Rada Stanu (Francja)

Rada Stanu (fr. Conseil d'État)[1] – we francuskim porządku prawnym organ opiniujący wszystkie projekty ustaw i dekretów autorstwa rządowego.

Palais-Royal, siedziba Rady Stanu

Skład Rady jest hierarchiczny. Zasiadają w niej:

Orzeczenia Rady Stanu w tym zakresie, wraz z uzasadnieniami, są publikowane i odgrywają olbrzymią rolę w praktyce ustrojowej. Organ ten pełni funkcję kontrolną wobec działań administracji i jest najwyższym organem sądownictwa administracyjnego.

Podlega formalnie premierowi, lecz w praktyce pracami kieruje wiceprzewodniczący, który (jak pozostali członkowie) jest mianowany dekretem Rady Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości.

PrzypisyEdytuj

  1. Słownik Wyrazów Obcych
  2. Aleksandra Machowska, Krzysztof Wojtyczek (red.), Prawo francuskie, t. 2, Zakamycze, 2005, s. 98.

Zobacz teżEdytuj