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Adam Pawluś (1145)
Robert Snoch (1082)
Mateusz Lechwar (1042)
KWW Samorząd dla Mieszkańców
Jan Urban (811)
Krzysztof Buba (728)
KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami
Janusz Przetacznik (1 357)
Ewa Wawro (510)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Pankiewicz (2028)
Jan Czajka (798)
KWW Samorząd dla Mieszkańców
Bożena Macek-Lubaś (653)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Anna Nigborowicz (699)
Stanisław Święch (589)
KWW Samorząd dla Mieszkańców
Dorota Woźniak (630)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Sławomir Madejczyk (786)
KWW Samorząd dla Mieszkańców
Ryszard Papciak (552)
KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami
Magdalena Stasiowska (823)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Ryszard Lisowski (1009)
Irena Baciak (739)
KWW Samorząd dla Mieszkańców
Antoni Zwierzyński (545)
6 Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Pers (2415)
Jan Muzyka (1809)
Józef Rosół (617)
KWW Samorząd dla Mieszkańców
Franciszek Miśkowicz (468)

UwagiEdytuj

 1. W porównaniu z wynikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej z wyborów 1998.
 2. W porównaniu z liczbą mandatów Sojuszu Lewicy Demokratycznej zdobytych w wyborach 1998.
 3. W porównaniu z wynikiem Przymierza Społecznego: PSL–UP–KPEiR z wyborów 1998.
 4. W porównaniu z liczbą mandatów Przymierza Społecznego: PSL–UP–KPEiR zdobytych w wyborach 1998.
 5. Zastąpił Elżbietę Przybyszowską-Constantine (496 głosy).
 6. Zastąpił Jacka Madeja (444 głosy).
 7. W porównaniu z wynikiem KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy z wyborów 2002.
 8. W porównaniu z liczbą mandatów KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy zdobytych w wyborach 2002.
 9. W miejsce Alicji Zając (806 głosów).
 10. Zastąpiła Marię Kurowską (586 głosów).
 11. Zastąpił Witolda Lechowskiego (937 głosów).
 12. Zastąpiła Henryka Motkowicza (1035 głosów).
 13. Zastąpił Antoniego Salachę (400 głosów).

PrzypisyEdytuj

 1. Wybory do Rady Powiatu Jasielskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-09-23].
 2. Wybory do Rady Powiatu Jasielskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-09-23].
 3. Wybory do Rady Powiatu Jasielskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-09-23].
 4. Wybory do Rady Powiatu Jasielskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-09-23].
 5. Wybory do Rady Powiatu Jasielskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-09-23].
 6. Wybory do Rady Powiatu Jasielskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-26].