Radni sejmików województw I kadencji

Radni sejmików województw I kadencji – radni 16 sejmików wojewódzkich w Polsce I kadencji (1998–2002).

Koalicje w sejmikach (stan na 1998)

855 spośród nich zostało wybranych w wyborach samorządowych w 1998 na kadencję przypadającą na lata 1998–2002. Wybory przeprowadzono w wielomandatowych okręgach z listami otwartymi, obowiązywał 5% próg wyborczy na obszarze województwa. W razie zwolnienia mandatu w danych okręgu, funkcję radnego obejmowała osoba z tej samej listy wyborczej z kolejno najwyższym wynikiem wyborczym. Głosowanie odbyło się 11 października 1998. Wybory przeprowadzono na podstawie przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (1998)[1].

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[2] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 322 747 34,92 25 45,45
Akcja Wyborcza Solidarność 272 231 29,45 19 34,55
Unia Wolności 157 169 17,00 9 16,36
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 74 516 8,06 2 3,64
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 65 368 7,07
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 21 940 2,37
Stowarzyszenie Ekologiczne 6329 0,68
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 3578 0,39
Towarzystwo Działań dla Samorozwoju 450 0,05
Ogółem 924 328 100,00 55 100,00
Głosy nieważne 94 217 9,25
Frekwencja 1 018 545 45,92

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Jan Waszkiewicz, koalicja AWS-UW]:

19 9 25 2
AWS UW SLD PS
AWS UW SLD PS RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Jan Waszkiewicz (13 232)
Marek Rostecki (2901)
Unia Wolności
Leon Kieres (21 818)
Jolanta Chojnacka (890)[a]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Kubica (12 610)
Małgorzata Glaser-Witek (3048)[b]
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Jarosław Duda (12 503)
Władysław Sidorowicz (5012)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Czesław Cyrul (15 723)
Marek Szymański (3780)
Unia Wolności
Franciszek Połomski (6205)
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Michał Pater (8064)
Stanisław Żyjewski (4384)[c]
Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Hoffmann (5040)
Tytus Czartoryski (3109)[d]
Unia Wolności
Aleksander Skorupa (7261)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Zdzisław Średniawski (4399)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Mateusz Morawiecki (13 879)
Zbigniew Lech (7382)
Jerzy Matusiak (4643)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jan Wieczorek (16 690)
Stanisław Stefanko (4574)
Stanisław Filipiuk (4573)
Unia Wolności
Sławomir Najnigier (4781)
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jolanta Suława (4092)
Czesław Drąg (3990)
Krzysztof Różycki (3596)[e]
Piotr Krygier (3069)[f]
Henryk Chodziak (3053)[g]
Michał Huć (2637)[h]
Akcja Wyborcza Solidarność
Bolesław Marciniszyn (18 148)
Krzysztof Prędki (11 833)
Jerzy Terlecki (5272)
Krystyna Toczyńska-Rudysz (4130)[i]
Unia Wolności
Andrzej Kosiór (5497)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jarosław Kurzawa (4322)
6 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Janusz Pezda (12 704)
Adam Pierzchała (4858)
wakat[j]
Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Nalichowski (7672)
Jerzy Pokój (4125)
Unia Wolności
Artur Zieliński (5086)
7 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Krystyna Boratyńska (14 395)
Henryk Pierzchalski (5064)
Józef Medyński (4177)
Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Żuk (8632)
Jerzy Zieliński (7717)
8 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mirosław Eder (3727)
Tadeusz Krzakowski (3683)
Beata Chorąży-Ryszko (3665)[k]
Wojciech Kondusza (2582)[l]
Akcja Wyborcza Solidarność
Witold Idczak (9489)
Robert Raczyński (7548)
Unia Wolności
Emilian Stańczyszyn (18 348)
Piotr Rojek (2340)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[3] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 264 348 43,71 26 52,00
Akcja Wyborcza Solidarność 160 692 26,57 15 30,00
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 61 210 10,12 5 10,00
Unia Wolności 55 541 9,18 4 8,00
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 38 189 6,31
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 20 203 3,34
Niezależne Forum Wyborcze Pomoc Rodzinie 4577 0,76
Ogółem 604 760 100,00 50 100,00
Głosy nieważne 66 091 9,85
Frekwencja 670 851 43,66

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejsze ugrupowanie rządzące w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Waldemar Achramowicz, koalicja SLD-PS]:

26 5 15 4
SLD PS AWS UW
SLD PS AWS UW RP RPO

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Alicja Dolecka (4429)
Lucyna Andrysiak (3253)
Ryszard Zawiszewski (2750)
Robert Cieśliński (2539)
Anna Brzoza (2181)[m]
Akcja Wyborcza Solidarność
Antoni Tokarczuk (13 042)
Leszek Walczak (6099)
Henryk Sapalski (5564)
Unia Wolności
Mieczysław Naparty (3319)
2 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tadeusz Rokoszewski (2911)
Beata Marczewska (2853)[n]
Andrzej Grabek (2486)[o]
Franciszek Hylla (2362)[p]
Akcja Wyborcza Solidarność
Janusz Kaczmarek (9405)
Zdzisław Wycinek (5105)
Andrzej Jedynak (4562)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Marek Domżała (4529)
Stanisław Nowakowski (2626)[q]
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Wincenty Olszewski (7293)
Bernard Gajewski (4212)
Maria Pruszynowska (2650)[r]
Akcja Wyborcza Solidarność
Jacek Mazur (4361)
Unia Wolności
Robert Malinowski (3470)
4 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Waldemar Achramowicz (13 559)
Roman Kannenberg (1836)
Akcja Wyborcza Solidarność
Jan Adamiak (7038)
Grzegorz Borek (4417)
Unia Wolności
Krystyna Dowgiałło (3769)
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stefan Borkowicz (9564)
Jerzy Zawadzki (2958)
Akcja Wyborcza Solidarność
Jan Ardanowski (4560)
Unia Wolności
Roman Tasarz (1617)[s]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Zygmunt Kwiatkowski (1927)
6 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jan Mazur (4916)
Jan Budny (4003)
Włodzimierz Buczkowski (3644)
Zbigniew Krzywy (2917)[t]
Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Wybrański (4575)
Adam Skowroński (2881)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Maria Kurnatowska (5131)
7 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Władysław Kubiak (5219)
Mirosław Krajewski (4293)
Stanisław Milczarek (2800)
Alina Krupińska (2645)[u]
Tadeusz Raczyński (2280)[v]
Janusz Ostapiuk (1607)[w]
Akcja Wyborcza Solidarność
Bartłomiej Kołodziej (8454)
Jerzy Kolanowski (3931)
Ryszard Borowski (2466)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Marianna Kurowska (4927)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[4] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Akcja Wyborcza Solidarność 227 491 33,78 20 40,00
Sojusz Lewicy Demokratycznej 189 145 28,09 16 32,00
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 145 542 21,61 12 24,00
Unia Wolności 56 109 8,33 2 4,00
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 23 426 3,48
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 13 016 1,93
Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe 11 752 1,75
„Ochrona Pracy – CONSULTRIX” 4359 0,65
„Samorządowcy – Spółdzielcy Lublina” 1925 0,29
Regionalny Związek Hodowców Bydła Mlecznego 622 0,09
Ogółem 673 387 100,00 50 100,00
Głosy nieważne 81 475 10,79
Frekwencja 754 862 45,63

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Arkadiusz Bratkowski, koalicja SLD-PS]:

16 12 20 2
SLD PS AWS UW
SLD PS AWS UW RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Dariusz Wójcik (12 082)
Ryszard Bender (11 880)
Sławomir Janicki (7848)
Tomasz Różniak (6390)
Włodzimierz Wysocki (4156)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Anna Jabłońska-Chmielewska (3291)
Zbigniew Kaznowski (3187)
Piotr Włoch (2998)
Kazimierz Filipek (2240)[x]
Unia Wolności
Jacek Skrzyński (3899)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Adam Grzesiuk (1474)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Roman Wierzbicki (8511)
Ignacy Czeżyk (4174)
Henryk Dudziak (3501)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Elżbieta Wójtowicz (4055)
Stanisław Stefanek (1474)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Barbara Sikora (3744)[y]
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Edward Flis (6064)
Krzysztof Kamiński (5598)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Edward Hunek (6692)
Janusz Malinowski (4416)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zdzisław Szymczyk (4785)
4 Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Kazimierz Dzido (1476)[z]
Tadeusz Łubianka (1099)[aa]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Kazimiera Goławska (9969)
Roman Kornacki (2719)[ab]
Akcja Wyborcza Solidarność
Norbert Wojciechowski (3633)
Tadeusz Brzozowski (2849)
5 Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Tadeusz Sławecki (9121)
Henryk Makarewicz (5385)
Akcja Wyborcza Solidarność
Stefan Karasiński (6489)
Anna Makarewicz (2955)[ac]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Krzysztof Budzik (4324)
Mirosław Złomaniec (3794)
6 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Ryszarda Mardoń (5015)
Wacław Cichosz (3213)[ad]
Czesław Marciocha (2958)[ae]
Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Masłowski (6945)
Wiesław Jezierski (1161)[af]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Janusz Szpak (4841)
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Janusz Woźnica (6200)
Andrzej Mulawa (5174)
Stanisław Majdański (4665)
Tomasz Pękalski (3785)[ag]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Tęcza (11 283)
Zbigniew Typek (5627)
Krzysztof Kawalec (5214)[ah]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jan Kowalik (6837)
Marian Jaworski (3077)[ai]
Unia Wolności
Stanisław Lorenc (1158)[aj]

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[5] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 125 405 40,45 22 48,89
Akcja Wyborcza Solidarność 87 251 28,14 14 31,11
Unia Wolności 48 370 15,60 6 13,33
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 36 366 11,73 3 6,67
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 9877 3,19
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 2352 0,76
„Nasza Młodzież” 426 0,14
Ogółem 310 047 100,00 45 100,00
Głosy nieważne 31 721 9,28
Frekwencja 341 768 46,01

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Andrzej Bocheński, SLD-PS]:

22 3 14 6
SLD PS AWS UW
SLD PS AWS UW RPO

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Bogusław Andrzejczak (2446)
Jan Korol (2323)
Bronisław Tokarczuk (1406)[ak]
Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Korolewicz (4472)
Lech Gorywoda (2694)
Unia Wolności
Henryk Woźniak (5080)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Czesław Rzepka (4212)
Władysław Dajczak (3232)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Krzysztof Giniewski (1085)[al]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jan Świrepo (3678)
Unia Wolności
Wiesław Pietruszak (2462)
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Faliński (8511)
Edward Fedko (4358)
Lech Szymak (2996)
Akcja Wyborcza Solidarność
Zbigniew Pusz (3445)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Marek Zaręba (4811)
Unia Wolności
Andrzej Świder (1055)[am]
4 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Huszcza (2924)
Andrzej Bocheński (1398)
Romuald Malinowski (855)[an]
Akcja Wyborcza Solidarność
Marian Miłek (5600)
Elżbieta Drewka-Doberstein (1613)
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zygmunt Mazurkiewicz (1854)
Henryk Baturo (1621)
Antoni Cios (1559)
Czesław Zięba (1222)[ao]
Marian Pasiński (1108)[ap]
Akcja Wyborcza Solidarność
Grzegorz Skurzyński (2534)
January Golon (1999)
Jacek Kurzępa (1894)[aq]
Unia Wolności
Józef Bartkowiak (1357)
6 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marian Eckert (8432)
Stanisław Wróblewski (2341)
Lech Krychowski (1981)
Kazimierz Pańtak (1571)
Akcja Wyborcza Solidarność
Tadeusz Ardelli (2883)
Edward Lipiec (2020)
Unia Wolności
Krzysztof Prucnal (1700)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Elżbieta Polak (1439)
7 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Maciej Kałuski (3455)
Tadeusz Kąkalec (1926)
Lech Tylutki (1494)[ar]
Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Perlak (3403)
Marek Ast (3004)
Unia Wolności
Wojciech Woropaj (681)[as]

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[6] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 300 235 37,25 24 43,64
Akcja Wyborcza Solidarność 229 456 28,47 19 34,55
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 122 484 15,20 9 16,36
Unia Wolności 77 308 9,59 3 5,45
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 38 366 4,76
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 20 552 2,55
Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej 13 928 1,73
„Edukacja” 2728 0,34
Stowarzyszenie „Forum Chrześcijańskie” 908 0,11
Ogółem 805 965 100,00 55 100,00
Głosy nieważne 82 193 9,25
Frekwencja 888 158 43,54

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Waldemar Matusewicz, koalicja SLD-PS]:

24 9 19 3
SLD PS AWS UW
SLD PS AWS UW RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Leszczyński (3654)[at]
Renata Kubik (3334)[au]
Jerzy Kowalski (2734)[av]
Henryk Szafranowski (1214)[aw]
Akcja Wyborcza Solidarność
Marek Cieślak (8087)
Kazimierz Filipiak (6788)
Michał Krzak (4963)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Stanisław Olas (4176)
Wiesław Gołębiewski (2969)[ax]
Unia Wolności
Jacek Białczak (3131)
2 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tadeusz Rozpara (12 127)
Arkadiusz Ciach (8340)
Mirosław Olejniczak (2254)
Akcja Wyborcza Solidarność
Tadeusz Dąbrowski (8914)
Grzegorz Stępiński (4908)
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Jacek Nowacki (4427)
Janina Skibicka (4036)[ay]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Waldemar Matusewicz (9741)
Andrzej Rek (3923)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jan Sachrajda (3982)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Mirosław Kukliński (12 498)
Marek Kowalik (2903)
Andrzej Adamowicz (2854)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Krzysztof Kurzawa (11 234)
Dorota Biskupska-Neidowska (4673)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Krystyna Ozga (8241)
Wiesław Stasiak (3897)
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Anna Strzechowska (6996)
Janusz Niewiadomski (4993)
Mieczysław Teodorczyk (4594)
Jerzy Jędrzejewski (3456)[az]
Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Kern (5362)
Bogdan Osiński (3562)
Anna Kowalska (2924)[ba]
Unia Wolności
Maria Dmochowska (10 668)
6 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Krzysztof Kubasiewicz (6882)
Anna Adamska (4078)
Stefania Radzikowska (2759)[bb]
wakat[bc]
Akcja Wyborcza Solidarność
Waldemar Krenc (12 368)
Marek Pyka (2701)
Marek Skrzypiński (2093)[bd]
Unia Wolności
Ryszard Bonisławski (6406)
7 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Krysiak (3416)
Jerzy Jarecki (2868)
Alfred Matuszewski (2725)[be]
Waldemar Śliwkiewicz (2339)[bf]
Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Olszewski (7552)
Krzysztof Krawczyk (4489)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Marian Łabędzki (4171)
8 Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Edward Gnat (4702)
Andrzej Charzewski (4335)
Ewa Biskupska (1189)[bg]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Waldemar Grażka (5177)
Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Olejniczak (4774)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[7] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Akcja Wyborcza Solidarność 458 531 45,35 38 63,33
Sojusz Lewicy Demokratycznej 198 396 19,62 13 21,67
Unia Wolności 123 339 12,20 6 10,00
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 88 532 8,76 3 5,00
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 60 234 5,96
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 45 108 4,46
„Chrześcijańska Demokracja” 22 411 2,22
Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej 14 224 1,41
Polska Wspólnota Narodowa 361 0,04
Ogółem 1 011 136 100,00 60 100,00
Głosy nieważne 98 599 8,88
Frekwencja 1 109 735 47,46

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejsze ugrupowanie rządzące w kolejności: ugrupowanie zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Marek Nawara, AWS]:

38 13 6 3
AWS SLD UW PS
AWS SLD UW PS RP RPO

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Wojciech Grzeszek (11 398)
Bogusław Sonik (8724)
Krystian Przewłocki (5609)
Unia Wolności
Tomasz Schoen (16 840)
Jan Ostrowski (3052)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Ryszard Zieliński (19 288)
Roman Salamon (2133)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Stefan Jurczak (10 718)
Kazimierz Barczyk (10 016)
Mieczysław Gil (5529)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Janina Glanowska-Moskała (3124)
Mariusz Brągiel (2185)[bh]
Unia Wolności
Jerzy Fedorowicz (14 382)
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Bolesław Łączyński (8326)
Stanisław Chrobak (7385)
Andrzej Sęk (5796)
Elżbieta Zięba (5610)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Stanisław Kusior (3649)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Kasznia (2219)[bi]
Unia Wolności
Jerzy Pantera (2807)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Szkaradek (29 368)
Stanisław Kogut (10 611)
Stanisław Młyński (8257)
Witold Kochan (6657)
Witold Kozłowski (5937)
wakat[bj]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Orchel (1844)[bk]
5 Akcja Wyborcza Solidarność
Czesław Kwaśniak (16 140)
Artur Kozioł (11 763)
Tadeusz Borkowski (5328)
Józef Mroczek (5203)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Stanisław Gruszkowski (3298)[bl]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Ryszard Grodny (6589)
6 Akcja Wyborcza Solidarność
Kazimierz Dzielski (14 509)
Tadeusz Patalita (12 507)
Andrzej Gut (9606)
Jan Sułkowski (7591)
Ewa Iwulska (4995)
Marek Adamczyk (4800)
Unia Wolności
Czesław Borowicz (4144)
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Ewa Filipiak (18 153)
Andrzej Sasuła (7897)
Marcin Pawlak (7843)
Jacek Radwan (7052)
Rafał Stuglik (6598)
Marek Łatas (4823)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Janusz Ślesak (4180)
8 Akcja Wyborcza Solidarność
Marek Nawara (12 038)
Jan Żebrak (4159)
Leszek Klus (3478)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Wojciech Waśniowski (8322)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Andrzej Bajołek (1514)[bm]
9 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Dąbek (17 076)
Andrzej Telka (10 800)
Jerzy Motyka (5883)
Krystyna Górniś (4574)
Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Deja (12 465)
Tomasz Matula (5609)
Stanisława Jankowicz (4635)
Unia Wolności
Stanisław Potocki (3629)[bn]

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[8] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Akcja Wyborcza Solidarność 497 853 33,42 32 40,00
Sojusz Lewicy Demokratycznej 465 285 31,24 30 37,50
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 220 221 14,78 11 13,75
Unia Wolności 167 873 11,27 6 7,50
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 82 535 5,54 1 1,25
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 39 979 2,68
Porozumienie Warszawskiej Rady Gospodarczej 4395 0,30
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 3814 0,26
„Samorząd Obywatelski” 3013 0,20
„Samorząd Obywatelski i Międzyparafialny” 2461 0,17
Niezależni dla Niepełnosprawnych i Emerytów 1309 0,09
„Przedwiośnie-Niezależni” 860 0,06
Ogółem 1 489 598 100,00 80 100,00
Głosy nieważne 197 012 11,68
Frekwencja 1 686 610 44,30

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Zbigniew Kuźmiuk, koalicja SLD-PS]:

30 11 32 6 1
SLD PS AWS UW  
SLD PS AWS UW RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Włodzimierz Nieporęt (21 326)
Ewa Petelska (11 206)
Ryszard Grodzicki (6856)
Akcja Wyborcza Solidarność
Krzysztof Mularczyk (16 148)
Jolanta Marcinkowska-Koranowicz (8336)
Unia Wolności
Krzysztof Dołowy (14 072)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Maciej Gielecki (13 857)
Ewa Tomaszewska (11 166)
Jan Parys (10 553)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marian Woronin (26 424)
Ewa Gołębiowska (6952)
Unia Wolności
Andrzej Borkowski (5132)[bo]
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Zbigniew Eysmont (11 977)
Piotr Wójcik (6074)
Waldemar Chrostowski (5516)[bp]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Krzysztof Czeszejko-Sochacki (16 581)
Wanda Nowicka (4515)
Unia Wolności
Jan Artymowski (8669)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Maciej Jankowski (35 904)
Włodzimierz Dobrowolski (8174)
Wanda Krajewska-Hofman (4601)
Jan Dworak (2498)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zuzanna Dąbrowska-Ikonowicz (12 276)
Ireneusz Tondera (4282)
Roman Nowicki (2834)[bq]
Unia Wolności
Piotr Fogler (9768)
5 Akcja Wyborcza Solidarność
Grzegorz Wysocki (12 308)
Ewa Mańkowska (7085)
Marek Paradowski (5218)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Wojciech Siemion (18 212)
Leszek Kwiatek (4150)
Grzegorz Kłosowski (3959)
Unia Wolności
Andrzej Urbanik (5456)
6 Akcja Wyborcza Solidarność
Henryk Goryszewski (16 279)
Piotr Smogorzewski (5517)
Andrzej Łuszczewski (4694)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jolanta Gontarczyk (11 316)
Marek Papuga (6923)
Stowarzyszenie „Rodzina Polska”
Henryka Piwowar (1904)
7 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Rajmund Szwonder (8200)
Marian Popis (4813)
Marek Stępień (3548)
Wiesław Matuszewski (3491)[br]
Akcja Wyborcza Solidarność
Marek Siwiec (15 013)
Jacenty Dejniak (5593)
Bogdan Zawadzki (3709)[bs]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Tadeusz Balcerowski (3404)[bt]
Bogumił Ferensztajn (3171)[bu]
Unia Wolności
Andrzej Pleśniewicz (1588)[bv]
8 Akcja Wyborcza Solidarność
Wojciech Błażejczyk (10 734)
Andrzej Kojro (4853)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Śledziewski (6899)
Jan Górski (3564)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Michał Strąk (7326)
9 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Korzeb (11 324)
Andrzej Brochocki (4749)[bw]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Marian Krupiński (2241)[bx]
Janusz Wierzbicki (1787)[by]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jan Hawrylewicz (6239)
10 Akcja Wyborcza Solidarność
Jacek Duchnowski (11 752)
Ryszard Żukowski (4023)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jerzy Dobek (2668)
Bogdan Tański (868)[bz]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Bronisław Angielczyk (4111)[ca]
11 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Król (15 358)
Andrzej Rutkowski (7435)
Akcja Wyborcza Solidarność
Henryk Kowalczyk (12 158)
Piotr Wójcik (3893)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Aleksander Sopliński (5902)
12 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zofia Kapturowska (5286)
Marian Rodzeń (4544)
Małgorzata Rybicka (3369)[cb]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Adam Struzik (19 983)
Henryk Kisielewski (2413)[cc]
Akcja Wyborcza Solidarność
Krzysztof Zywer (7256)
13 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Smirnow (11 825)
Marek Wąsik (4668)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Janusz Rolicki (7066)
Jan Chojnacki (4679)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Wiesław Czarnecki (2778)[cd]

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[9] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 78 994 24,59 14 31,11
Mniejszość Niemiecka 67 921 21,15 13 28,89
Akcja Wyborcza Solidarność 74 514 23,20 11 24,44
Unia Wolności 36 188 11,27 4 8,89
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 29 103 9,06 3 6,67
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 16 269 5,07
Obywatelski Komitet Obrony Opolszczyzny OKOOP w Opolu 11 533 3,59
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 6664 2,07
Ogółem 321 186 100,00 45 100,00
Głosy nieważne 28 595 8,18
Frekwencja 349 781 43,58

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Stanisław Jałowiecki, koalicja MN-AWS-UW]:

13 11 4 14 3
MN AWS UW SLD PS
MN AWS UW SLD PS RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Spór (5645)
Barbara Dębska (3084)
Akcja Wyborcza Solidarność
Kazimiera Bogdanowicz (2857)
Krzysztof Puszczewicz (1803)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Zygmunt Zubek (2000)
Unia Wolności
Maria Wojtczak (2250)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Norbert Krajczy (6172)
Mieczysław Walkiewicz (5398)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Janusz Sawczuk (4241)
Jan Szawdylas (2583)
Unia Wolności
Bogusław Wierdak (3321)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Andrzej Misz (1592)
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Remigiusz Promny (1547)
Krzysztof Pająk (898)[ce]
Marek Bartoszewicz (775)[cf]
Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Jałowiecki (3330)
Unia Wolności
Leon Troniewski (2028)
4 Mniejszość Niemiecka
Józef Kotyś (5395)
Leonard Cebula (2953)
Antoni Kost (2238)
Joachim Jelito (2173)
Ryszard Galla (2050)
Akcja Wyborcza Solidarność
Ryszard Zembaczyński (10 160)
Stanisław Podwiński (1048)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Norbert Lysek (3077)
Tomasz Olszewski (2068)[cg]
5 Mniejszość Niemiecka
Edward Flak (6131)
Hubert Beier (2033)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Kuźniak (2717)
Waldemar Niewczas (2154)
Akcja Wyborcza Solidarność
Waldemar Kościelny (2267)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jacek Pawlicki (2787)
6 Mniejszość Niemiecka
Ryszard Donitza (4366)
Maria Urbaniec (3777)
Dieter Przewdzing (2496)
Maria Tomala (2147)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Witold Korczak (1637)[ch]
Akcja Wyborcza Solidarność
Tadeusz Ryśnik (1086)[ci]
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Zbigniew Ziółko (2543)
Wiesław Pawłowski (2250)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Mazur (3694)
Józef Piechota (2899)
Mniejszość Niemiecka
Winfred Mleczko (3024)
Bruno Kosak (2204)
Unia Wolności
Józef Sebesta (2252)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[10] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Akcja Wyborcza Solidarność 321 897 46,47 31 62,00
Sojusz Lewicy Demokratycznej 132 207 19,08 10 20,00
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 108 418 15,65 8 16,00
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 49 495 7,14 1 2,00
Unia Wolności 41 217 5,95
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 37 605 5,43
Krośnieńskie Forum Gospodarcze 1914 0,28
Ogółem 692 753 100,00 50 100,00
Głosy nieważne 65 815 8,68
Frekwencja 758 568 49,99

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejsze ugrupowanie rządzące w kolejności: ugrupowanie zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Bogdan Rzońca, AWS]:

32 10 8 1
AWS SLD PS  
AWS SLD PS RPO UW RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Odój (9324)
Wojciech Buczak (8117)
Zdzisław Banat (4635)
Bogusław Krzanowski (3942)
Bogusław Kida (3585)
Stanisław Ossoliński (3376)[cj]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Rusznica (6524)
Jan Kurp (4458)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Stefan Bieszczad (11 989)
Stanisław Chmura (11 114)
Władysław Ortyl (8012)
Tadeusz Marek (7458)
Ludwika Miąso (5805)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jan Pieniądz (8424)
Stanisław Bieszczad (3556)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mieczysław Kosiba (4343)
Marian Bąk (3734)
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Kaczmarek (8315)
Dariusz Kłeczek (6270)
Leonard Fryc (4754)
Wiktor Stasiak (4303)
Zygmunt Cholewiński (3778)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mieczysław Figura (5220)
Kazimierz Wojas (4279)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Paweł Stawowy (5578)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Jan Sołek (10 993)
Elżbieta Inglot-Ulman (9605)
Stanisław Bartnik (9082)
Maria Balawejder-Śliwa (5742)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jan Burek (1986)[ck]
5 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Buczek (7341)
Marek Kamiński (3861)
Andrzej Matusiewicz (3160)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Zbigniew Słotwiński (2910)
Zbigniew Ćwik (1233)[cl]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Edward Dziaduła (6025)
Krystian Mirski (4668)
Ruch Patriotyczny Ojczyzna
Kazimierz Ziobro (3123)
6 Akcja Wyborcza Solidarność
Marek Ćwiąkała (5097)
Krzysztof Święch (4600)
Jacek Zając (4418)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Jurek (1554)[cm]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Stanisław Fal (2405)[cn]
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Bogdan Rzońca (17 516)
Jerzy Borcz (6874)
Jan Krzanowski (4886)
Andrzej Kozioł (4746)
Wacław Krzanowski (2184)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Jucha (5372)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Piotr Komornicki (2981)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[11] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Akcja Wyborcza Solidarność 156 169 42,57 25 55,56
Sojusz Lewicy Demokratycznej 103 567 28,23 13 28,89
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 47 801 13,03 5 11,11
Unia Wolności 27 828 7,59 2 4,44
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 20 474 5,58
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 11 040 3,01
Ogółem 366 879 100,00 45 100,00
Głosy nieważne 30 785 7,74
Frekwencja 397 664 44,38

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejsze ugrupowanie rządzące w kolejności: ugrupowanie zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Sławomir Zgrzywa, AWS]:

25 13 5 2
AWS SLD PS UW
AWS SLD PS UW RPO RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Mirosław Hartung (2521)
Marek Domagała (2110)[co]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Janusz Krzyżewski (2369)
Unia Wolności
Cezary Cieślukowski (3698)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Szczepan Ołdakowski (1330)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Dariusz Ciszewski (4178)
Czesław Oszer (2496)
Marian Waszkiewicz (1904)[cp]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tadeusz Jagłowski (2030)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Adam Dobroński (1783)
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Elżbieta Kaufman-Suszko (3077)
Adam Szczepanowski (2605)
Andrzej Chwalibóg (1803)
Jerzy Lach (1585)
Tadeusz Waśniewski (1271)
Marek Drożdżewicz (1238)[cq]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Krzywicki (7076)
Zofia Trancygier-Koczuk (1071)
Rościsław Borowski (997)[cr]
Piotr Dmitruk (931)[cs]
Unia Wolności
Jerzy Kopania (3205)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Edmund Suchodolski (5280)
Jacek Sak (3248)
Aleksander Usakiewicz (2523)
Wacław Muszyński (2184)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mirosław Czykwin (2505)
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Aleksander Sielicki (1779)
Jan Zieniuk (1313)
Jerzy Panasiuk (793)
Witaliusz Lewczuk (651)[ct]
Akcja Wyborcza Solidarność
Marian Łuczaj (4485)
Andrzej Olędzki (3635)
6 Akcja Wyborcza Solidarność
Sławomir Zgrzywa (7071)
Marek Kaczyński (5456)
Marian Przeździecki (5083)
Józef Zajkowski (3541)
Józef Wyszyński (3425)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jan Netter (3529)
Antoni Kondrat (1807)[cu]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Tomasz Gietek (1862)[cv]
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Józef Mozolewski (4904)
Andrzej Kozikowski (3223)
Kazimierz Gwiazdowski (2813)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Mieczysław Bagiński (6005)
Antoni Jurski (1675)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[12] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Akcja Wyborcza Solidarność 292 344 42,11 27 54,00
Sojusz Lewicy Demokratycznej 184 243 26,54 16 32,00
Unia Wolności 85 229 12,28 5 10,00
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 48 864 7,04 2 4,00
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 41 006 5,91
Konserwatywno-Liberalna Partia Unia Polityki Realnej 16 686 2,40
Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej 11 800 1,70
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 11 282 1,63
Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze „Przymierze Ziemi Zaborskiej 2010” w Brusach 2716 0,39
Ogółem 694 170 100,00 50 100,00
Głosy nieważne 55 515 8,00
Frekwencja 749 685 47,39

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Jan Zarębski, koalicja AWS-UW]:

27 5 16 2
AWS UW SLD PS
AWS UW SLD PS RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Szczepański (8864)
Jerzy Szczukowski (3235)[cw]
Akcja Wyborcza Solidarność
Władysława Łangowska (4555)
Jerzy Fijas (4383)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Aleksander Gappa (3717)
2 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Paweł Kasprzyk (8436)
Maciej Kobyliński (7739)
Halina Gesse (2897)[cx]
Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Sapiński (4375)
Stanisław Łach (4137)
Unia Wolności
Jerzy Lisiecki (1586)
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Brunon Synak (11 511)
Tadeusz Kobiela (10 720)
Mieczysław Struk (8816)
Kazimierz Klawiter (8422)
Tadeusz Haase (6905)
Józef Bela (5624)
Benedykt Karczewski (2748)[cy]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Walczak (4869)[cz]
Unia Wolności
Jan Dittrich (4837)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Grzywacz (2632)
Krzysztof Adamczyk (2013)
Rafał Olszewski (1782)
Małgorzata Gładysz (1741)
Joanna Rudnik (809)[da]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Krzysztof Konkol (1350)[db]
Edward Krajczyński (1245)[dc]
5 Akcja Wyborcza Solidarność
Jacek Kurski (14 004)
Piotr Soyka (8816)
Zofia Kałdońska (2085)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Henryk Wojciechowski (10 102)
Danuta Kledzik (1906)
Unia Wolności
Bogdan Lis (6417)
6 Akcja Wyborcza Solidarność
Grzegorz Grzelak (10 366)
Jan Zarębski (8097)
Jarosław Zieliński (2281)[dd]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Wanda Kustrzeba (4314)[de]
Unia Wolności
Robert Głębocki (5848)
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Jan Kulas (17 583)
Danuta Makowska (5234)
Mirosław Mironowicz (4305)
Mirosław Ciechanowski (3122)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Jaworski (3615)
Andrzej Lipka (2447)[df]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Andrzej Stanuch (1783)[dg]
8 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Michał Kubach (4163)
Andrzej Śnieg (4073)
Jerzy Jurgielewicz (2120)[dh]
Akcja Wyborcza Solidarność
Edmund Krasowski (5893)
Unia Wolności
Brunon Sarnowski (2473)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[13] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Akcja Wyborcza Solidarność 486 196 34,70 31 41,33
Sojusz Lewicy Demokratycznej 470 303 33,57 31 41,33
Unia Wolności 204 030 14,56 12 16,00
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 79 936 5,71 1 1,33
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 73 572 5,25
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 45 592 3,25
Ruch Autonomii Śląska 30 819 2,20
„Przymierze dla Miasta Górnik Zabrze” 3276 0,23
Stowarzyszenie „Naprzód Śląsk” 2863 0,20
KW Osób Niepełnosprawnych 2684 0,19
Obywatelski Ruch Obrony Mieszkańców w Zabrzu 1759 0,13
Ogółem 1 401 030 100,00 75 100,00
Głosy nieważne 114 154 7,53
Frekwencja 1 515 184 41,41

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Jan Olbrycht, koalicja AWS-UW]:

31 12 31 1
AWS UW SLD  
AWS UW SLD PS RP RPO

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Czesław Sobierajski (18 807)
Karol Łużniak (9882)
Sławomir Ogórek (7340)
Jerzy Szpineter (5751)
Leokadia Sobczyńska (4876)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Alfred Bąk (7121)
Marian Jarosz (5746)
Jadwiga Hyrczyk (3909)[di]
Unia Wolności
Ryszard Ostrowski (8748)
Andrzej Osiecki (3221)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Sikora (23 727)
Jan Olbrycht (15 408)
Marcin Kędracki (8731)
Paweł Kilarski (7670)
Alina Świeży (6659)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Trombski (10 620)
Janina Jura (4724)[dj]
Karol Stasica (4260)[dk]
Unia Wolności
Maciej Krzanowski (3381)
Jadwiga Górna (1702)[dl]
3 Akcja Wyborcza Solidarność
Bożena Siedlecka (3123)
Aleksander Leszczyna (2718)[dm]
Marek Bednarek (2116)[dn]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Bomba (9340)
Andrzej Dobrzański (6307)
Unia Wolności
Mariusz Wyleżoł (1534)[do]
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Janusz Frąckowiak (9936)
Wojciech Czech (8413)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Wieczorek (11 767)
Andrzej Szczepański (3794)
Unia Wolności
Teresa Skowrońska (2878)[dp]
5 Akcja Wyborcza Solidarność
Adam Rams (11 910)
Jadwiga Rudnicka (6543)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Roman Mirski (4579)
Joachim Masarczyk (2522)[dq]
Unia Wolności
Lucjan Kępka (4627)
6 Akcja Wyborcza Solidarność
Grzegorz Szpyrka (8100)
Romuald Romuszyński (8044)
Karol Stasica (6108)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Kowarczyk (7524)
Michał Urban (6882)
Unia Wolności
Zygmunt Klosa (4327)
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Bernard Szweda (18 055)
Alojzy Lysko (8625)
Izabela Kloc (5996)
Aleksander Gądek (5844)[dr]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marek Fabryczny (7318)
Jerzy Pistelok (4967)
Unia Wolności
Andrzej Skowroński (6503)
8 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Mieczysław Wyględowski (15 463)
Zenon Soluch (4892)
Krzysztof Tabaka (4457)
Edward Jędrzejewski (3692)[ds]
Henryk Jąderko (3550)[dt]
Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Guła (13 979)
Kazimierz Pankiewicz (5605)
Sebastian Szymonik (4279)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Ireneusz Skubis (5284)
9 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jacek Kocjan (16 367)
Marian Gajda (9722)
Danuta Kieljan (7562)
Jan Rachwalik (6764)[du]
Akcja Wyborcza Solidarność
Elżbieta Pierzchała (10 005)
Unia Wolności
Henryk Zaguła (4002)
10 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Kampa (11 953)
Jerzy Ciba (6652)
Bożena Boruta-Gojny (4563)[dv]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Sergiusz Karpiński (8768)
Cecylia Machulska (5901)
Unia Wolności
Paweł Bomba (6760)
Marta Świerniak (6166)
11 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tadeusz Fudała (9235)
Sylwia Adolf (6415)
Antoni Karbowski (5152)
Roman Chrzanowski (5054)[dw]
Akcja Wyborcza Solidarność
Czesław Żelichowski (5620)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[14] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 154 742 36,48 21 46,67
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 89 441 21,08 11 24,44
Akcja Wyborcza Solidarność 84 224 19,85 10 22,22
„Wspólnota Świętokrzyska” 41 871 9,87 3 6,67
Unia Wolności 31 812 7,50
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 12 653 2,98
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 3423 0,81
Niezależna Inicjatywa Samorządowa „Starachowice – Wspólna Sprawa” 2513 0,59
KW Rolników Indywidualnych – Bezpartyjnych w Dębianach 1861 0,44
„Nasze Kielce” – KW Na Rzecz Popierania Samorządności Lokalnej 1663 0,39
Ogółem 424 203 100,00 45 100,00
Głosy nieważne 44 662 9,53
Frekwencja 468 865 47,05

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Józef Szczepańczyk, koalicja SLD-PS]:

21 11 10 3
SLD PS AWS
SLD PS AWS UW

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Franciszek Wołodźko (5462)
Bronisław Powierża (2519)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Ryszard Żołyniak (2874)
Ryszard Nagórny (2293)[dx]
Akcja Wyborcza Solidarność
Kazimierz Dojka (2199)
Zdzisław Paciura (2037)
2 Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Tadeusz Kowalczyk (5315)
Adolf Masłowski (1206)[dy]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Antoni Kwaśniewski (3951)
Andrzej Bilewski (3304)
Akcja Wyborcza Solidarność
Jan Dytkowski (2086)
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Sławomir Marczewski (6922)
Henryk Michałkiewicz (4946)
Józef Grabalski (2728)
Zdzisław Sędek (2200)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Alfred Biały (1692)
Stanisław Klapa (1323)[dz]
Akcja Wyborcza Solidarność
Wojciech Przybylski (4912)
Marek Banasik (3285)
4 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Eugeniusz Cichoń (5063)
Kazimierz Jesionek (4275)
Ewa Urban (1981)[ea]
Akcja Wyborcza Solidarność
Krzysztof Lipiec (4607)
Jan Komoń (2195)[eb]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Andrzej Maciąg (2624)
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jan Szostak (9410)
Tadeusz Król (3811)
Szymon Heba (2165)
Marek Karabin (2153)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Leszek Bugaj (5126)
Jan Borek (4570)
6 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Władysław Pokrzepa (2396)
Karol Fijałkowski (2123)
Józef Wołoszyn (1810)[ec]
Tadeusz Jóźwik (1384)[ed]
„Wspólnota Świętokrzyska”
Mariusz Olszewski (11 419)
Wacław Berens (1045)
Akcja Wyborcza Solidarność
Wojciech Czech (3843)
7 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marian Budziosz (4512)
Edward Adamiec (2263)
Akcja Wyborcza Solidarność
Marian Buras (7272)
Józef Bartosz (1639)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Stanisław Jamroży (2721)
Krystyna Szustak (2042)[ee]
„Wspólnota Świętokrzyska”
Danuta Gutowska-Mierzyńska (1945)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[15] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 141 921 33,17 17 37,78
Akcja Wyborcza Solidarność 123 030 28,76 16 35,56
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 67 975 15,89 6 13,33
Unia Wolności 58 414 13,65 6 13,33
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 24 296 5,68
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 12 161 2,84
Ogółem 427 797 100,00 45 100,00
Głosy nieważne 53 020 12,39
Frekwencja 480 817 45,82

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Jerzy Szmit, koalicja AWS-PS-UW]:

16 6 6 17
AWS PS UW SLD
AWS PS UW SLD RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marian Peters (1001)
Zbigniew Czyż (872)
Kazimierz Polak (848)[ef]
Aleksander Dziedzic (818)[eg]
Akcja Wyborcza Solidarność
Maria Piór (7729)
Sławomir Sadowski (2489)
2 Akcja Wyborcza Solidarność
Andrzej Górski (6022)
Zdzisław Fadrowski (4333)
Paweł Podczaski (4175)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Tomasz Romańczuk (2749)
Zbigniew Zieliński (2460)[eh]
Krystyna Kralkowska (2015)[ei]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Andrzej Śmietanko (6761)
Edward Adamczyk (2218)
Unia Wolności
Mieczysław Guz (2071)
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Edward Radomski (5176)
Edmund Kozłowski (2587)[ej]
Akcja Wyborcza Solidarność
Sławomir Willenberg (5657)
Elżbieta Szpanelewska (2396)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Roman Trąpczyński (2994)[ek]
Unia Wolności
Stanisław Siłka (3963)
4 Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Tytz (2053)
Kazimierz Dąbkowski (1845)
Barbara Suchocka (1141)[el]
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Bronisław Szatan (4074)
Barbara Golińska (2891)[em]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Irena Petryna (4450)
Unia Wolności
Tadeusz Sobierajski (1583)
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Ryński (11 393)
Zbigniew Puchajda (1554)
Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Szmit (4433)
Jan Radziemski (2660)
Unia Wolności
Wojciech Samulowski (3148)
6 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Ryszard Lewin (5787)
Paweł Rogiński (3968)
Jan Garliński (3028)[en]
Akcja Wyborcza Solidarność
Tadeusz Kopacz (5838)
Adam Bok (2525)[eo]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Bogdan Aleksiejczuk (1650)
Unia Wolności
Miron Sycz (4528)
7 Akcja Wyborcza Solidarność
Paweł Bielinowicz (3910)
Witold Zagożdżon (3628)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Antoni Celmer (4542)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Adam Krzyśków (2521)
Unia Wolności
Julian Osiecki (3925)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[16] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 399 387 37,60 29 48,33
Akcja Wyborcza Solidarność 293 855 27,66 21 35,00
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 142 445 13,41 5 8,33
Unia Wolności 136 101 12,81 5 8,33
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 61 207 5,76
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 29 205 2,75
Ogółem 1 062 200 100,00 60 100,00
Głosy nieważne 125 999 10,60
Frekwencja 1 188 199 48,71

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Stefan Mikołajczak, koalicja SLD-PS]:

29 5 21 5
SLD PS AWS UW
SLD PS AWS UW RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Akcja Wyborcza Solidarność
Zbigniew Czerwiński (20 214)
Piotr Walerych (11 920)
Andrzej Porawski (7729)
Lech Dymarski (7328)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Bartłomiej Krasicki (22 311)
Bolesław Stanikowski (4072)
Marian Witkowski (3179)
Witold Kapczyński (2910)[ep]
Unia Wolności
Ewa Borkowska-Bagieńska (5467)
Ewa Socha (3548)[eq]
2 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stefan Mikołajczak (17 625)
Krystyna Kubicka-Sztul (6659)
Jerzy Małecki (6388)
Akcja Wyborcza Solidarność
Piotr Buczkowski (11 049)
Dariusz Szymczak (6005)
Unia Wolności
Ewa Dalc (2504)[er]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Dominik Ludwiczak (5156)
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Piotr Chojnacki (15 009)
Czesław Janicki (9321)
Marian Zawadka (4533)
Wojciech Adaszewski (4020)
Akcja Wyborcza Solidarność
Jerzy Żurawiecki (10 622)
Piotr Florek (5948)
Paweł Kurz (3289)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jan Kopczyk (6813)
4 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Stanisław Sikorski (13 400)
Edward Horoszkiewicz (8633)
Kazimierz Kościelny (6974)
Akcja Wyborcza Solidarność
Jacek Olbiński (4436)
Aleksander Wojtczak (4413)[es]
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jan Grzesiek (5301)
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Ryszard Przybylski (5884)
Czesław Płócienniczak (3957)
Mirosław Chojnicki (3736)[et]
Akcja Wyborcza Solidarność
Mirosław Kruszyński (14 550)
Antoni Puchała (3231)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Rafał Skoczylas (2335)[eu]
6 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Marian Kasperski (4886)
Zenon Nowak (4790)
Zbigniew Domagała (2938)[ev]
Akcja Wyborcza Solidarność
Wojciech Ziemniak (10 615)
Roman Skrzypczak (4978)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Józef Poniecki (2893)[ew]
7 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Ajchler (12 597)
Bronisław Małecki (7235)
Jerzy Błoszyk (1967)[ex]
Akcja Wyborcza Solidarność
Józef Napierała (4342)
Władysław Rozwadowski (4332)
Unia Wolności
Jan Koziołek (6353)
8 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Andrzej Masiakowski (4424)
Zenon Kułaga (2760)
Ireneusz Krupka (2738)[ey]
Akcja Wyborcza Solidarność
Jan Podmaski (6043)
Antoni Gawroch (5496)
Unia Wolności
Wiktor Geisler (1564)[ez]
9 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Irena Wojewódzka-Kucz (9940)
Zdzisław Kasprzyk (4269)
Tadeusz Bartz (2763)[fa]
Akcja Wyborcza Solidarność
Bogdan Trepiński (12 112)
Jacek Konowalski (8708)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego I kadencji edytuj

Komitet wyborczy[17] Głosy Mandaty
Liczba % Liczba %
Sojusz Lewicy Demokratycznej 200 378 39,00 22 48,89
Akcja Wyborcza Solidarność 139 649 27,18 13 28,89
Unia Wolności 62 713 12,21 6 13,33
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR 47 981 9,34 3 6,67
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 27 141 5,28 1 2,22
Stowarzyszenie „Rodzina Polska” 18 324 3,57
„Liga Szczecińska” 10 804 2,10
Politechnika 3661 0,71
KW Zrzeszenia Podmiotów Gospodarczych 2181 0,42
Partia Ludowo-Demokratyczna 936 0,18
Ogółem 513 768 100,00 45 100,00
Głosy nieważne 53 385 9,41
Frekwencja 567 153 44,77

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Zbigniew Zychowicz, koalicja SLD-PS]:

22 3 13 6 1
SLD PS AWS UW  
SLD PS AWS UW RPO RP

Radni I kadencji edytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Karol Osowski (5260)
Tadeusz Rewaj (6187)
Joanna Izbicka (6173)
Izabela Szatanek (2356)
Antoni Nowakowski (1882)[fb]
Akcja Wyborcza Solidarność
Marek Tałasiewicz (11 364)
Zbigniew Zalewski (8471)
Wojciech Żebrowski (2997)
Andrzej Markowski (2819)
Unia Wolności
Maria Ilnicka-Mądry (3613)
Cezary Arciszewski (2387)[fc]
Ruch Patriotyczny Ojczyzna
Eugeniusz Kalinowski (228)[fd]
2 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Piotr Nowakowski (7904)
Andrzej Malanowski (4290)
Mirosław Barcikowski (4019)
Akcja Wyborcza Solidarność
Jolanta Andreas (6042)
Marek Słomski (5379)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Zygmunt Dziewguć (3604)
Unia Wolności
Lechosław Goździk (2492)
3 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Zbigniew Drobny (6929)
Henryk Rupnik (6341)
Czesław Kręcisz (4618)
Piotr Zieliński (4088)
Akcja Wyborcza Solidarność
Grażyna Sztark (7082)
Sławomir Nitras (5287)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Zenon Kozłowicz (1009)[fe]
Unia Wolności
Bogdan Siwek (2579)
4 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Jerzy Mokrzycki (20 633)
Jadwiga Kilian (3622)
Andrzej Żebrowski (2620)
Kazimierz Czarnecki (1498)
Adam Zygmunt (1484)[ff]
Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Gawłowski (5868)
Bogdan Krawczyk (4282)
Unia Wolności
Andrzej Majewski (1423)[fg]
5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Józef Faliński (7126)
Roman Kobyliński (6351)
Kazimierz Lipiński (4875)
Paweł Zienkiewicz (4570)
Wacław Łopatto (4000)[fh]
Akcja Wyborcza Solidarność
Stanisław Zimnicki (6143)
Sławomir Pajor (3804)
Paweł Kowalczyk (3682)
Unia Wolności
Piotr Lewandowski (2743)
Przymierze Społeczne: PSL – UP – KPEiR
Jan Lemparty (2167)[fi]

Zobacz też edytuj

Uwagi edytuj

 1. Zastąpiła Jacka Protasiewicza (2536 głosów).
 2. Zastąpiła Ryszarda Bobrowskiego (4350 głosów).
 3. Zastąpił Marię Berny (12 512 głosów).
 4. Zastąpił Andrzeja Wiszniewskiego (10 901 głosów).
 5. Zastąpił Marka Dyducha (25 506 głosów).
 6. Zastąpił Czesława Pogodę (12 538 głosów).
 7. Zastąpił Henryka Gołębiewskiego (11 625 głosów).
 8. Zastąpił Magdalenę Banaś (3989 głosów).
 9. Zastąpiła Zbigniewa Chlebowskiego (8171 głosów).
 10. W miejsce Stanisława Gwizdy (6107 głosów).
 11. Zastąpiła Ryszarda Zbrzyznego (21 120 głosów).
 12. Zastąpił Ryszarda Maraszka (15 973 głosy).
 13. Zastąpiła Grzegorza Gruszkę (31 404 głosy).
 14. Zastąpiła Romana Jasiakiewicza (9025 głosów).
 15. Zastąpił Barbarę Hylę-Makowską (10 003 głosy).
 16. Zastąpił Renatę Bastę (5954 głosy).
 17. Zastąpił Wojciecha Mojzesowicza (6531 głosów).
 18. Zastąpiła Bożesława Tafelskiego (8223 głosy).
 19. Zastąpił Wacława Derlickiego (4435 głosów).
 20. Zastąpił Jana Wudniaka (3032 głosy), który zastąpił Leonarda Maciejewskiego (10 217 głosów).
 21. Zastąpiła Stanisława Pawlaka (19 717 głosów).
 22. Zastąpił Elżbietę Szparagę (4670 głosów).
 23. Zastąpił Krystiana Łuczaka (3046 głosów).
 24. Zastąpił Grzegorza Kurczuka (17 159 głosów).
 25. Zastąpiła Roberta Żuka (3866 głosów).
 26. Zastąpił Leszka Świętochowskiego (8008 głosów).
 27. Zastąpił Tadeusza Polańskiego (6272 głosy).
 28. Zastąpił Krzysztofa Szydłowskiego (7114 głosów).
 29. Zastąpiła Włodzimierza Dzięgę (3334 głosy), który zastąpił Stanisława Żmijana (4046 głosów).
 30. Zastąpił Tadeusza Badacha (5880 głosów).
 31. Zastąpił Bogusława Kozara (4369 głosów).
 32. Zastąpił Henryka Lewczuka (5043 głosy).
 33. Zastąpił Marka Grzelaczyka (13 271 głosów).
 34. Zastąpił Irenę Kurzępę (5811 głosów).
 35. Zastąpił Arkadiusza Bratkowskiego (5398 głosów).
 36. Zastąpił Tomasza Flisa (1513 głosów).
 37. Zastąpił Jana Kochanowskiego (7571 głosów).
 38. Zastąpił Tadeusza Jędrzejczaka (4622 głosy).
 39. Zastąpił Marcina Jabłońskiego (2045 głosów).
 40. Zastąpił Andrzeja Brachmańskiego (8570 głosów).
 41. Zastąpił Krzysztofa Romankiewicza (1430 głosów).
 42. Zastąpił Bogusława Wontora (9171 głosów).
 43. Zastąpił Zbigniewa Nikitiuka (3314 głosów).
 44. Zastąpił Kazimierza Piątaka (2168 głosów).
 45. Zastąpił Zdzisława Cieślaka (1248 głosów).
 46. Zastąpił Tadeusza Mielczarka (4740 głosów).
 47. Zastąpiła Irenę Nowacką (17 366 głosów).
 48. Zastąpił Jerzego Pieniążka (17 113 głosów).
 49. Zastąpił Janusza Urbaniaka (5316 głosów).
 50. Zastąpił Wojciecha Zarzyckiego (14 956 głosów).
 51. Zastąpiła Marka Wojterę (5534 głosy).
 52. Zastąpił Zbigniewa Antoszewskiego (28 969 głosów).
 53. Zastąpiła Jacka Dębskiego (14 190 głosów).
 54. Zastąpiła Andrzeja Pęczaka (33 819 głosów).
 55. W miejsce Pawła Pruszyńskiego (2848 głosów).
 56. Zastąpił Michała Kasińskiego (6457 głosów).
 57. Zastąpił Janinę Kuś (9110 głosów).
 58. Zastąpił Michała Kaczmarka (18 567 głosów).
 59. Zastąpiła Tadeusza Gajdę (7558 głosów).
 60. Zastąpił Kazimierza Chrzanowskiego (16 365 głosów).
 61. Zastąpił Andrzeja Skrzyńskiego (6897 głosów).
 62. W miejsce Jana Turka (3429 głosów).
 63. Zastąpił Kazimierza Sasa (13 619 głosów).
 64. Zastąpił Jana Kubika (7475 głosów).
 65. Zastąpił Bogdana Pęka (9686 głosów).
 66. Zastąpił Tadeusza Syryjczyka (6826 głosów).
 67. Zastąpił Tomasza Bańkowskiego (8861 głosów).
 68. Zastąpił Przemysława Gosiewskiego (9807 głosów).
 69. Zastąpił Leszka Mizielińskiego (16 218 głosów).
 70. Zastąpił Danutę Grabowską (22 413 głosów).
 71. Zastąpił Tadeusza Wydrę (9062 głosy).
 72. Zastąpił Jana Bednarczyka (4664 głosy).
 73. Zastąpił Zbigniewa Kuźmiuka (8610 głosów).
 74. Zastąpił Ewę Kopacz (8011 głosów).
 75. Zastąpił Henryka Guta (7030 głosów).
 76. Zastąpił Marka Sawickiego (11 899 głosów).
 77. Zastąpił Krzysztofa Borkowskiego (8298 głosów).
 78. Zastąpił Jarosława Kalinowskiego (20 427 głosów).
 79. Zastąpił Stanisława Kurpiewskiego (9372 głosy).
 80. Zastąpiła Stanisława Jakubowskiego (13 958 głosów).
 81. Zastąpił Michała Boszkę (2612 głosów).
 82. Zastąpił Janusza Piechocińskiego (12 286 głosów).
 83. Zastąpił Jerzego Szteligę (5692 głosy).
 84. Zastąpił Andrzeja Namysłę (6494 głosy).
 85. Zastąpił Bogusława Nierenberga (2248 głosów).
 86. Zastąpił Apolonię Klepacz (2567 głosów).
 87. Zastąpił Włodzimierza Pucka (1272 głosy).
 88. Zastąpił Jana Tomakę (8248 głosów).
 89. Zastąpił Jana Burego (4572 głosy).
 90. Zastąpił Bolesława Hurkacza (2271 głosów), który zastąpił Macieja Lewickiego (2471 głosów), który zastąpił Mieczysława Kasprzaka (7467 głosów).
 91. Zastąpił Mariana Kawę (8192 głosy).
 92. Zastąpił Janusza Koniecznego (2439 głosów).
 93. Zastąpił Leszka Lewoca (2290 głosów).
 94. Zastąpił Piotra Krutula (3070 głosów).
 95. Zastąpił Krzysztofa Jurgiela (16 867 głosów).
 96. Zastąpił Eugeniusza Czykwina (9815 głosów).
 97. Zastąpił Aleksandra Czuża (1296 głosów).
 98. Zastąpił Włodzimierza Cimoszewicza (23 436 głosów).
 99. Zastąpił Marka Strzalińskiego (5476 głosów).
 100. Zastąpił Józefa Mioduszewskiego (3995 głosów).
 101. Zastąpił Gerarda Czaję (4851 głosów).
 102. Zastąpiła Jana Kurylczyka (4250 głosów).
 103. Zastąpił Jerzego Budnika (17 938 głosów).
 104. Zastąpił Jerzego Zakrzewskiego (6817 głosów).
 105. Zastąpiła Franciszkę Cegielską (43 972 głosy).
 106. Zastąpił Jolantę Banach (19 657 głosów).
 107. Zastąpił Joannę Senyszyn (2282 głosy).
 108. Zastąpił Annę Kurską (11 838 głosów).
 109. Zastąpiła Franciszka Potulskiego (11 513 głosów).
 110. Zastąpił Edmunda Stachowicza (9548 głosów).
 111. Zastąpił Ireneusza Włochynia (3262 głosy).
 112. Zastąpił Małgorzatę Winiarczyk-Kossakowską (11 333 głosy).
 113. Zastąpiła Zbyszka Zaborowskiego (17 419 głosów).
 114. Zastąpił Antoniego Kobielusza (20 396 głosów).
 115. Zastąpił Jana Szwarca (7513 głosów).
 116. Zastąpiła Grażynę Staniszewską (17 760 głosów).
 117. Zastąpił Mirosława Sekułę (12 864 głosy).
 118. Zastąpił Piotra Mateję (3147 głosów).
 119. Zastąpił Teresę Śliwę (3456 głosów).
 120. Zastąpiła Jana Rzymełkę (9697 głosów).
 121. Zastąpił Wiesława Okońskiego (13 984 głosy).
 122. Zastąpił Tomasza Tomczykiewicza (8739 głosów).
 123. Zastąpił Marka Lewandowskiego (22 172 głosy).
 124. Zastąpił Jacka Kasprzyka (12 005 głosów).
 125. Zastąpił Zbigniewa Podrazę (13 031 głosów).
 126. Zastąpiła Wojciecha Szaramę (7586 głosów).
 127. Zastąpił Zygmunta Machnika (11 842 głosy).
 128. Zastąpił Leszka Bugaja (5796 głosów).
 129. Zastąpił Andrzeja Pałysa (8185 głosów).
 130. Zastąpił Mirosława Pawlaka (10 323 głosy).
 131. Zastąpiła Andrzeja Jagiełłę (3089 głosów).
 132. Zastąpił Andrzeja Bętkowskiego (4476 głosów).
 133. Zastąpił Henryka Długosza (12 506 głosów).
 134. Zastąpił Tadeusza Bartosa (3551 głosów).
 135. Zastąpiła Józefa Szczepańczyka (4285 głosów).
 136. Zastąpił Witolda Gintowta-Dziewałtowskiego (14 333 głosy).
 137. Zastąpił Władysława Mańkuta (2141 głosów).
 138. Zastąpił Jerzego Czepułkowskiego (6713 głosów).
 139. Zastąpiła Wiesława Pietrzaka (3157 głosów).
 140. Zastąpił Andrzeja Umińskiego (7010 głosów).
 141. Zastąpił Stanisława Żelichowskiego (3286 głosów).
 142. Zastąpiła Zbigniewa Babalskiego (9686 głosów).
 143. Zastąpiła Stanisława Szatkowskiego (4140 głosów).
 144. Zastąpił Janusza Lewandowskiego (4606 głosów).
 145. Zastąpił Mirosława Sieniakowskiego (3414 głosów).
 146. Zastąpił Annę Górną-Kubacką (10 781 głosów).
 147. Zastąpiła Waldego Dzikowskiego (17 914 głosów).
 148. Zastąpiła Jerzego Stępnia (10 849 głosów).
 149. Zastąpił Józefa Rogackiego (10 446 głosów).
 150. Zastąpił Grzegorza Woźnego (17 287 głosów).
 151. Zastąpił Józefa Gruszkę (11 339 głosów).
 152. Zastąpił Wiesława Szczepańskiego (12 953 głosy).
 153. Zastąpił Zbigniewa Haupta (11 898 głosów).
 154. Zastąpił Stanisława Piosika (9830 głosów).
 155. Zastąpił Tadeusza Rzemykowskiego (24 266 głosów).
 156. Zastąpił Krzysztofa Horodeckiego (15 333 głosy).
 157. Zastąpił Tadeusza Tomaszewskiego (26 738 głosów).
 158. Zastąpił Zbigniewa Zychowicza (14 860 głosów).
 159. Zastąpił Marka Koćmiela (6094 głosy).
 160. Zastąpił Mariana Jurczyka (15 028 głosów).
 161. Zastąpił Andrzeja Leppera (8975 głosów).
 162. Zastąpił Witolda Gładkowskiego (9337 głosów).
 163. Zastąpił Władysława Husejkę (4952 głosy).
 164. Zastąpił Wojciecha Długoborskiego (16 027 głosów).
 165. Zastąpił Andrzeja Durkę (3139 głosów).

Przypisy edytuj

 1. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 1998 r. nr 95, poz. 602, z późn. zm.).
 2. Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 3. Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 4. Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 5. Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 6. Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 7. Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 8. Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 9. Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 10. Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 11. Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 12. Wybory do Sejmiku Województwa Pomorskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 13. Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 14. Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 15. Wybory do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 16. Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].
 17. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2017-03-23].