Radwanów (potok)

Radwanów (czes.: Radvanov) - potok w Beskidzie Śląskim, w czeskiej części Pasma Czantorii, prawobrzeżny dopływ Olzy. Długość ok. 6,4 km.

Źródła na północno-zachodnich zboczach Kyrkawicy, na wysokości ok. 900 m n.p.m. Spływa głęboką, zalesioną doliną, początkowo w kierunku północno-zachodnim i zachodnim, później w kierunku południowo-zachodnim. Uchodzi do Olzy na wysokości ok. 375 m n.p.m., tuż poniżej centrum Jabłonkowa. W dolnej części doliny potoku rozłożyły się zabudowania osiedla Radwanów (czes. Radvanov), należącego do Jabłonkowa.

Doliną Radwanowa biegnie żółto znakowany szlak turystyczny z Jabłonkowa pod szczyt Kyrkawicy.