Ramotowski

nazwisko

Ramotowski – polskie nazwisko.

HistoriaEdytuj

Historia nazwiska Ramotowski związana jest z osadnictwem z pierwszej połowy XV wieku prowadzonym przez Księcia Mazowieckiego Janusza I na terenach zwanych ziemią wiską, położonych między rzekami Narew, Biebrza i Pisa i rozpoczyna się w 1421 roku, kiedy to Janusz I nadał 30 włók ziemi (około 500 hektarów) braciom Ramotowi i Grzymisławowi z Siemiątkowa (ziemia płocka). Ramot założył wieś Ramoty co dało początek rodzinie Ramotowskich, zaś Grzymisław wieś Grzymki od nazwy której wzięła swój początek rodzina Grzymkowskich. Bracia Grzymisław i Ramot pieczętowali się herbem Rawicz.

Ramot zmarł przed 1435 rokiem i wieś stała się własnością jego synów - Piotra i Krajęty.

Z nieznanych bliżej powodów Ramotowscy, prawdopodobnie potomkowie Piotra i Krajęty zaczęli pieczętować się herbem Drogomir lub też Drogomir-odmiana, zaś Grzymkowscy zaczęli używać herbu Grzymała. Była to szlachta, najczęściej zaściankowa, zasiedlająca wiele okolicznych wsi.

Dokumenty Archiwum Skarbu Koronnego z lat 1662 – 1674 odnotowują zamieszkanie i opłacenie podatków przez następujących Ramotowskich

Rok 1662

Łukasz Ramotowski z żonę i bratem

Albert Ramotowski

Stefan Ramotowski

Mateusz Ramotowski

Mikołaj Ramotowski

Albet Ramotowski

Rok 1673

Grzegorz Ramotowski

Józef Ramotowski

Ignacy Ramotowski

Albert Ramotowski

Albert Ramotowski

Szczepan Ramotowski

Mikołaj Ramotowski

Jan Ramotowski syn komornika kolneńskiego (Adama) z żoną

Rok 1674

Adam Ramotowski z żoną

Ignacy Ramotowski z żoną

Wojciech Ramotowski z żoną

Stefan Ramotowski

Mikołaj Ramotowski

Spis pogłównego z 1676 roku odnotował następujących Ramotowskich

Adam Ramotowski Bagienice Klimki parafia Romany

Augustyn Ramotowski Święcienino parafia Radziłów

Grzegorz Ramotowski Święcienino parafia Radziłów

Jan Ramotowski Kumelsko Chochołowo parafia Lachowo

Łukasz Ramotowski Żelazki parafia Romany

Mateusz Ramotowski Mścichy parafia Radziłów

"Regestr Diecezjów" Franciszka Czaykowskiego podaje iż na przełomie 1783-1784 roku Ramotowscy (pisani przeważnie jako Romatowscy) zasiedlali następujące zaścianki Ziemi Wiskiej:

Nazwisko, poprzez błędne zapisy w księgach parafialnych przyjmowało wiele innych form jak:

 • Ramatowski,
 • Ramontowski,
 • Ramutowski,
 • Romantowski,
 • Romatowski (należy pamiętać że istniała odrębna rodzina Romatowskich herbu Drogomir z Romatkowa – wsi między Płockiem a Ciechanowem),
 • Romontowski,
 • Romotowski,
 • Rumatowski.

W latach 1836-1862, podczas przeprowadzonego przez Heraldię Królestwa Polskiego spisu szlachty, szlachectwem wylegitymowali się następujący przedstawiciele rodziny Ramotowskich:

 • Antoni Ramotowski
 • Feliks Ramotowski
 • Franciszek Jan Ramotowski
 • Franciszek Mikołaj Ramotowski
 • Józef Ramotowski
 • Kazimierz Ramotowski
 • Mateusz Ramotowski
 • Ksawery Ramotowski
 • Tomasz Ramotowski
 • Wiktor Ramotowski
 • Aleksander Romotowski
 • Edward Romotowski
 • Ignacy Romotowski
 • Piotr Romotowski

W Spisie szlachty dla celów wojskowych z terenu powiatu Łomża z roku 1866 znaleźli się następujący przedstawiciele Ramotowskich:

 • Ramotowski Andrzej syn Feliksa i Franciszki urodzony 21.11.1841 w Orlikowie
 • Ramotowski Andrzej syn Jana i Jozefaty urodzony 05.01.1837 w Grzymkach
 • Ramotowski Antoni syn Jana i Ewy urodzony 13.04.1838 w Barwikach
 • Ramotowski Apolinary syn Karola i Franciszki urodzony 03.04.1838 w Grądach
 • Ramotowski Franciszek syn Macieja i Marianny urodzony 07.09.1840 w Mieczkach
 • Ramotowski Jakub syn Franciszka i Agnieszki urodzony 18.07.1832 w Męczkach
 • Ramotowski Jan Maciej syn Felicjana i Katarzyny urodzony 18.02.1834 w Pieńku Borowym
 • Ramotowski Jan syn Anny urodzony 21.06.1835 w Plutach
 • Ramotowski Jan syn Wawrzyńca i Agnieszki urodzony 16.08.1835 w Męczkach
 • Ramotowski Julian syn Macieja i Marianny urodzony 15.02.1835 w Mieczkach
 • Ramotowski Józef syn Antoniego i Antoniny urodzony 16.08.1841 w Grądach Małych
 • Ramotowski Józef syn Jana i Jozefaty urodzony 03.11.1841 w Grzymkach
 • Ramotowski Kleofas syn Jakuba i Marianny urodzony 06.03.1833 w Grądach Wielkich
 • Ramotowski Ludwik syn Macieja i Marianny urodzony 23.08.1840 w Mieczkach Czarnych
 • Ramotowski Ludwik syn Wawrzyńca i Agnieszki urodzony 04.11.1837 w Męczkach
 • Ramotowski Szymon syn Aleksandra i Marianny urodzony 08.11.1840 w Grzymkach
 • Ramotowski Walenty syn Jana i Ewy urodzony 12.02.1837 w Barwikach
 • Ramotowski Walenty syn Jakuba i Marianny urodzony 12.01.1840 w Grądach Wielkich
 • Ramotowski Wiktor syn Antoniego i Franciszki urodzony 13.06.1833 w Grądach
 • Ramotowski Wiktor syn Jana i Józefy urodzony 16.05.1834 w Grzymkach

WspółcześnieEdytuj

Obecnie mieszka w Polsce około 1800 osób noszących wszystkie odmiany tego nazwiska, w tym około 1200 Ramotowskich.

ZnaniEdytuj

W historii zapisali się między innymi:

BibliografiaEdytuj

 • "Mazowieckie zapiski herbowe z XV-XVI w." A. Wolf, Kraków 1937.
 • "Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski (do 1529 roku)" Cz.Brodzicki Warszawa 1994.
 • "Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej" S.Uruski Warszawa 1915.
 • "Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 – 1861 E.Sęczys Warszawa 2000.
 • "Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowkiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784" Sławomir Górzyński Warszawa 2006
 • "Rocznik Oficerów Rezerwy 1934 rok"
 • "Antykomunistyczna partyzantka i konspiracja nad Biebrzą" T.Strzębosz Warszawa 2004
 • "Jeden z wyklętych major Jan Tabotowski "Bruzda". S.Poleszak Warszawa 1998
 • "Podziemie antykomunistyczne w łomżyńskim i grajewskim (1944 – 1957) S.Poleszak
 • "Solidarność Podziemna 1981 – 1989" A.Friszke Warszawa 2006

Materiały źródłoweEdytuj

 • Akta metrykalne parafii Romany, Przytuły, Jedwabne, Grabowo, Rutki - Archiwum Państwowe w Łomży.
 • Akta metrykalne parafii Désertines - Francja
 • Akta Archiwum Departamentalego Laval - Francja
 • Akta Archiwum Narodowego Paryż - Francja
 • Katalog Kart Centralnego Archiwum Wojskowego - Warszawa
 • Akta Instytutu Pamięci Narodowej - Białystok, Warszawa
 • Archiwum Skarbu Koronnego I/8 Archiwum Akt Dawnych Warszawa
 • Katalog Szlachty http://katalogszlachty.com/
 • Strona internetowa US. Department of State http://2001-2009.state.gov/r/pa/pl/ngo/33215.htm
 • Katalog Szlachty http://katalogszlachty.com/