Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej

(Przekierowano z Rada do Spraw Muzeów)

Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej – organ opiniodawczo-doradczy polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działający na mocy art. 7 ustawy o Muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (tekst ujednolicony po zmianach z 2012 roku). Zakres prac Rady obejmuje kwestie zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie polskiego muzealnictwa. W sposób szczególny, na mocy ustawy, opinia Rady jest wymagana przy skreśleniach obiektów z inwentarzy muzealnych oraz przy łączeniu instytucji muzealnych. W 2017 roku nazwa Rady do Spraw Muzeów została rozszerzona o sprawy związane z Miejscami Pamięci Narodowej. Zmiana ta gwarantuje 3 miejsca w Radzie przedstawicielom takich miejsc. Rada jest powoływana przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na trzyletnią kadencję. Składa się z 21 członków, przy czym 10 wskazuje minister a 11 jest wybieranych na zjeździe muzeów rejestrowanych (patrz Państwowy Rejestr Muzeów)[1].

Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej
Państwo

 Polska

Data utworzenia

2000

brak współrzędnych

Lista przewodniczących

edytuj

Rada w tajnym głosowaniu wybiera ze swego grona przewodniczącego na 3-letnią kadencję.

Aktualny skład Rady (kadencja 2024-2027)

edytuj

Dr Wojciech Borkowski, Jerzy Brzozowski, dr Piotr M. A. Cywiński, Aneta Dalbiak, Adriana Garbatowska, Jan Godłowski, Piotr Górajec, dr Arkadiusz Jełowicki, dr Krzysztof Karbownik, dr Tomasz Kranz, dr Katarzyna Mieczkowska, Aldona Modrzewska, dr Michał Niezabitowski, Monika Raczyńska-Sędzikowska, dr Violetta Rezler-Wasielewska, dr hab. Agnieszka Rosales Rodriguez, Piotr Rzeszotarski, dr hab. Maciej Szymczyk, dr Joanna Ślaga, Marek Świca, prof. dr hab. Rafał Wnuk[8].

Z tym tematem związana jest kategoria: Członkowie Rady do Spraw Muzeów.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj