Radni sejmików województw VI kadencji

Radni sejmików województw VI kadencji – radni 16 sejmików wojewódzkich w Polsce VI kadencji (2018–2024).

Koalicje w sejmikach (stan na 2018)

552 spośród nich zostało wybranych w wyborach samorządowych w 2018 na kadencję przypadającą wówczas na lata 2018–2023. Wybory przeprowadzono w wielomandatowych okręgach z listami otwartymi, obowiązywał 5% próg wyborczy na obszarze województwa. W razie zwolnienia mandatu w danych okręgu, funkcję radnego obejmowała osoba z tej samej listy wyborczej z kolejno najwyższym wynikiem wyborczym. Głosowanie odbyło się 21 października 2018. Wybory przeprowadzono na podstawie przepisów Kodeksu wyborczego (2011)[1]. Na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 2022 r. o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego kadencja sejmików województw uległa przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024[2].

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[3] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 320 908 28,53   6,36 14   5 38,89
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 289 831 25,77   6,82[a] 13   3[b] 36,11
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 168 442 14,98   3,05 6   2 16,67
KWW z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska 93 260 8,29 2 5,56
Polskie Stronnictwo Ludowe 58 820 5,23   10,67 1   4 2,78
KKW SLD Lewica Razem 61 889 5,50   4,48   2
KWW Kukiz’15 53 800 4,78
Partia Zieloni 19 783 1,76
Partia Razem 18 087 1,61
KWW Wolność w Samorządzie 15 499 1,38
Ruch Narodowy RP 14 874 1,32   0,08  
Wolni i Solidarni 9624 0,86
Ogółem 1 124 817 100,00 36 100,00
Głosy nieważne 81 371 6,75   11,36
Frekwencja 1 206 188 53,01   8,34

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Cezary Przybylski, koalicja PiS-BS]:

14 6 13 2 1
PiS BS KO D PSL
PiS BS KO D PSL SLD LR K’15 Z

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marek Łapiński (30 874)
Magdalena Piasecka (20 749)
Monika Włodarczyk (12 190)
Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Jaroch (31 656)
Marcin Krzyżanowski (10 789)
Małgorzata Calińska-Mayer (6110)
KWW z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska
Stanisław Huskowski (24 170)
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Michał Bobowiec (8936)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Damian Mrozek (25 673)
Tytus Czartoryski (14 836)
Anna Michalska (11 020)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wojciech Bochnak (24 187)
Aleksander Skorupa (6427)
Marzena Majdzik (6231)
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Dariusz Stasiak (7946)
KWW z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska
Ryszard Lech (11 252)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Macko (9629)
Jerzy Dec (8880)
Ewelina Szydłowska (6325)[c]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Stanisław Jurcewicz (9710)
Jacek Iwancz (6010)
Zbigniew Szczygieł (4759)[d]
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Patryk Wild (10 793)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Mirosław Lubiński (6706)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Kredkowski (19 298)
Teresa Zembik (5455)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jerzy Pokój (14 396)
Marcin Zawiła (10 480)
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Cezary Przybylski (21 639)
Marek Obrębalski (6013)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Jacek Baczyński (27 862)
Paweł Kura (14 924)
Piotr Karwan (5340)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jadwiga Szeląg (7332)
Anna Brok (3350)[e]
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Tymoteusz Myrda (15 155)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[4] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 273 800 34,66   1,99[a] 14   [b] 46,67
Prawo i Sprawiedliwość 223 357 28,27   7,12 11   5 36,67
Polskie Stronnictwo Ludowe 113 012 14,31   10,02 4   6 13,33
KKW SLD Lewica Razem 71 131 9,00   3,25 1   1 3,33
KWW Kukiz’15 45 011 5,70
KWW Wolność w Samorządzie 15 627 1,98
Partia Razem 13 988 1,77
Wolni i Solidarni 12 017 1,52
Partia Zieloni 9413 1,19
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 5077 0,64
Ruch Narodowy RP 4288 0,54   0,42  
Związek Słowiański 3286 0,42
Ogółem 790 007 100,00 30   3 100,00
Głosy nieważne 61 322 7,20   11,48
Frekwencja 851 329 52,83   8,08

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Piotr Całbecki, koalicja KO-PSL]:

14 4 11 1
KO PSL PiS
KO PSL PiS SLD LR K’15

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Roman Jasiakiewicz (26 379)
Zbigniew Ostrowski (17 723)
Łukasz Krupa (5096)
Prawo i Sprawiedliwość
Michał Krzemkowski (17 043)
Konstanty Dombrowicz (7269)
2 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jarosław Katulski (14 499)
Tadeusz Pogoda (12 713)
Prawo i Sprawiedliwość
Marek Witkowski (13 380)
Jacek Chmarzyński (5642)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Agnieszka Kłopotek (8745)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Taranowicz (14 526)
Marek Hildebrandt (9986)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Robert Malinowski (9415)
Michał Czepek (8902)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Paweł Zgórzyński (5299)[f]
4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Piotr Całbecki (68 542)
Leszek Pluciński (3675)
Katarzyna Lubańska (3371)
Jacek Gajewski (2780)
Prawo i Sprawiedliwość
Przemysław Przybylski (19 556)
5 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Elżbieta Piniewska (16 949)
Wojciech Szczęsny (10 692)
Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Gawęda (12 632)
Adam Banaszak (6821)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Marek Domżała (7506)[g]
6 Prawo i Sprawiedliwość
Wojciech Jaranowski (14 129)
Rafał Sobolewski (7989)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Sławomir Kopyść (13 352)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Aneta Jędrzejewska (15 014)
KKW SLD Lewica Razem
Stanisław Pawlak (12 865)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[5] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 385 422 44,04   12,16 18   5 54,55
Polskie Stronnictwo Ludowe 168 921 19,30   13,13 7   5 21,21
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 159 167 18,19   0,98[a] 7   [b] 21,21
KKW SLD Lewica Razem 51 520 5,89   1,05 1   3,03
KWW Kukiz’15 58 072 6,64
KWW Wolność w Samorządzie 14 156 1,62
Ruch Narodowy RP 11 525 1,32   0,76  
Partia Razem 8179 0,93
Wolni i Solidarni 6763 0,77
KWW Jedność Narodu – Wspólnota 6471 0,74
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 3709 0,42
Partia Zieloni 1196 0,14
Ogółem 875 101 100,00 33 100,00
Głosy nieważne 58 892 6,31   10,27
Frekwencja 933 993 54,29   4,48

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Jarosław Stawiarski, PiS]:

18 7 7 1
PiS PSL KO
PiS PSL KO SLD LR K’15

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Bożena Lisowska (10 147)
Krzysztof Komorski (6322)
Adam Wasilewski (5798)[h]
Prawo i Sprawiedliwość
Mieczysław Ryba (32 923)
Zbigniew Wojciechowski (9688)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Tomasz Solis (25 444)
Marek Wojciechowski (14 896)
Anna Baluch (11 436)
Ryszard Majkowski (9754)
Magdalena Filipek-Sobczak (9157)[i]
Agnieszka Kaczyńska (9062)[j]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Grzegorz Kapusta (12 540)
Marek Kos (11 574)
Piotr Rzetelski (10 770)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Krzysztof Babisz (11 598)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Szwaj (18 637)
Barbara Barszczewska (10 090)
Ryszard Szczygieł (9701)[k]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Sławomir Sosnowski (18 443)
Marek Kopeć (6156)[l]
KKW SLD Lewica Razem
Ewa Bieniek (479)[m]
4 Prawo i Sprawiedliwość
Zdzisław Szwed (21 531)
Konrad Sawicki (11 474)
Michał Piotrowicz (8546)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Krzysztof Bojarski (6667)
Krzysztof Gałan (1596)[n]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Ewa Jaszczuk (6364)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Michał Mulawa (16 514)
Grzegorz Wróbel (11 863)
Krzysztof Gałaszkiewicz (9221)
Robert Bondyra (8968)[o]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Arkadiusz Bratkowski (14 673)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Zofia Woźnica (8413)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Lubuskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[6] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 115 294 29,92   4,55[a] 11   1[b] 36,67
Prawo i Sprawiedliwość 96 747 25,11   8,20 9   4 30,00
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 50 764 13,17 4 13,33
Polskie Stronnictwo Ludowe 47 919 12,43   10,47 4   4 13,33
KKW SLD Lewica Razem 36 941 9,59   5,26 2   3 6,67
KWW Kukiz’15 12 391 3,22
Partia Zieloni 10 112 2,62
Partia Razem 6623 1,72
Ruch Narodowy RP 6435 1,67   0,30  
KWW Wolność w Samorządzie 2132 0,55
Ogółem 385 358 100,00 30 100,00
Głosy nieważne 28 757 6,94   12,66
Frekwencja 414 115 52,27   7,64

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Elżbieta Polak, koalicja KO-PSL-SLD]:

11 4 2 9 4
KO PSL SLD LR PiS BS
KO PSL SLD LR PiS BS K’15 Z

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jerzy Wierchowicz (10 452)
Anna Synowiec (7719)
Mirosław Marcinkiewicz (3671)
Prawo i Sprawiedliwość
Marek Surmacz (10 097)
Zofia Dajczak (2106)[p]
KKW SLD Lewica Razem
Tadeusz Jędrzejczak (6728)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Świrepo (4335)
2 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marcin Jabłoński (6181)
Edward Fedko (5536)
Prawo i Sprawiedliwość
Bogusław Motowidełko (6013)
Helena Hatka (3744)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Zbigniew Kołodziej (4379)
KKW SLD Lewica Razem
Maria Jaworska (2502)
3 KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Wacław Maciuszonek (1365)
Sławomir Muzyka (933)[q]
Prawo i Sprawiedliwość
Tadeusz Ardelli (5365)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marek Cieślak (4086)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Anna Chinalska (3400)
4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Elżbieta Polak (21 431)
Sebastian Ciemnoczołowski (3354)
Aleksandra Mrozek (2157)
Prawo i Sprawiedliwość
Zbigniew Kościk (9838)
Kazimierz Łatwiński (3020)
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Wioleta Haręźlak (6342)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Gośniowska-Kola (7691)
Małgorzata Paluch-Słowińska (4146)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Grzegorz Potęga (5672)
Beata Kulczycka (4083)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Tomczyszyn (5049)
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Sławomir Kowal (4273)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[7] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 365 241 34,88   7,40 17   5 51,52
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 297 245 28,39   1,62[a] 12   2[b] 36,36
Polskie Stronnictwo Ludowe 136 743 13,06   13,98 4   6 12,12
KKW SLD Lewica Razem 66 160 6,32   2,70   1
KWW Kukiz’15 61 333 5,86
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 40 875 3,90
Partia Razem 18 016 1,72
KWW Wolność w Samorządzie 14 435 1,38
Partia Zieloni 14 047 1,34
Ruch Narodowy RP 12 200 1,17   0,14  
Wolni i Solidarni 10 798 1,03
KWW Akcja Narodowa 5654 0,54
KWW Jedność Narodu – Wspólnota 4369 0,42
Ogółem 1 047 116 100,00 33 100,00
Głosy nieważne 78 478 6,97   10,19
Frekwencja 1 125 594 56,91   8,88

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Grzegorz Schreiber, PiS]:

17 12 4
PiS KO PSL
PiS KO PSL SLD LR K’15 BS

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Paweł Bliźniuk (48 077)
Katarzyna Sadowska (8951)
Marcin Bugajski (6363)
Anna Rabiega (5962)
Bożena Ziemniewicz (5939)
Paweł Drążczyk (4418)[r]
Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Adamczyk (37 856)
Halina Rosiak (8677)
Włodzimierz Fisiak (7385)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Alicja Antczak (17 562)
Waldemar Wojciechowski (9924)
Zbigniew Linkowski (9252)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Iwona Lewandowska (3723)[s]
Edyta Strumian (1566)[t]
3 Prawo i Sprawiedliwość
Marlena Sagan (19 997)
Dorota Więckowska (8583)
Iwona Koperska (7705)
Edward Kiedos (7187)[u]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Witold Stępień (21 815)
Dorota Ryl (6844)[v]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jolanta Zięba-Gzik (16 629)
Andrzej Chowis (7951)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Zbigniew Ziemba (30 021)
Beata Dróżdż (15 212)
Dariusz Rogut (11 394)
Aneta Niedźwiecka (9054)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Paweł Kowalczyk (11 883)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Marek Mazur (10 340)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Paweł Sałek (10 517)
Ewa Wendrowska (7311)
Janusz Ciesielski (6525)[w]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Artur Bagieński (16 984)[x]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Arkadiusz Gajewski (9895)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[8] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 597 432 43,55   6,84 24   7 61,54
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 310 870 22,66   5,60[a] 11   3[b] 28,21
Polskie Stronnictwo Ludowe 137 617 10,03   10,01 4   4 10,26
KWW Kukiz’15 79 030 5,76
„Wspólna Małopolska” 61 511 4,48
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 53 347 3,89
KKW SLD Lewica Razem 39 312 2,87   1,02  
KWW Wolność w Samorządzie 24 628 1,80
Partia Razem 19 709 1,44
Partia Zieloni 13 974 1,02
Wolni i Solidarni 12 440 0,91
Ruch Narodowy RP 11 814 0,86   0,69  
KWW Iskra 8101 0,59
Stowarzyszenie Lex Naturalis 2120 0,15
Ogółem 1 371 905 100,00 39 100,00
Głosy nieważne 96 277 6,56   10,13
Frekwencja 1 468 182 55,20   6,75

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowanie zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Witold Kozłowski, PiS]:

24 11 4
PiS KO PSL
PiS KO PSL K’15 WM BS

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Iwona Gibas (25 795)
Andrzej Wójcik (10 982)
Rafał Kosowski (8874)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Kinga Skowrońska (14 347)
Tadeusz Arkit (11 506)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Łukasz Smółka (12 270)
Bogdan Pęk (11 078)
Mirosław Dróżdż (10 161)[y]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jacek Krupa (22 716)
Elżbieta Achinger (8256)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Wojciech Kozak (17 631)
3 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jerzy Fedorowicz (27 150)
Kazimierz Barczyk (22 933)
Małgorzata Radwan-Ballada (11 106)
Tadeusz Gadacz (6713)[z]
Prawo i Sprawiedliwość
Jan Duda (56 763)
Tomasz Urynowicz (10 018)
Andrzej Ziobro (9738)
Agnieszka Zając (6144)[aa]
4 Prawo i Sprawiedliwość
Marek Wierzba (19 348)
Jan Piczura (16 712)
Robert Bylica (9660)
Rafał Stuglik (9504)
Danuta Kawa (7011)[ab]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Stanisław Bisztyga (16 157)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Barnaś (9023)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Wojciech Skruch (9223)
Marta Malec-Lech (8485)
Józef Gawron (8206)
Piotr Dziurdzia (6908)[ac]
Anna Mikosz (1773)[ad]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Sorys (12 349)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Krzysztof Nowak (11 476)
6 Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Biedroń (38 563)
Jadwiga Wójtowicz (18 544)
Marta Mordarska (15 819)
Witold Kozłowski (8554)[ae]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Pasoń (11 121)[af]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Piotr Lachowicz (13 594)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[9] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 815 942 34,04   5,25 24   5 47,06
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 662 994 27,66   3,60[a] 18   3[b] 35,29
Polskie Stronnictwo Ludowe 315 287 13,15   12,49 8   8 15,69
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 149 551 6,24 1 1,96
KKW SLD Lewica Razem 130 970 5,46   1,65   1
KWW Kukiz’15 130 501 5,44
Partia Razem 40 799 1,70
KWW Wolność w Samorządzie 36 307 1,51
Partia Zieloni 33 101 1,38
Ruch Narodowy RP 29 612 1,24   0,53  
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin 21 595 0,90
Wolni i Solidarni 17 955 0,75
KWW Jedność Narodu – Wspólnota 11 532 0,48
Stronnictwo Pracy 761 0,03
Ogółem 2 396 907 100,00 51 100,00
Głosy nieważne 154 337 6,05   9,09
Frekwencja 2 551 244 60,87   9,80

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Adam Struzik, koalicja KO-PSL]:

18 8 24 1
KO PSL PiS
KO PSL PiS BS SLD LR K’15

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Ludwik Rakowski (60 920)
Katarzyna Bornowska (29 737)
Helena Cichocka (16 525)
Krzysztof Skolimowski (12 752)
Prawo i Sprawiedliwość
Witold Kołodziejski (37 487)
2 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Bartosz Wiśniakowski (40 724)
Urszula Kierzkowska (26 409)
Krzysztof Strzałkowski (19 493)
Prawo i Sprawiedliwość
Michał Prószyński (34 767)
Michał Grodzki (15 251)
3 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Tomasz Kucharski (58 452)
Wioletta Paprocka-Ślusarska (23 470)
Izabela Ziątek (16 025)
Prawo i Sprawiedliwość
Wojciech Zabłocki (20 554)
Ewa Lisiecka (13 857)[ag]
4 Polskie Stronnictwo Ludowe
Adam Struzik (76 971)
Mirosław Orliński (13 173)
Paweł Obermeyer (9161)
Konrad Wojnarowski (6775)
Prawo i Sprawiedliwość
Łukasz Gołębiowski (13 783)
Mirosław Milewski (12 478)
Artur Czapliński (12 053)
Maria Gajewska (8856)[ah]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiesław Raboszuk (8938)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Jakub Kowalski (37 772)
Ewa Białecka (12 673)
Jan Rejczak (11 031)[ai]
Anna Wolszczak (6343)[aj]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Rafał Rajkowski (29 861)
Tomasz Śmietanka (8828)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Leszek Przybytniak (10 170)
6 Prawo i Sprawiedliwość
Wojciech Kudelski (54 857)
Marcin Grabowski (23 896)
Joanna Bala (17 817)
Krzysztof Żochowski (16 738)
Michał Góras (11 146)
Krzysztof Winiarski (10 184)[ak]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Janina Orzełowska (26 189)
Mirosław Augustyniak (15 414)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Elżbieta Lanc (25 818)
7 Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Bittel (42 714)
Katarzyna Lubiak (23 050)
Damian Olszewski (14 040)
Stefan Traczyk (9709)
Łukasz Kudlicki (9243)[al]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marcin Podsędek (41 078)
Jadwiga Zakrzewska (13 746)
Piotr Kandyba (11 322)
Anna Brzezińska (10 623)[am]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Dorota Stalińska (12 575)[an]
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Konrad Rytel (13 453)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[10] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 105 501 29,45   4,10[a] 13   4[b] 43,33
Prawo i Sprawiedliwość 92 305 25,77   8,98 10   5 33,33
KWW Mniejszość Niemiecka 52 431 14,64   0,26 5   2 16,67
Polskie Stronnictwo Ludowe 38 383 10,72   11,20 2   6 6,67
KWW Kukiz’15 21 708 6,06
KKW SLD Lewica Razem 21 263 5,94   3,54   1
KWW Wolność w Samorządzie 5515 1,54
Partia Razem 5410 1,51
Śląska Partia Regionalna 4034 1,13
Wolni i Solidarni 3846 1,07
Ruch Narodowy RP 3403 0,95   0,34  
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 2787 0,78
Partia Zieloni 1609 0,45
Ogółem 358 195 100,00 30 100,00
Głosy nieważne 27 482 7,13   11,12
Frekwencja 385 677 48,63   6,50

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Andrzej Buła, koalicja KO-MN-PSL]:

13 5 2 10
KO MN PSL PiS
KO MN PSL PiS K’15 SLD LR

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Zbigniew Kubalańca (9725)
Janusz Trzepizur (5398)
Szymon Ogłaza (4478)
Łukasz Dymek (2387)
Prawo i Sprawiedliwość
Tomasz Gabor (1220)
Ryszard Szram (1166)[ao]
KWW Mniejszość Niemiecka
Rafał Bartek (7091)
Hubert Kołodziej (2978)
2 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Andrzej Buła (13 041)
Jolanta Wilczyńska (3315)
Szymon Godyla (2317)
Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Niedźwiecki (5771)
Teresa Ceglecka-Zielonka (3359)
3 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Brygida Kolenda-Łabuś (7104)
Robert Węgrzyn (2613)
KWW Mniejszość Niemiecka
Roman Kolek (8013)
Edyta Gola (2066)
Prawo i Sprawiedliwość
Bogdan Tomaszek (5196)
4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Zbigniew Ziółko (7359)
Janina Okrągły (3621)
Prawo i Sprawiedliwość
Joanna Czochara (4900)
Piotr Semak (3738)
KWW Mniejszość Niemiecka
Zuzanna Donath-Kasiura (6243)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Dariusz Byczkowski (10 596)
Martyna Nakonieczny (3647)
Danuta Trzaskawska (3209)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Piotr Wach (7261)
Bogusław Wierdak (5339)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Norbert Krajczy (9599)
Antoni Konopka (2914)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[11] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 443 439 52,25   8,55 25   6 75,76
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 114 100 13,44   1,93[a] 5   [b] 15,15
Polskie Stronnictwo Ludowe 100 802 11,88   12,51 3   6 9,09
KWW Kukiz’15 56 176 6,62
KKW SLD Lewica Razem 49 669 5,85   1,59  
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 28 801 3,39
Ruch Narodowy RP 16 318 1,92   0,38  
KWW Wolność w Samorządzie 15 059 1,77
Wolni i Solidarni 9865 1,16
Partia Razem 9166 1,08
Partia Zieloni 5334 0,63
Ogółem 848 729 100,00 33 100,00
Głosy nieważne 62 303 6,84   9,17
Frekwencja 911 032 53,02   2,40

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejsze ugrupowanie rządzące w kolejności: ugrupowanie zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Władysław Ortyl, PiS]:

25 5 3
PiS KO PSL
PiS KO PSL K’15 SLD LR BS RN

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Jerzy Cypryś (29 611)
Karol Ożóg (20 714)
Jacek Kotula (13 583)
Stanisław Kruczek (12 753)
Mieczysław Tołpa (9360)
Maria Fajger (7780)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Krzysztof Feret (9328)
Danuta Stępień (6803)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Władysław Ortyl (38 428)
Stefan Bieszczad (14 054)
Jacek Magdoń (10 489)
Czesław Łączak (9908)
Maria Napieracz (6262)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Tarapata (7575)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Bogdan Romaniuk (15 451)
Ewa Draus (14 048)
Kamila Piech (10 697)
Jan Dziubiński (9538)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Andrzej Szlęzak (12 427)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Pilch (18 878)
Anna Huk (11 894)
Mariusz Król (11 165)
Andrzej Ćwierz (10 592)[ap]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Andrzej Nepelski (10 388)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Piotr Tomański (10 570)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Wojciech Zając (20 103)
Jerzy Borcz (18 194)
Dorota Łukaszyk (6030)
Adam Drozd (6009)
Joanna Bril (5242)[aq]
Monika Brewczak (5199)[ar]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Dariusz Sobieraj (19 505)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Antoni Pikul (10 479)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[12] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 195 188 41,64   7,97 16   4 53,33
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 113 137 24,14   1,68[a] 9   1[b] 30,00
Polskie Stronnictwo Ludowe 73 386 15,66   11,89 5   4 16,67
KWW Kukiz’15 27 657 5,90
KKW SLD Lewica Razem 22 422 4,78   2,02   1
KWW Spoza Sitwy 8626 1,84
Ruch Narodowy RP 6353 1,36   0,45  
Partia Razem 5818 1,24
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 5623 1,20
KWW Wolność w Samorządzie 4857 1,04
Wolni i Solidarni 3625 0,77
Partia Zieloni 2059 0,44
Ogółem 468 751 100,00 30 100,00
Głosy nieważne 30 917 6,19   8,77
Frekwencja 499 668 53,00   4,99

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Artur Kosicki, PiS]:

16 9 5
PiS KO PSL
PiS KO PSL K’15

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Anna Augustyn (11 683)
Sławomir Nazaruk (9641)
Karol Pilecki (8057)
Jarosław Dworzański (4389)[as]
Prawo i Sprawiedliwość
Artur Kosicki (11 838)
Justyna Żalek (10 571)
Bogusław Dębski (7701)
2 Prawo i Sprawiedliwość
Romuald Łanczkowski (12 002)
Paweł Wnukowski (11 017)
Jadwiga Zabielska (5884)
Wiesława Burnos (4284)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Cezary Cieślukowski (10 496)
Bogdan Dyjuk (6399)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Waldemar Kwaterski (7320)
Anna Naszkiewicz (6994)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Marek Olbryś (15 128)
Adam Sekściński (5996)
Wanda Mieczkowska (5391)
Piotr Modzelewski (4307)[at]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Wojciech Grochowski (4459)[au]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jacek Piorunek (8170)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Stanisław Derehajło (14 199)
Łukasz Siekierko (14 147)
Sebastian Łukaszewicz (9434)
Marek Malinowski (4950)
Krzysztof Kondraciuk (4302)[av]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Maciej Żywno (15 080)
Igor Łukaszuk (7184)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jerzy Leszczyński (12 281)
Mikołaj Janowski (5888)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[13] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 375 486 40,70   0,04[a] 18   1[b] 54,55
Prawo i Sprawiedliwość 256 823 27,84   4,44 13   4 39,39
Polskie Stronnictwo Ludowe 76 888 8,33   9,10 2   5 6,06
KKW SLD Lewica Razem 60 783 6,59   1,19  
KWW Kukiz’15 48 387 5,24
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 27 929 3,03
KWW Wolność w Samorządzie 26 076 2,83
Partia Razem 20 344 2,21
Ruch Narodowy RP 15 161 1,64   0,14  
Partia Zieloni 14 689 1,59
Ogółem 922 566 100,00 33 100,00
Głosy nieważne 59 022 6,01   11,84
Frekwencja 981 588 55,71   10,05

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Mieczysław Struk, koalicja KO-PSL]:

18 2 13
KO PSL PiS
KO PSL PiS SLD LR K’15 BS

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Danuta Wawrowska (17 729)
Leszek Bonna (13 709)
Jan Kleinszmidt (11 503)
Iwona Mielewczyk (6076)
Prawo i Sprawiedliwość
Sebastian Irzykowski (16 273)
Jerzy Barzowski (9039)
Mirosława Kaczyńska (7964)
2 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wiesław Byczkowski (26 147)
Andrzej Struk (25 479)
Karolina Szczygieł (7704)
Andrzej Bartnicki (7459)
Kinga Borusewicz (6855)[aw]
Prawo i Sprawiedliwość
Roman Dambek (21 359)
Kazimierz Klawiter (14 387)
Aleksander Kozicki (3757)[ax]
3 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Mieczysław Struk (67 569)
Hanna Zych-Cisoń (10 216)
Grzegorz Grzelak (8092)
Agnieszka Kapała-Sokalska (7207)
Prawo i Sprawiedliwość
Anna Gwiazda (29 736)
Karol Guzikiewicz (9624)
4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Danuta Rek (9529)
Sylwia Laskowska-Bobula (5593)
Rafał Neumann (5079)[ay]
Prawo i Sprawiedliwość
Piotr Karczewski (26 146)
Piotr Zwara (5797)
Sylwia Leyk (4881)[az]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Dariusz Męczykowski (14 998)
5 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Zenon Odya (16 401)
Jerzy Kozdroń (7292)
Prawo i Sprawiedliwość
Arwid Żebrowski (11 503)
Marta Cymańska (7338)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Józef Sarnowski (8965)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego VI kadencjiEdytuj

 
Podział mandatów do Sejmiku Województwa Śląskiego według okręgów
Komitet wyborczy[14] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 560 075 32,11   7,04 22   6 48,89
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 502 990 28,83   1,62[a] 20   3[b] 44,44
KKW SLD Lewica Razem 144 878 8,31   2,08 2   1 4,44
Polskie Stronnictwo Ludowe 89 879 5,15   8,06 1   4 2,22
KWW Kukiz’15 114 796 6,58
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 86 495 4,96
Ślonzoki Razem 56 388 3,23
Śląska Partia Regionalna 54 092 3,10
Partia Razem 25 429 1,46
KWW Wolność w Samorządzie 24 904 1,43
Partia Zieloni 24 188 1,39
Ruch Narodowy RP 20 318 1,16   0,37  
Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego 13 606 0,78   0,06  
KWW Polskie Rodziny Razem 13 172 0,76
Wolni i Solidarni 11 897 0,68
KWW Jedność Narodu – Wspólnota 1312 0,08
Ogółem 1 744 419 100,00 45 100,00
Głosy nieważne 111 865 6,03   9,14
Frekwencja 1 856 284 52,25   9,91

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą większość rządzącą w kolejności: ugrupowanie zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Jakub Chełstowski, PiS]:

22 20 2 1
PiS KO SLD LR PSL
PiS KO SLD LR PSL K’15 BS ŚR ŚPR

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Jan Kawulok (43 371)
Stanisław Baczyński (15 169)
Ewa Żak (14 899)
Agnieszka Biegun (6963)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Klaudiusz Komor (34 902)
Andrzej Molin (9772)
Magdalena Cieślar (6614)
2 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Tadeusz Sławek (31 632)
Dorota Konieczny-Simela (10 384)
Alina Bednarz (7693)[ba]
Prawo i Sprawiedliwość
Jakub Chełstowski (33 315)
Piotr Czarnynoga (16 805)
Przemysław Wydra (6036)[bb]
3 Prawo i Sprawiedliwość
Julia Kloc-Kondracka (18 298)
Jacek Świerkocki (8464)
Jarosław Szczęsny (8271)[bc]
Stanisław Jaszczuk (6522)[bd]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Wojciech Kałuża (25 109)
Henryk Siedlaczek (16 332)
Grzegorz Wolnik (10 914)
4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Renata Caban (24 621)
Marek Gzik (16 364)
Lucyna Ekkert (7952)
Marek Bieniek (3379)[be]
Prawo i Sprawiedliwość
Zbigniew Przedpełski (25 372)
Bartłomiej Kowalski (9666)
Józef Kubica (9440)
5 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Maciej Kolon (19 993)
Marek Kopel (12 090)
Urszula Koszutska (8558)
Prawo i Sprawiedliwość
Rafał Kandziora (25 971)
Alina Nowak (6733)
Dariusz Iskanin (6061)
6 Prawo i Sprawiedliwość
Beata Kocik (26 389)
Piotr Bańka (16 925)
KKW SLD Lewica Razem
Mariusz Ogończyk (1319)[bf]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marta Salwierak (15 556)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Stanisław Gmitruk (11 803)
7 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Katarzyna Stachowicz (19 704)
Mirosław Mazur (12 235)
Iwona Jelonek (6458)[bg]
Prawo i Sprawiedliwość
Maria Materla (33 206)
Jadwiga Baczyńska (6514)
Marcin Kozik (6108)[bh]
KKW SLD Lewica Razem
Rafał Porc (11 488)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[15] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
Prawo i Sprawiedliwość 206 697 38,40   13,41 16   8 53,33
Polskie Stronnictwo Ludowe 137 372 25,52   20,72 9   8 30,00
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 63 456 11,79   2,31[a] 3   [b] 10,00
KKW SLD Lewica Razem 33 141 6,16   2,49 1   1 3,33
KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty 28 314 5,26 1 3,33
KWW Kukiz’15 26 387 4,90
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 14 945 2,78
KWW Wolność w Samorządzie 9920 1,84
Ruch Narodowy RP 6254 1,16   0,10  
Partia Razem 4144 0,77
Wolni i Solidarni 4113 0,76
Partia Zieloni 2317 0,43
KWW Kandydatki na radną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Agnieszki Jędrzejewskiej 1169 0,22
Ogółem 538 229 100,00 30 100,00
Głosy nieważne 40 136 6,94   9,78
Frekwencja 578 365 56,59   3,34

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Andrzej Bętkowski, PiS]:

16 9 3 1 1
PiS PSL KO
PiS PSL KO SLD LR K’15 BS

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 Prawo i Sprawiedliwość
Marek Jońca (15 196)
Marek Strzała (8238)
Magdalena Zieleń (6593)
Paweł Krakowiak (6372)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Arkadiusz Bąk (9522)
Andrzej Swajda (6508)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Józef Bryk (1299)[bi]
2 Prawo i Sprawiedliwość
Andrzej Pruś (8955)
Waldemar Wrona (6411)
Agnieszka Buras (5780)
Marcin Piętak (5430)[bj]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Agata Binkowska (5589)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jan Maćkowiak (9204)
3 Prawo i Sprawiedliwość
Elżbieta Śreniawska (19 782)
Renata Janik (9849)
Janusz Koza (8342)
Mieczysław Gębski (7485)
Grzegorz Banaś (7416)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Piotr Żołądek (12 232)
Grzegorz Gałuszka (5954)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Sławomir Gierada (5809)
KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty
Grzegorz Świercz (5012)[bk]
KKW SLD Lewica Razem
Henryk Milcarz (8483)
4 Polskie Stronnictwo Ludowe
Leszek Wawrzyła (4213)
Jolanta Tyjas (3651)
Tadeusz Kowalczyk (3245)[bl]
Bogusława Wypych (2973)[bm]
Prawo i Sprawiedliwość
Marek Bogusławski (15 368)
Maciej Gawin (7775)
Artur Konarski (5023)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[16] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 162 173 30,40   3,52[a] 12   3[b] 40,00
Prawo i Sprawiedliwość 150 169 28,15   9,31 11   5 36,67
Polskie Stronnictwo Ludowe 104 757 19,64   17,45 7   7 23,33
KKW SLD Lewica Razem 43 535 8,16   0,33   1
KWW Kukiz’15 33 581 6,29
Ruch Narodowy RP 14 116 2,65   0,97  
Partia Razem 12 309 2,31
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 4219 0,79
KWW Jedność Narodu – Wspólnota 3731 0,70
KWW Wolność w Samorządzie 2548 0,48
Partia Zieloni 2382 0,45
Ogółem 533 520 100,00 30 100,00
Głosy nieważne 46 688 8,05   12,31
Frekwencja 580 208 51,49   4,56

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Gustaw Brzezin, koalicja KO-PSL]:

12 7 11
KO PSL PiS
KO PSL PiS SLD LR K’15 RN

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marcin Kuchciński (15 136)
Tadeusz Politewicz (9004)
Teresa Astramowicz-Leyk (5215)
Prawo i Sprawiedliwość
Dariusz Rudnik (12 219)
Bożenna Ulewicz (5496)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Marek Szter (2316)[bn]
2 Polskie Stronnictwo Ludowe
Gustaw Brzezin (15 298)
Jolanta Szulc (4614)
Prawo i Sprawiedliwość
Grzegorz Kierozalski (8365)
Magdalena Palińska (3873)[bo]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Bernadeta Hordejuk (8828)
Stanisław Gorczyca (5866)
3 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Grażyna Kluge (14 134)
Miron Sycz (11 835)
Marek Chyl (4241)
Prawo i Sprawiedliwość
Marcin Kazimierczuk (10 858)
Jacek Pawlik (4700)
Jolanta Andruszkiewicz (3919)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jan Bobek (6330)
4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Zbigniew Homza (7915)
Jarosław Słoma (7102)
Prawo i Sprawiedliwość
Paweł Czemiel (7819)
Grzegorz Prokop (3314)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Edward Adamczyk (3571)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Patryk Kozłowski (11 653)
Henryk Żuchowski (5239)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Jolanta Piotrowska (12 164)
Julian Osiecki (4450)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Sylwia Jaskulska (10 493)
Marcin Piwowarczyk (2286)

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[17] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 411 697 29,66   3,93[a] 15   2[b] 38,46
Prawo i Sprawiedliwość 386 483 27,84   8,03 13   5 33,33
Polskie Stronnictwo Ludowe 201 499 14,52   11,28 7   5 17,95
KKW SLD Lewica Razem 129 292 9,31   1,98 3   1 7,69
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 84 435 6,08 1 2,56
KWW Kukiz’15 72 591 5,23
Partia Razem 24 723 1,78
Partia Zieloni 21 699 1,56
KWW Wolność w Samorządzie 21 250 1,53
Ruch Narodowy RP 17 427 1,26   0,07  
Wolni i Solidarni 17 009 1,23
Ogółem 1 388 105 100,00 39 100,00
Głosy nieważne 126 895 8,38   10,37
Frekwencja 1 515 000 55,89   8,95

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa [Marszałek województwa Piotr Woźniak, koalicja KO-PSL]:

15 7 13 3 1
KO PSL PiS SLD LR BS
KO PSL PiS SLD LR BS K’15

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marek Woźniak (58 004)
Tatiana Sokołowska (12 845)
Paulina Stochniałek (4811)
Filip Kaczmarek (4666)[bp]
Prawo i Sprawiedliwość
Zbigniew Czerwiński (29 451)
2 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Mirosława Rutkowska-Krupka (21 061)
Przemysław Ajchler (9754)
Henryk Szopiński (9624)
Prawo i Sprawiedliwość
Adam Bogrycewicz (25 510)
Łucja Zielińska (8606)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Jarosław Maciejewski (6634)
KKW SLD Lewica Razem
Agnieszka Grzechowiak (1788)[bq]
3 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marek Gola (31 449)
Marta Dzikowska (17 832)
Patrycja Przybylska (8479)
Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Stryjska (24 080)
Łukasz Grabowski (7557)[br]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Wojciech Jankowiak (13 463)
KKW SLD Lewica Razem
Krystyna Kubicka-Sztul (1953)[bs]
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Jerzy Lechnerowski (10 452)
4 Prawo i Sprawiedliwość
Zofia Itman (20 923)
Robert Popkowski (11 302)
Krzysztof Sobczak (10 034)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Czesław Cieślak (11 379)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Małgorzata Waszak (7382)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Leszek Bierła (12 084)
Andrzej Plichta (7812)
Witosław Gibasiewicz (3614)[bt]
Polskie Stronnictwo Ludowe
Krzysztof Grabowski (21 429)
Jan Grzesiek (10 673)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Marzena Wodzińska (29 880)
Andrzej Pichet (3640)
6 Prawo i Sprawiedliwość
Marek Sowa (21 425)
Krzysztof Błaszczyk (9001)
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Ewa Panowicz (15 624)
Henryk Szymański (12 772)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Zofia Szalczyk (11 027)
wakat[bu]
KKW SLD Lewica Razem
Adam Cukier (4426)[bv]

Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego VI kadencjiEdytuj

Komitet wyborczy[18] Głosy Mandaty
Liczba % +/− Liczba +/− %
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska 204 979 32,04   0,10[a] 13   1[b] 43,33
Prawo i Sprawiedliwość 171 439 26,80   7,51 11   5 36,67
KWW Bezpartyjni Samorządowcy 87 652 13,70 3 10,00
Polskie Stronnictwo Ludowe 61 940 9,68   10,90 2   5 6,67
KKW SLD Lewica Razem 58 110 9,08   2,74 1   3 3,33
KWW Kukiz’15 26 911 4,21
KWW Wolność w Samorządzie 12 404 1,94
Partia Razem 9767 1,53
Ruch Narodowy RP 4684 0,73   0,93  
Partia Zieloni 1925 0,30
Ogółem 639 811 100,00 30 100,00
Głosy nieważne 47 212 6,87   12,59
Frekwencja 687 023 52,20   8,14

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania zarządu, opozycja sejmikowa i pozasejmikowa (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali województwa, potraktowano zbiorczo) [Marszałek województwa Olgierd Geblewicz, koalicja KO-PSL-SLD]:

13 2 1 11 3
KO PSL PiS BS
KO PSL SLD LR PiS BS K’15

Radni VI kadencjiEdytuj

Nr Radni wybrani z list poszczególnych komitetów wyborczych (w nawiasach liczba zdobytych głosów)
1 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Olgierd Geblewicz (42 494)
Teresa Kalina (4672)
Wojciech Dorżynkiewicz (4485)
Andrzej Niedzielski (4331)
Prawo i Sprawiedliwość
Małgorzata Jacyna-Witt (26 910)
Maciej Kopeć (6952)
Rafał Niburski (3768)[bw]
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Cezary Urban (4220)[bx]
2 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Elżbieta Kozłowska (6181)
Adam Fedeńczak (4354)[by]
Prawo i Sprawiedliwość
Halina Szymańska (12 867)
Michał Kamiński (2724)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Zygmunt Dziewguć (8458)
3 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Krystyna Kołodziejska-Motyl (6131)
Łukasz Młynarczyk (4474)[bz]
Prawo i Sprawiedliwość
Henryk Carewicz (9732)
Andrzej Subocz (7271)
KKW SLD Lewica Razem
Stanisław Wziątek (8172)
4 KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Tomasz Sobieraj (22 433)
Jakub Hardie-Douglas (7184)
Rafał Rosiński (3366)
[ca]
Prawo i Sprawiedliwość
Krzysztof Nieckarz (12 746)
Wanda Jakubowska (4480)
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Artur Wezgraj (7181)
5 Prawo i Sprawiedliwość
Ireneusz Rogowski (6690)
Edward Kosmal (3905)[cb]
KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
Zbigniew Chojecki (8620)
Artur Nycz (6797)
KWW Bezpartyjni Samorządowcy
Marcin Przepióra (10 481)
Polskie Stronnictwo Ludowe
Olgierd Kustosz (4026)

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p W porównaniu z wynikiem Platformy Obywatelskiej RP z wyborów 2014.
 2. a b c d e f g h i j k l m n o p W porównaniu z sumą mandatów Platformy Obywatelskiej RP zdobytych w wyborach 2014.
 3. Zastąpiła Kamila Zielińskiego (32 115 głosów).
 4. Zastąpił Iwonę Krawczyk (23 144 głosy).
 5. Zastąpiła Piotra Borysa (26 697 głosów).
 6. Zastąpił Ryszarda Bobera (14 149 głosów).
 7. Zastąpił Dariusza Kurzawę (16 581 głosów).
 8. Zastąpił Jacka Burego (22 708 głosów).
 9. Zastąpiła Zdzisława Podkańskiego (10 477 głosów).
 10. Zastąpiła Leszka Kowalczyka (10 169 głosów).
 11. Zastąpił Sławomira Skwarka (15 083 głosy).
 12. Zastąpił Przemysława Litwiniuka (7093 głosy).
 13. Zastąpiła Tadeusza Kochanowskiego (531 głosów), który zastąpił Riada Haidara (18 826 głosów).
 14. Zastąpił Krzysztofa Grabczuka (25 311 głosów).
 15. Zastąpił Marię Gmyz (17 206 głosów).
 16. Zastąpiła Ireneusza Madeja (2426 głosów), który zastąpił Elżbietę Płonkę (5805 głosów).
 17. Zastąpił Łukasza Mejzę (8140 głosów).
 18. Zastąpił Joannę Skrzydlewską (56 836 głosów).
 19. Zastąpiła Ilonę Rafalską (12 451 głosów).
 20. Zastąpiła Dariusza Jońskiego (20 853 głosy).
 21. Zastąpił Krzysztofa Ciebiadę (24 973 głosy).
 22. Zastąpiła Andrzeja Owczarka (7621 głosów).
 23. Zastąpił Grzegorza Wojciechowskiego (28 148 głosów).
 24. Zastąpił Dariusza Klimczaka (19 694 głosy).
 25. Zastąpił Rafała Bochenka (38 446 głosów).
 26. Zastąpił Grzegorza Lipca (40 947 głosów).
 27. Zastąpiła Wojciecha Grzeszka (6471 głosów).
 28. Zastąpiła Filipa Kaczyńskiego (38 702 głosy).
 29. Zastąpił Annę Pieczarkę (72 739 głosów).
 30. Zastąpiła Stanisława Bukowca (8978 głosów).
 31. Zastąpił Patryka Wichra (16 904 głosy).
 32. Zastąpił Urszulę Nowogórską (11 885 głosów).
 33. Zastąpiła Tomasza Zdzikota (27 598 głosów).
 34. Zastąpiła Rafała Romanowskiego (46 831 głosów).
 35. Zastąpił Radosława Fogiela (36 940 głosów).
 36. Zastąpiła Agnieszkę Górską (19 314 głosów).
 37. Zastąpił Macieja Górskiego (10 490 głosów).
 38. Zastąpił Dominikę Chorosińską (22 101 głosów).
 39. Zastąpiła Macieja Laska (20 401 głosów).
 40. Zastąpiła Bożenę Żelazowską (15 515 głosów).
 41. Zastąpił Marcina Ociepę (13 369 głosów).
 42. Zastąpił Teresę Pamułę (10 607 głosów).
 43. Zastąpiła Adama Śnieżka (7526 głosów).
 44. Zastąpiła Marię Kurowską (22 027 głosów).
 45. Zastąpił Zbigniewa Nikitorowicza (6899 głosów).
 46. Zastąpił Marka Komorowskiego (5121 głosów).
 47. Zastąpił Stefana Krajewskiego (9892 głosy).
 48. Zastąpił Aleksandrę Szczudłę (6070 głosów).
 49. Zastąpiła Piotra Wittbrodta (12 047 głosów).
 50. Zastąpił Aleksandrę Jankowską (8934 głosy).
 51. Zastąpił Ryszarda Świlskiego (24 180 głosów).
 52. Zastąpiła Magdalenę Srokę (9689 głosów).
 53. Zastąpiła Michała Gramatykę (21 704 głosy).
 54. Zastąpił Grzegorza Gażę (12 995 głosów).
 55. Zastąpił Michała Wosia (39 618 głosów).
 56. Zastąpił Ewę Gawędę (13 702 głosy).
 57. Zastąpił Halinę Biedę (13 088 głosów).
 58. Zastąpił Gabrielę Łacną (3419 głosów), która zastąpiła Wojciecha Koniecznego (7045 głosów), który zastąpił Marka Balta (24 225 głosów).
 59. Zastąpiła Wojciecha Saługę (42 676 głosów).
 60. Zastąpił Małgorzatę Zarychtę-Surówkę (6804 głosy).
 61. Zastąpił Grigora Szaginiana (8135 głosów).
 62. Zastąpił Mariusza Goska (8561 głosów).
 63. Zastąpił Danutę Papaj (7868 głosów).
 64. Zastąpił Adama Jarubasa (31 980 głosów).
 65. Zastąpiła Mieczysława Sasa (5235 głosów).
 66. Zastąpił Wiolettę Śląską-Zyśk (10 066 głosów).
 67. Zastąpiła Roberta Gontarza (7593 głosy).
 68. Zastąpił Joannę Jaśkowiak (30 892 głosy).
 69. Zastąpiła Romualda Ajchlera (14 743 głosy).
 70. Zastąpił Krzysztofa Dembińskiego (7814 głosów).
 71. Zastąpiła Tadeusza Tomaszewskiego (21 983 głosy).
 72. Zastąpił Marlenę Maląg (46 763 głosy).
 73. W miejsce Kazimierza Chudego (6484 głosy), który zastąpił Joannę Król-Trąbkę (8577 głosów).
 74. Zastąpił Wiesława Szczepańskiego (11 107 głosów).
 75. Zastąpił Zbigniewa Boguckiego (3922 głosy).
 76. Zastąpił Marię Ilnicką-Mądry (6051 głosów), która zastąpiła Aleksandra Dobę (9217 głosów).
 77. Zastąpił Artura Łąckiego (10 048 głosów).
 78. Zastąpił Janusza Gromka (16 394 głosy).
 79. Zastąpił Elżbietę Karlińską (3408 głosów)
 80. Zastąpił Pawła Muchę (13 615 głosów).

PrzypisyEdytuj

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 września 2022 o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2418).
 3. Wybory do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 4. Wybory do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 5. Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 6. Wybory do Sejmiku Województwa Lubuskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-23].
 7. Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 8. Wybory do Sejmiku Województwa Małopolskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 9. Wybory do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 10. Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-23].
 11. Wybory do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-23].
 12. Wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-23].
 13. Wybory do Sejmiku Województwa Pomorskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 14. Wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 15. Wybory do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-23].
 16. Wybory do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-24].
 17. Wybory do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-25].
 18. Wybory do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. pkw.gov.pl. [dostęp 2018-10-23].